Download  Print this page

Működési Leírás - Makita UT2204 Instruction Manual

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

használja.
4.
Tartsa a szerszámot szilárdan.
5.
Ne nyúljon a forgó részekhez.
6.
Ne hagyja a szerszámot bekapcsolva. Csak
kézben tartva használja a szerszámot.
7.
Ne
érintse
meg
munkadarabot
befejezése után; rendkívül forrók lehetnek és
megégethetik.
8.
Némelyik
anyag
tartalmazhat. Gondoskodjon a por belélegzése
elleni és érintés elleni védelemről. Kövesse az
anyag szállítójának biztonsági utasításait.
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT
FIGYELMEZTETÉS:
Az ebben a használati utasításban közölt szabályok
ELKERÜLÉSE vagy be nem tartása komoly személyi
sérülést eredményezhet.
MŰKÖDÉSI LEÍRÁS
VIGYÁZAT:
Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt
és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról
mielőtt ellenőrzi vagy beállítja azt.
A kapcsoló használata
Fig.1
VIGYÁZAT:
A szerszám hálózatra csatlakoztatása előtt mindig
ellenőrizze
hogy
megfelelően mozog és visszatér a kikapcsolt
(OFF) állapotba elengedése után.
A szerszám elindításához egyszerűen nyomja meg a
kapcsolót. A megállításához engedje el a kapcsolót.
Folyamatos üzemhez nyomja meg a kapcsolót majd
nyomja be a zárgombot.
A szerszám megállításához zárt kapcsolónál teljesen
nyomja le majd engedje el a kapcsolót.
Jelzőlámpa
Fig.2
A zöld BEkapcsolást jelző lámpa kigyullad, amikor a
szerszámot csatlakoztatja az áramforráshoz. Ha a
jelzőlámpa világít, de a szerszám mégsem indul be, még
akkor sem, ha a szerszámot BE kapcsolja, akkor a
szénkefék elhasználódhattak vagy a motor, vagy a
kapcsoló meghibásodhatott. Ha jelzőlámpa nem gyullad
ki, akkor a hálózati csatlakozókábel vagy a jelzőlámpa
meghibásodhatott.
Ha
hibásodott meg, akkor a szerszám nem indul be és a
jelzőlámpa sem gyullad ki. Ha a jelzőlámpa hibásodott
meg, akkor a szerszám beindul, de a jelzőlámpa nem
gyullad ki.
a
fúróhegyet
vagy
közvetlenül
a
művelet
mérgező
vegyületet
a
kapcsoló
kioldógombja
a
hálózati
csatlakozókábel
ÖSSZESZERELÉS
VIGYÁZAT:
Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt
a
és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról
mielőtt bármilyen munkálatot végezne rajta.
A tengely felszerelése
Fig.3
Csavarja be a hatlapos résszel ellátott tengelyt.
Csavarja azt a tengelytartóba addig,amíg a hatlapfejű
anya nem érintkezik a tartóval.
Tartsa ellen a tengelytartót a bevágásnál egy 19-es
kulccsal, hogy ne tudjon elfordulni. A bevágást így
megfogva húzza meg a hatlapfejű anyát egy másik
19-es kulccsal a nyíl irányába.
Fig.4
A keverőlapátok felszerelése
Fig.5
Fig.6
Illessze a keverőlapátot a tengelyre és rögzítse a
hatlapfejű csavarral.
Eközben állítsa be azt úgy, hogy a hatlapfejű csavar
vége illeszkedjen a tengely lapos felületére, és húzza
meg a hatlapfejű csavart a mellékelt kulccsal.
Ha a keverőlapátokat két különböző helyzetben akarja
felszerelni egymáshoz képest (ami csak az erre
kialakított lapátoknál lehetséges), helyezze fel és
rögzítse a két keverőlapátot a tengely lapos felületén a
hatlapfejű csavarokkal úgy, hogy a lapátok azonos
részei az ábrán látható módon álljanak egymáshoz
képest.
Fig.7
Fig.8
ÜZEMELTETÉS
Keverés
VIGYÁZAT:
Ne használja gyúlékony anyagok, mint például
hígítóval
oldott
figyelmen kívül hagyása sérülésekhez vezethet.
1.
Fogja meg a szerszám hátsó fogantyúját az egyik
kezével és a markolatot a másikkal, majd merítse
a keverőlapátot teljesen az anyagba és kapcsolja
be a szerszámot, de csak miután ellenőrizte, hogy
a munkahely biztonságos.
2.
Mozgassa a keverőlapátot lefelé és felfelé a
keverés során, hogy az egész anyagot átkeverje.
3.
A keverés befejezésekor kapcsolja ki a készüléket,
várja meg, amíg a keverőlapát teljesen megáll,
majd vegye ki azt az edényből.
19
festékek
keverésére.
Ennek

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita UT2204