Download Print this page

Dane Techniczne - Siemens DE18307M Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Dane techniczne

Moc znamionowa
Napięcie znamionowe
Zabezpieczenie
Minimalny przekrój przewodów *
Ilość wody ciepłej przy mocy znamionowej
przy podwyższeniu temperatury
od 12 °C do 38 °C (bez ogranicznika natężenia przepływu)
od 12 °C do 38 °C (z ogranicznikiem natężenia przepływu)
od 12 °C do 60 °C
Próg włączenia
Włączające ciśnienie przepływu **
Zakres zastosowania przy wodzie
o rezystywności elektrycznej przy 15 °C
Ciśnienie nominalne
Maksymalnie dopuszczalna temperatura zasilania
Maksymalna impedancja sieci w miejscu
podłączenia
Klasa wydajności energetycznej
Profil obciążenia
Roczne zużycie energii
Codzienne zużycie prądu
Poziom mocy akustycznej
Wydajność energetyczna przygotowywania
ciepłej wody
Moc znamionowa
Napięcie znamionowe
Zabezpieczenie
Minimalny przekrój przewodów *
Ilość wody ciepłej przy mocy znamionowej
przy podwyższeniu temperatury
od 12 °C do 38 °C (bez ogranicznika natężenia przepływu)
od 12 °C do 38 °C (z ogranicznikiem natężenia przepływu)
od 12 °C do 60 °C
Próg włączenia
Włączające ciśnienie przepływu **
Zakres zastosowania przy wodzie
o rezystywności elektrycznej przy 15 °C
Ciśnienie nominalne
Maksymalnie dopuszczalna temperatura zasilania
Maksymalna impedancja sieci w miejscu
podłączenia
Klasa wydajności energetycznej
Profil obciążenia
Roczne zużycie energii
Codzienne zużycie prądu
Poziom mocy akustycznej
Wydajność energetyczna przygotowywania
ciepłej wody
pl
DE18307M DE21307M DE24307M DE27307M
[kW]
18
[V]
400
[A]
32
[mm
]
4
2
[l/min]
9,8
[l/min]
6,5
[l/min]
5,3
[l/min]
2,5
0,009
[MPa (bar)]
(0,09)
[Ωcm]
≥ 1 300
[MPa (bar)]
1,0 (10)
[°C]
20
[Ω]
0,104
A
S
[kWh]
478
[kWh]
2,199
[dB]
15
[%]
38,6
DE1113407M
DE1518407M
[kW]
11/13
15/18
[V]
400
400
[A]
16/25
25/32
[mm
]
1,5/2,5
2,5/4
2
[l/min]
6,0/7,1
8,1/9,8
[l/min]
5
6,5
[l/min]
3,3/3,8
4,4/5,3
[l/min]
2,5
2,5
0,009
0,009
[MPa (bar)]
(0,09)
(0,09)
[Ωcm]
≥ 1 300
≥ 1 300
[MPa (bar)]
1,0 (10)
1,0 (10)
[°C]
20
20
0,067/
[Ω]
0,433
0,104
A
A
S
S
[kWh]
477
478
[kWh]
2,196
2,199
[dB]
15
15
[%]
38,6
38,6
21
24
27
400
400
400
32
40
40
4
6
6
11,6
13
14,6
7,6
8,7
9,3
6,2
7,1
7,9
2,5
2,5
2,5
0,009
0,009
0,009
(0,09)
(0,09)
(0,09)
≥ 1 300
≥ 1 300
≥ 1 300
1,0 (10)
1,0 (10)
1,0 (10)
20
20
20
0,104
0,104
0,104
A
A
A
S
S
S
479
479
479
2,203
2,204
2,207
15
15
15
38,5
38,5
38,5
DE2124407M
DE2427407M
DE4061821M
DE4062427M
18/21
21/24
24/27
400
400
400
32
32/40
40
4
4/6
6
9,8/11,6
11,6/13,0
13,0/14,6
7,6
8,7
9,3
5,3/6,2
6,2/7,1
7,1/7,9
2,5
2,5
2,5
0,009
0,009
0,009
(0,09)
(0,09)
(0,09)
≥ 1 300
≥ 1 300
≥ 1 300
1,0 (10)
1,0 (10)
1,0 (10)
20
20
20
0,067/
0,067/
0,067/
0,104
0,104
0,104
A
A
A
S
S
S
479
479
479
2,203
2,204
2,207
15
15
15
38,5
38,5
38,5
21

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading