Download  Print this page

Makita UT2204 Instruction Manual page 9

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

POLSKI
1-1. Przycisk blokujący
1-2. Spust przełącznika
2-1. Kontrolka
3-1. Nakrętka sześciokątna
3-2. Trzonek mieszadła
3-3. Uchwyt
4-1. Klucz 19
4-2. Nacięcie
SPECYFIAKCJE
Prędkość bez obciążenia (min
Średnica mieszadła
Długość całkowita
Klasa bezpieczeństwa
• W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom
bez wcześniejszego powiadomienia.
• Uwaga: Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju.
Przeznaczenie
Narzędzie jest przeznaczone do mieszania różnych
materiałów nakładanych na ściany itp. (za wyjątkiem
materiałów łatwopalnych).
Zasilanie
Elektronarzędzie może być podłączane jedynie do
zasilania o takim samym napięciu jakie określa tabliczka
znamionowa i może być uruchamiane wyłącznie przy
zasilaniu jednofazowym prądem zmiennym. Przewody
podwójnie
izolowane
Europejskimi i dlatego mogą być podłączone do
gniazdek bez przewodu uziemiającego.
Tylko dla krajów europejskich
Hałas i drgania
Normalne ciśnienie akustyczne na poziomie A wynosi 83
dB (A).
Błąd pomiaru wynosi 3 dB(A).
Poziom hałasu podczas pracy elektronarzędzia może
przewyższać 85 dB (A).
Nosić ochronniki słuchu
Typowa
średnia
przyspieszenia nie przekracza 2.5 m/s
Wartości te uzyskano zgodnie z EN60745.
Dla modelu UT2204
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI WE
Deklarujemy, na naszą wyłączną odpowiedzialność, że
niniejszy produkt jest zgodny z następującymi normami
dokumentów normalizacyjnych;
Objaśnienia do widoku ogólnego
4-3. Klucz 19
5-1. Mieszadło
6-1. Śruba sześciokątna
6-2. Trzonek mieszadła
6-3. Płaska powierzchnia
7-1. Mieszadło
7-2. Trzonek mieszadła
8-1. Śruba sześciokątna
Model
-1
)
Ciężar netto
zgodnie
z
ważona
wartość
2
.
ENE056-1
EN60745, EN55014, EN61000 zgodnie z Dyrektywami
Rady, 89/336/EEC, 98/37/EC.
ENF002-1
000087
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGLAND (ANGLIA)
Normami
Producent odpowiedzialny:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan (Japonia)
ENG003-2
Szczególne zasady
bezpieczeństwa
NIE
DOPUŚCIĆ,
przyzwyczajenie do wyrobu (zdobyte przez częste
użytkowanie) zastąpiło ścisłe przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa. Poprzez użytkowanie niniejszego
elektronarzędzia
skuteczna
nieprawidłowy, można doznać poważnych obrażeń
ciała.
1.
Stosować uchwyty pomocnicze przewidziane
dla
spowodować obrażenia ciała.
2.
Podczas
ENH101-5
tnącym,
izolowane powierzchnie uchwytów, ponieważ
ostrze narzędzia może natrafić na przewód
ukryty
przewodem zasilania. Kontakt z przewodem pod
9
8-2. Trzonek mieszadła
8-3. Płaska powierzchnia
9-1. Filtr
9-2. Pokrywa
9-3. Śrubokręt
10-1. Znak ograniczenia
11-1. Śrubokręt
11-2. Pokrywka uchwytu szczotki
UT2204
550
220 mm
929 mm
3,7 kg
/II
Yasuhiko Kanzaki CE2005
Dyrektor
aby
dobre
w
sposób
elektronarzędzia.
Brak
wykonywania
trzymać
elektronarzędzie
w
materiale
lub
GEB001-2
obeznanie
i
niebezpieczny
lub
kontroli
może
pracy
narzędziem
za
zetknąć
się
z

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita UT2204