Download Print this page

Elektrik Güvenliği - Black & Decker NV19XXYZ Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
T Ü R K Ç E
Aküler ve şarj cihazları için ek
güvenlik talimatları
Aküler
Hangi nedenle olursa olsun asla
u
açmaya teşebbüs etmeyin.
Aküyü suyla temas ettirmeyin.
u
Aküyü sıcak ortama maruz bırakmayın.
u
40 °C 'lik ısıyı geçen yerlerde saklamayın.
u
Sadece 10 °C ve 40 °C çevre sıcaklığı
u
aralığındaki yerlerde şarj edin.
Sadece, cihaz / alet ile sağlanan şarj
u
aleti ile şarj edin.
Aküleri elden çıkarırken, "Çevrenin
u
korunması" bölümünde verilen talimatları
takip edin.
Yaralanma ve yangın riski
u
oluşturabileceğinden, akü takımına
delme veya çarpma gibi hareketlerle
hasar vermeyin / deforme etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
u
Olağan üstü şartlarda aküden sızma
u
olabilir. Akülerin üzerinde sıvı
görürseniz aşağıdakileri uygulayın:
Bir bez kullanarak dikkatlice sıvıyı
u
temizleyin. Deri ile temas etmesini
engelleyin.
Cilt veya göz temasında aşağıdaki
u
talimatları takip edin.
Uyarı! Akü suyu kişisel yaralanmaya veya
mala zarar verebilir. Deriyle temasında
derhal suyla yıkayın. Kızarıklık, acı veya
kaşınma oluşursa derhal tıbbi müdahale
yaptırın. Gözle temas olması halinde,
derhal temiz su ile temizleyin ve tıbbi
müdahale yaptırın.
Şarj aletleri
Sahip olduğunuz şarj cihazı sadece belli
bir şebeke voltajı için tasarlanmıştır.
Daima şebeke voltajının, adaptörünüzün
üstünde yazılı olan voltajla ayni olmasına
dikkat edin.
Uyarı! Şarj cihazınızı normal bir şebeke
prizine yerleştirmeyi hiçbir zaman
denemeyin.
Sadece cihazınız / aletiniz ile size
u
tedarik edilen Black & Decker şarj
aleti ile şarj yapın. Diğer aküer
patlayarak kişisel yaralanmalara ve
hasara yol açabilir.
80
Asla şarj edilebilir olmayan aküleri
u
şarj etmeye çalışmayın.
Besleme kordonu hasarlıysa, bir
u
tehlikeyi önlemek için kordon üretici
veya yetkili bir Black & Decker Servis
Merkezinde tarafından
değiştirilmelidir.
Şarj cihazını suyla temas ettirmeyin.
u
Şarj cihazını açmayın.
u
Şarjı kurcalamayın.
u
Şarj yapılırken, cihaz/alet/akü takımı
u
iyice havalandırılmış bir yerde
yerleştirilmelidir.
Elektrik güvenliği
Sahip olduğunuz şarj cihazı sadece belli
bir şebeke voltajı için tasarlanmıştır.
Daima şebeke voltajının, adaptörünüzün
üstünde yazılı olan voltajla ayni olmasına
dikkat edin. Şarj cihazınızı normal bir
şebeke prizine yerleştirmeyi hiçbir zaman
denemeyin.
Bu cihaz, fiziksel, ruhsal veya mental
u
yetersizlikleri olan veya deneyim ve
bilgi eksikliği olan kişilerce, kendi
güvenlikleri açısından yetkili bir kişi
tarafından cihazın kullanılması ile ilgili
yetki veya talimat verilmediği sürece
kullanılması için tasarlanmamıştır.
Çocuklar bu cihazla oynamamalarını
u
temin etmek üzere kontrol altında
tutulmalıdır.
#
Şarj cihazı üzerindeki semboller
Şarj cihazınız çift izolelidir; bu
nedenle toprak kablosuna
ihtiyaç yoktur.
Arızaya karşı emniyetli izoleli
transformatör. Ana besleme
elektrik olarak transformatör
çıkışından ayrılmıştır.
Çevre ısısı çok yükselir ise şarj
otomatik olarak kapanır. Sonuç
olarak şarj cihazı çalışmaz.
Ünitenin fişi ana şebekeden
çekilmeli ve onarım için bir
$
yetkili servise götürülmelidir.
Şarj cihazı sadece kapalı
yerlerde kullanım içindir.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker NV19XXYZ

This manual is also suitable for:

Nv48xxyzNv24xxyzNv36xxyzNv60xxyzNv72xxyz