Download Print this page

Installation - Black & Decker NV19XXYZ Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
Läs bruksanvisningen innan du
använder apparaten.
Varning! Förvara elektriska apparater
utom räckhåll för barn och sjuka. Låt dem
aldrig använda apparaterna utan tillsyn.
Detaljbeskrivning
1. Strömbrytare
2. Dammbehållare
Fig. A
3. Elementmunstycke
4. Borstmunstycke
Utpackning
Identifiering av produkten
Modellkonstruktionen kan bestämmas
med hjälp av suffixkoderna som används
i katalognumret. Följande katalognummer
beskrivs i denna bruksanvisning:
NV19XXYZ H2/NV24XXYZ H2/
NV36XXYZ H2/NV48XXYZ H2/
NV60XXYZ H2/NV72XXYZ H2
Suffixkoden XX motsvarar följande
konstruktioner:
00/99: stavhandtag, inga medföljande
tillbehör
03: öglehandtag, elementmunstycke och
borstmunstycke medföljer
Suffixkoden Y används för att identifiera
omfattningen av färg, tryck och speciala
val. Suffixkoden Z som utgörs av
bokstaven N används för modeller med
ett NiMH-batteri.

Installation

NV24XXYZ/NV36XXYZ/NV48XXYZ/
NV60XXYZ/NV72XXYZ - Montera
laddarhållaren på väggen
(fig. B1 & B2)
Laddarhållaren kan placeras på en
arbetsbänk eller monteras på en vägg
som en praktisk laddnings- och
förvaringsplats för apparaten.
50
Montering
Montering av tillbehör (fig. A & C)
Apparaten är försedd med följande
tillbehör, beroende på modellen:
ett fogmunstycke (3) för svåråtkomliga
u
ställen
ett borstmunstycke (4) för möbler och
u
trappsteg
Montera tillbehör så här:
Ta loss tillbehören från apparaten.
u
Sätt in önskat tillbehör framtill på
u
apparaten.
Du kan sätta tillbaks det tidigare tillbehöret
genom att klicka fast det på tillbehörshållaren.
Sätta tillbaks bägge tillbehören:
Tryck ner tillbehören tills de klickar
u
fast på plats.
Användning
Apparaten kan laddas medan den står
u
på en arbetsbänk eller hänger på
väggen med den bifogade väggkroken.
Före den första användningen måste
u
batteriet laddas i minst 24 timmar.
Lämna alltid apparaten ansluten till
u
laddaren när den inte används.
Laddning av batteriet (fig. B1 - B3)
NV24XXYZ/NV36XXYZ/NV48XXYZ/
NV60XXYZ/NV72XXYZ (fig. B1 & B2)
Kontrollera att apparaten är avstängd.
u
Batteriet laddas inte om strömbrytaren
står i det påslagna läget.
Fäst apparaten ordentligt på laddaren,
u
var noga med att rikta in pilen på
laddaren med apparatens delning.
Anslut laddaren till vägguttaget.
u
Sätt på huvudströmmen.
u
Låt apparaten laddas i minst 24 timmar.
u
NV19XXY (fig. B3)
Kontrollera att apparaten är avstängd.
u
Batteriet laddas inte om strömbrytaren
står i det påslagna läget.
Sätt laddningspluggen (6) i
u
laddningsuttaget (7) på apparatens
baksida.
Anslut laddaren till ett nätuttag (5).
u
Sätt på huvudströmmen.
u

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker NV19XXYZ

This manual is also suitable for:

Nv48xxyzNv24xxyzNv36xxyzNv60xxyzNv72xxyz