Download  Print this page

Makita UT2204 Instruction Manual page 23

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

Výmena filtra
Fig.9
Filter vymieňajte pravidelne, lebo nánosy prachu alebo
čiastočiak vo filtri znižujú schopnosť chladenia nástroja.
Medzi nástroj a kryt vsuňte plochý skrutkovač alebo
podobný predmet podľa vyobrazenia. Nadvihnite ho ako
pri použití lopatky a odstráňte kryt.
Vymeňte filter v kryte za nový.
Kryt opäť namontujte na nástroj.
Výmena uhlíkov
Fig.10
Uhlíky pravidelne vyberajte a kontrolujte. Ak sú
opotrebované až po medznú značku, vymeňte ich.
Uhlíky musia byť čisté a musia voľne zapadať do svojich
držiakov.
Oba
uhlíky
Používajte výhradne rovnaké uhlíky.
Pomocou šraubováka odskrutkujte veká uhlíkov. Vyjmite
opotrebované uhlíky, vložte nové a zaskrutkujte veká
naspäť.
Fig.11
Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI
výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či
nastavovanie
robené
strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov
Makita.
PRÍSLUŠENSTVO
POZOR:
Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode,
doporučujeme používať toto príslušenstvo
nástavce. Pri použití iného príslušenstva či
nástavcov može hroziť nebezpečenstvo zranenia
osôb. Príslušenstvo a nástavce sa možu používať
len na účely pre ne stanovené.
Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto
príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné
stredisko firmy Makita.
Zmiešavacie lopatky
Hriadeľ
treba
vymieňať
súčasne.
autorizovanými
servisnými
a
23

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita UT2204