Download  Print this page

Makita UT2204 Instruction Manual page 26

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

Výměna filtru
Fig.9
Filtr je nutno pravidelně vyměňovat, protože z důvodu
hromadění prachu a částic ve filtru dochází ke snížení
účinnosti chlazení nástroje.
Zasuňte mezi nástroj a kryt plochý šroubovák, jak je
ilustrováno na obrázku. Zvedněte jej jako pomocí
lopatky a odejměte kryt.
Vyměňte filtr v krytu za nový.
Nainstalujte kryt zpět na nástroj.
Výměna uhlíků
Fig.10
Uhlíky pravidelně
vyjímejte a kontrolujte. Jsou-li
opotřebené až po mezní značku, vyměňte je. Uhlíky
musí být čisté a musí volně zapadat do svých držáků.
Oba uhlíky je třeba vyměňovat současně. Používejte
výhradně stejné uhlíky.
Pomocí šroubováku odšroubujte víčka uhlíků. Vyjměte
opotřebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte víčka
nazpět.
Fig.11
Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či
seřizování
prováděny
středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů
Makita.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
POZOR:
Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu,
doporučujeme
používat
nástavce. Při použití jiného příslušenství či
nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob.
Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro
jejich stanovené účely.
Potřebujete-li
bližší
příslušenství, obraťte se na vaše místní servisní
středisko firmy Makita.
Míchací nástroje
Hřídel
autorizovanými
servisními
toto
příslušenství
informace
ohledně
a
tohoto
26

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita UT2204