Download  Print this page

Makita UT2204 Instruction Manual page 13

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

pot cauza arsuri
8.
Unele materiale conţin substanţe chimice care
pot fi toxice. Aveţi grijă să nu inhalaţi praful şi
evitaţi
contactul
instrucţiunile de siguranţă ale furnizorului
PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
AVERTISMENT:
Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea
regulilor din manualul de instrucţiuni poate cauza
vătămări personale grave
DESCRIERE FUNCŢIONALĂ
ATENŢIE:
Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
debranşat-o de la reţea înainte de a o regla sau de
a verifica starea sa de funcţionare.
Acţionarea întrerupătorului
Fig.1
ATENŢIE:
Înainte de a branşa maşina la reţea, verificaţi dacă
trăgaciul întrerupătorului funcţionează corect şi
dacă revine la poziţia "OFF" (oprit) atunci când
este eliberat.
Pentru a porni maşina, trebuie doar să acţionaţi
întrerupătorul. Eliberaţi întrerupătorul pentru a opri
maşina.
Pentru o funcţionare continuă, apăsaţi întrerupătorul şi
butonul de blocare.
Pentru a opri maşina din poziţia blocată, acţionaţi la
maxim întrerupătorul, apoi eliberaţi-l.
Lampă indicatoare
Fig.2
Lampa indicatoare verde pentru alimentare PORNITĂ
se aprinde atunci când maşina este conectată la reţea.
Dacă lampa indicatoare este aprinsă dar maşina nu
porneşte chiar dacă este PORNITĂ, periile de cărbune
ar putea fi consumate, sau motorul sau comutatorul ar
putea fi defecte. Dacă lampa indicatoare nu se aprinde,
cablul de alimentare sau lampa indicatoare ar putea fi
defecte. Când cablul de alimentare este defect, maşina
nu porneşte iar lampa indicatoare nu se aprinde. Când
lampa indicatoare este defectă, maşina porneşte fără ca
lampa indicatoare să se aprindă.
MONTARE
ATENŢIE:
Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
deconectat-o de la reţea înainte de a efectua vreo
intervenţie asupra maşinii.
cu
pielea.
Respectaţi
Instalarea axului
Fig.3
Strângeţi axul cu piuliţa hexagonală în suportul axului
până când piuliţa hexagonală intră în contact cu
suportul.
Fixaţi canelura din suportul axului cu o cheie de 19
pentru a nu se roti. Cu canelura astfel fixată, strângeţi
piuliţa hexagonală cu o altă cheie de 19 în direcţia
săgeţii.
Fig.4
Instalarea paletelor malaxoare
Fig.5
Fig.6
Introduceţi paleta malaxoare pe ax şi fixaţi-o cu şurubul
cu cap hexagonal.
În această fază, poziţionaţi-o astfel încât capătul
superior al şurubului cu cap hexagonal să se angreneze
întotdeauna cu suprafaţa plană de pe ax şi apoi
strângeţi şurubul cu cap hexagonal cu cheia livrată.
Când instalaţi paletele malaxoare în două poziţii diferite
(valabil numai în cazul paletelor malaxoare care permit
acest lucru), montaţi şi fixaţi cele două palete malaxoare
pe porţiunea plată a axului astfel încât suprafeţele
identice ale paletelor să fie orientate una către cealaltă
după cum se vede în figură.
Fig.7
Fig.8
FUNCŢIONARE
Amestecarea
ATENŢIE:
Nu folosiţi maşina pentru amestecarea materialelor
inflamabile cum ar fi vopseaua cu diluant. În caz
contrar există pericol de vătămări corporale.
1.
Apucaţi ferm mânerul posterior al maşinii cu o
mână şi mânerul lateral cu cealaltă mână,
imersaţi paleta malaxoare complet în material şi
porniţi maşina după ce v-aţi convins că zona de
lucru este asigurată.
2.
Deplasaţi paleta malaxoare în sus şi în jos pe
durata amestecării astfel încât să amestecaţi
întreg materialul.
3.
După terminarea amestecării, opriţi maşina,
asiguraţi-vă că paleta malaxoare s-a oprit complet
şi apoi scoateţi-o din recipient.
ÎNTREŢINERE
ATENŢIE:
Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
debranşat-o de la reţea înainte de a efectua
operaţiuni de verificare sau întreţinere.
13

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita UT2204