Download Print this page

Montaj Kılavuzu - Siemens DE18307M Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bu Siemens cihazını satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Sizi
çok mutlu edecek olan kaliteli bir ürün seçtiniz.
Montaj Kılavuzu
Bu montaj kılavuzu çeşitli cihaz modelleri için geçerlidir. Bu
yüzden gösterimler, satın alınan cihaza göre farklı olabilir.
Cihazı, resim kısmında tarif edildiği gibi monte edin. Re-
sim sayfalarını, kılavuzun ortasında bulacaksınız. Metinde-
ki uyarılara dikkat ediniz.
EEE yönetmeliğine uygundur
Montaj
I.
Ambalajın açılması/kapağın sökülmesi
Cihazın ambalajını açın ve nakliye hasarlarını kontrol
edin. Nakliye ve taşıma esnasında yanlış taşıma ve
depolamadan dolayı cihaz hasar görmüş olabilir.
Cihazı kesinlikle kullanmayınız. Bu durumlarda şirketimizin
yetkili servislerine veya ürünü satın aldığınız yetkili satıcıya
danışınız.
Teslimat kapsamının kontrol edilmesi: Cihaz, ek kağıtlı
montaj takımı, montaj kılavuzu, kullanma kılavuzu.
Ambalajı ve eski cihazı çevreye zarar vermeyecek şekilde
bertaraf edin.
A tipi veya B tipi kapağı çıkartırken dikkat:
A tipi kapak, servis kapağı arkasında bulunan merkezi bir
kilit düzeneği ile sabitlenmiştir.
B tipi kapak, kapağın alt tarafından 2 vidayla
sabitlenmiştir.
II.
Montaj hazırlığı
Önemli: Sadece ekte verilen montaj setini kullanın.
Birlikte verilen su bağlantı rakorları kesinlikle monte edilmelidir!
Su besleme hattını kapatın. Elektrik bağlantısında (bağ-
lantı kablosu) elektrik akımı kesilmiş olmalıdır. Sigortaları
yerinden sökün veya kapatın.
Su bağlantı ağızlarını ek kağıttaki talimatlara göre monte
edin.
Bağlantı hattı isteğe göre üst (X) veya alt (Y) tarafa
geçirilebilir.
Arka duvar, öngörülen noktada soğuk su ağzı üzerine
oturmalıdır (Resim II., 8.).
III.
Duvara montaj
Kablo ağzı, bağlantı kablosunu tam olarak sarmalıdır.
Montaj sırasında hasarlandığı takdirde, delikler su sızdır-
mayacak şekilde kapatılmalıdır.
Şebeke bağlantı klemensi üst (X) veya alt (Y) tarafta mon-
te edilebilir. Bağlantı kablosunun dış yalıtımlı kısmı, ciha-
zın içine en az 40 mm girmelidir.
Duvar mesafesi değişkendir. Böylece duvar boşlukları gideri-
lebilir. 8–16 mm'lik bir duvar mesafesinde mesafe parçaları-
nı yerleştirin ve uzatmayı monte edin (Resim III., 3. – 5.).
Cihaz duvara sabit şekilde monte edilmek zorundadır. Ge-
rektiğinde alttaki ayar vidalarıyla sabitleyin (Resim III., 6.).
24
tr
Su bağlantısı
IV.
Su bağlantısını hazırlayın ve ardından soğuk su girişini
açın.
Cihazın havası alınmak zorundadır. Bunun için sıcak su
musluğunu tamamıyla açın ve cihazın içinden 1 dakika
süreyle su geçmesini bekleyin.
V.
Elektrik bağlantısı/montaj
Sadece güç değişim anahtarı olan cihazlarda:
Kabloların bağlanmasından önce şebeke bağlantı kle-
mensinde, güç değişim anahtarıyla güç ayarı yapılmalıdır:
nominal güç sol, azaltılmış güç sağ (Resim V., 1.) ve ayar-
lanan gücü model levhası üzerinde işaretleyin.
Şebeke bağlantı klemenslerindeki kabloları vidalayın.
Emniyet sınırlayıcısını çalıştırın (Resim V., 3.).
Kapağı monte edin, A tipine veya B tipine dikkat edin
(Resim V., 4. – 7.).
Kurulumla ilgili uyarı
Tak-çalıştır şeklinde olmayan cihazların kurulumu,
ilgili elektrik tedarikçisi veya cihazın kurulumu için
ilgili elektrik tedarikçisinden gerekli onayı almanız
konusunda da size yardımcı olacak, ehliyetli bir uzman
firma tarafından yapılmalıdır.
VI.
Çalıştırma
Cihaz IEC 61000-3-12 standardına uygundur.
İlk devreye alma
Sigortaları açın.
Sıcaklığı ayarlayın.
Çalışmaya başlarken yıkama: Sıcak su musluğunu tama-
mıyla açın ve en az 1 dakika su çekmesini bekleyin. Gü-
venlikle ilgili nedenlerden dolayı cihaz ancak bu işlemden
sonra ısıtmaya başlar.
Öneri: Çok düşük debi nedeniyle cihaz çalışmaya başlamıyor-
sa, perlatörü, duş süzgecini veya benzerlerini çalıştırma için
sökün ve işlemi tekrarlayın.
Cihazın kullanıcısına nasıl kullanılması gerektiğini açıklayın.
VII.
Ek bilgiler
Cihaz bina tesisatınızdaki su borularındaki basıncın yeter-
siz olmasından dolayı yeterli bir debiye ulaşamadığında,
debi sınırlayıcısını çıkartın (Resim VII., 1. – 3.).
Kazanlı elektrikli su ısıtıcıları ile kombinasyonda öncelikli
açma:
Öncelikli açma ile çalışma için özel bir yük atma rölesi
BZ 45L21 (özel aksesuar) gereklidir. Elektronik yük atma rö-
lesi hariç olmak üzere var olan diğer bütün yük atma rölele-
ri, hatalı fonksiyonlara yol açabilir (Resim VII., Devre planı).
Yük atma rölesi ile çalışma sırasında elektronik kontrol
kodlanmalıdır. Elektronik üzerindeki kodlama ucunu sökün
(Resim VII., 4.).

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading