Download  Print this page

Dansk - Kenwood kMix BLX50 Series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

sikkerhed
G
Læs denne brugervejledning nøje og opbevar den i tilfælde af,
at du får brug for at slå noget op i den.
G
Fjern al emballage og mærkater.
G
Sluk og tag stikket ud af stikkontakten:
G G
inden dele sættes på eller tages af
G G
Når apparatet ikke anvendes;
G G
før rengøring.
G
Tag altid stikket ud af apparatet før du kommer dine hænder
eller redskaber ned i glasset.
G
Vær altid forsigtig når du håndterer bladdelen og undgå at
røre bladets skarpe dele under rengøring.
G
Anvend kun blenderen, når låget sidder på.
G
Brug kun glasset sammen med skærebladsdelen der
medfølger.
G
Lad aldrig motorenheden, ledningen eller stikket blive våde.
G
Brug aldrig et beskadiget apparat. Få det kontrolleret eller
repareret: se 'Service og kundepleje'.
G
Brug kun det medfølgende tilbehør.
G
Sæt aldrig knivenheden på motorenheden uden at
blenderglasset er monteret.
G
SKOLDNINGSRISIKO: Varme ingredienserr bør afkøle til
stuetemperatur, før de blendes.
G
Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er i drift.
G
Når du fjerner blenderen fra el-elementet:
G G
Vent indtil skærebladene er helt stille;
G G
Skrue ikke tilfældigt glasset fra skærebladsdelen.
G
Lad aldrig blenderen arbejde uden noget i.
G
Blend aldrig mere end den maksimale kapacitet vist på det
anbefalede diagram til valg af funktion.
G
For at sikre at blenderens bladdel holder, må du ikke lade den
køre mere end 60 sekunder af gangen.

Dansk

Fold forsiden med illustrationerne ud.
36

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood kMix BLX50 Series

This manual is also suitable for:

Kmix blx60 seriesBlx5