Download Print this page

Özel Aksesuar - Siemens DE18307M Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Anma gücü
Anma gerilimi
Sigorta
Minimum kablo kesiti *
Sıcaklık artışına bağlı olarak, anma
gücündeki sıcak su miktarı
12 °C'den 38 °C'ye (akış miktarı sınırlayıcısı olmadan)
12 °C'den 38 °C'ye (akış miktarı sınırlayıcısı ile)
12 °C'den 60 °C'ye
Çalıştırma miktarı
Çalıştırma akış basıncı **
Spesifik elektrik dirençli sularda
kullanım aralığı, 15 °C'de
Anma basıncı
İzin verilen maksimum giriş sıcaklığı
Bağlantı yerindeki maksimum şebeke empedansı
Enerji verimliliği sınıfı
Yük profili
Yıllık enerji tüketimi
Günlük elektrik tüketimi
Ses gücü seviyesi
Sıcak su hazırlama enerji verimliliği
* Kablo döşeme tarzına bağlı olarak, daha büyük kablo kesitlerinin kullanılması da gerekli olabilir.
** Buna ayrıca banyo bataryasındaki basınç düşmesi de ilave edilir.
Güneş enerjisi işletimi
Sadece güneş enerjisiyle çalıştırılmaya uygun cihazlarda:
Cihaz, daha önce ısınmış suyu max. 60 °C'ye ısıtmaktadır. So-
ğuk su girişinin 55 °C üzerine çıkması halinde, su daha fazla
ısıtılmaz.
Önemli: Soğuk su giriş sıcaklığı, 55 °C üzerinde olmamalıdır!
Soğuk su giriş sıcaklığının 60 °C üzerine çıkması halinde,
cihazda bir emniyet kapatması çalışır. Bu nedenle ev tesi-
satında, soğuk su giriş sıcaklığını maks. 55 °C'de soğuk su
karıştırarak sınırlayan bir termostatlı ön karıştırıcı (örn. özel
aksesuar BZ 45T20) monte edilmelidir.
VIII.
Ebatları
Özel aksesuar
Cihazı tezgah altı cihaz olarak kullanmak için boru takımı
BZ 45U20
Öncelikli açma şalteri (yük atma rölesi) BZ 45L21:
öncelikli açma ile çalışma için
Montaj seti BZ 45K23: sıva üstü kurulum için
Sadece güneş enerjisiyle çalıştırılmaya uygun cihazlarda:
Termostatlı ön karıştırıcı BZ 45T20: ön ısıtmalı suyun kulla-
nıldığı ev tesisatına montaj için
26
tr
DE1518527M
[kW]
15/18
[V]
400
[A]
25/32
[mm
2
]
2,5/4
[l/dak]
8,1/9,8
[l/dak]
6,5
[l/dak]
4,4/5,3
[l/dak]
2,5
0,009
[MPa (bar)]
(0,09)
[Ωcm]
≥ 1 300
[MPa (bar)]
1,0 (10)
[°C]
60
[Ω]
0,067/0,104
A
S
[kWh]
478
[kWh]
2,199
[dB]
15
[%]
38,6
Çevreye zarar vermeden
bertaraf edin
Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektro-
nik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir.
Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi
No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde
geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dö-
nüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.
Bu ürünü ayrıştırılmamış belediye atığı olarak imha
etmeyiniz. Bu tür atıkların ayrı olarak toplanması
için özel işleme gereksinim duyulur. Bulunduğunuz
yerdeki yerel yönetimler yada ürünü satın aldığınız
yetkili satıcılarımızdan güncel imha yöntemleri ile
ilgili bilgi alabilirsiniz.
DE2124527M
DE2427527M
DE1821417
DE4161821M
DE4162427M
DE5261821M
DE5262427M
18/21
21/24
24/27
400
400
400
32
32/40
40
4
4/6
6
9,8/11,6
11,6/13,0
13,0/14,6
7,6
8,7
9,3
5,3/6,2
6,2/7,1
7,1/7,9
2,5
2,5
2,5
0,009
0,009
0,009
(0,09)
(0,09)
(0,09)
≥ 1 300
≥ 1 300
≥ 1 300
1,0 (10)
1,0 (10)
1,0 (10)
60
60
60
0,067/0,104
0,067/0,104
0,067/0,104
A
A
A
S
S
S
479
479
479
2,203
2,204
2,207
15
15
15
38,5
38,5
38,5
Değişiklik hakları saklıdır.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading