Download  Print this page

Makita UT2204 Instruction Manual page 12

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

ROMÂNĂ
1-1. Buton de blocare
1-2. Trăgaciul întrerupătorului
2-1. Lampă indicatoare
3-1. Piuliţă hexagonală
3-2. Ax
3-3. Shaft holder
4-1. Cheie de 19
4-2. Crestătură
SPECIFICAŢII
Turaţia în gol (min
Diametrul paletei malaxoare
Clasa de siguranţă
• Datorită programului nostru continuu de cercetare şi dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
• Notă: Specificaţiile pot varia în funcţie de ţară.
Destinaţia de utilizare
Maşina este destinată amestecării materialelor de
zidărie etc. (exceptând materialele inflamabile).
Sursă de alimentare
Maşina se va alimenta de la o sursă de curent alternativ
monofazat, cu tensiunea egală cu cea indicată pe
plăcuţa de identificare a maşinii. Având dublă izolaţie,
conform cu Standardele Europene, se poate conecta la
o priză de curent fără contacte de împământare.
Doar pentru ţările europene
Zgomot şi vibraţii
Puterea acustică la funcţionarea în gol este de 83 dB (A).
Variaţia posibilă este de 3 dB(A).
Nivelul de zgomot în timpul lucrului poate depăşi 85 dB
(A).
Purtaţi antifoane.
Valoarea acceleraţiei vibraţiilor nu depăşeşte 2.5m/s
Aceste valori sunt în conformitate cu EN60745.
Pentru modelul UT2204
CE-DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Declarăm pe propria răspundere că acest produs este în
conformitate cu următoarele standarde şi reglementări;
EN60745, EN55014, EN61000 conform cu Directivele
Consiliului, 89/336/EEC, 98/37/EC.
Yasuhiko Kanzaki CE2005
000087
Explicitarea vederii de ansamblu
4-3. Cheie de 19
5-1. Paletă malaxoare
6-1. Şurub cu cap hexagonal
6-2. Ax
6-3. Suprafaţă plană
7-1. Paletă malaxoare
7-2. Ax
8-1. Şurub cu cap hexagonal
Model
-1
)
Lungime totală
Greutate netă
ENE056-1
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ANGLIA
ENF002-1
Producător:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan
REGULI SPECIALE DE
SIGURANŢĂ
ENG003-2
Familiarizarea cu această maşină (generată de
utilizarea îndelungată) nu poate suplini respectarea
strictă a acestor reguli de siguranţă. Dacă folosiţi
maşina incorect, este posibil să suferiţi vătămări
grave.
1.
Folosiţi mânerele auxiliare furnizate cu maşina
Pierderea controlului poate cauza vătămarea
personală.
2
.
2.
Susţineţi maşina de suprafeţele izolate atunci
când efectuaţi o operaţiune în care maşina de
tăiat poate intra în contact cu cabluri ascunse
sau
Contactul cu un cablu aflat sub tesniune va face
ENH101-5
ca piesele de metal să fie parcurse de curent, iar
operatorul se va electrocuta.
3.
Păstraţi-vă echilibrul.
Asiguraţi-vă că nu se află nimeni dedesubt
atunci când folosiţi maşina la înălţime.
4.
Ţineţi bine maşina
5.
Nu atingeţi piesele în mişcare.
6.
Nu lăsaţi maşina în funcţiune. Folosiţi maşina
numai când o ţineţi cu mâinile
7.
Nu atingeţi burghiul sau piesa de lucru imediat
după operaţiune; acestea pot fi fierbinţi şi vă
12
8-2. Ax
8-3. Suprafaţă plană
9-1. Filtru
9-2. Capac
9-3. Şurubelniţă
10-1. Marcaj limită
11-1. Şurubelniţă
11-2. Capacul suportului pentru perii
UT2204
550
220 mm
929 mm
3,7 kg
/II
Director
cu
propriul
cablu
GEB001-2
de
alimentare.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita UT2204