Download  Print this page

Makita UT2204 Instruction Manual page 24

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

ČESKÝ
1-1. Blokovací tlačítko
1-2. Spoušť
2-1. Kontrolka
3-1. Šestihranná matice
3-2. Hřídel
3-3. Držák hřídele
4-1. Klíč 19
4-2. Zářez
TECHNICKÉ ÚDAJE
Otáčky naprázdno (min
Průměr míchacího nástroje
Třída bezpečnosti
• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění.
• Poznámka: Technické údaje se mohou pro různé země lišit.
Určení nástroje
Nástroj je určen k míchání zdících a podobných
materiálů (kromě hořlavin).
Napájení
Nástroj lze připojit pouze k odpovídajícímu zdroji s
napětím stejným, jaké je uvedeno na typovém štítku, a
může pracovat pouze s jednofázovým střídavým
napětím. V souladu s evropskými normami má dvojitou
izolaci a může být proto napájen ze zásuvek bez
zemnicího vodiče.
Pouze pro evropské země
Hluk a vibrace
Typická A-vážená úroveň akustického tlaku je 83 dB (A).
Nepřesnost je 3 dB(A).
Úroveň hlučnosti při práci může překračovat 85 dB (A).
Používejte pomůcky na ochranu sluchu.
Typická vážená hodnota efektivního zrychlení není větší
2
než 2,5 m/s
.
Tyto hodnoty byly změřeny v souladu s EN60745.
Pro Model UT2204
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S NORMAMI EU
Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento
výrobek je ve shodě s následujícími normami nebo
standardizovanými dokumenty;
EN60745, EN55014, EN61000, a to v souladu s
Nařízeními rady 89/336/EEC, 98/37/EC.
Yasuhiko Kanzaki CE2005
Legenda všeobecného vyobrazení
4-3. Klíč 19
5-1. Míchací nástroj
6-1. Šroub s šestihrannou hlavou
6-2. Hřídel
6-3. Plochý povrch
7-1. Míchací nástroj
7-2. Hřídel
8-1. Šroub s šestihrannou hlavou
Model
-1
)
Celková délka
Hmotnost netto
ENE056-1
000087
ENF002-1
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ANGLIE
Odpovědný výrobce:
Makita Corporation Anjo Aichi Japan
Zvláštní bezpečnostní zásady
ENG003-2
NEDOVOLTE, aby pohodlnost a obeznámenost s
výrobkem (díky jeho opakovanému používání)
nahradily přísné dodržování bezpečnostních zásad
při vrtání. Pokud budete používat tento elektrický
nástroj nebezpečným nebo nesprávným způsobem,
můžete utrpět vážné zranění.
1.
Používejte pomocné rukojeti dodávané s
nástrojem.
zranění.
2.
Při práci, kdy vrtací nástroj může přijít do
styku se skrytými elektrickými vodiči nebo s
vlastní
ENH101-5
izolovaná úchopná místa. Při kontaktu se
„živým" vodičem se stanou nechráněné kovové
součásti nástroje rovněž „živými" a obsluha může
být zasažena elektrickým proudem.
3.
Dbejte, abyste vždy měli pevnou oporu nohou.
Pracujete-li ve výškách, dbejte, aby pod vámi
nikdo nebyl.
4.
Držte nástroj pevně .
5.
Nepřibližujte ruce k otáčejícím se částem.
24
8-2. Hřídel
8-3. Plochý povrch
9-1. Filtr
9-2. Kryt
9-3. Šroubovák
10-1. Mezní značka
11-1. Šroubovák
11-2. Víčko držáku uhlíku
UT2204
550
220 mm
929 mm
3,7 kg
/II
ředitel
Ztráta
kontroly
elektrickou
šňůrou,
GEB001-2
může
způsobit
držte
jej
za

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita UT2204