Download Print this page

Speciaal Toebehoren - Siemens DE18307M Installation Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Nominaal vermogen
Nominale spanning
Zekering
Minimale leidingdiameter *
Warmwaterhoeveelheid bij nominaal vermogen
bij temperatuurverhoging van
12 °C naar 38 °C (zonder doorstromingshoeveelheids -
begrenzer)
12 °C naar 38 °C (met doorstromingshoeveelheids -
begrenzer)
12 °C naar 60 °C
Inschakelhoeveelheid
Inschakelstroomdruk **
Toepassingsbereik in water
Specifieke elektrischeweerstand bij 15 °C
Nominale druk
Maximaal toegestane toevoertemperatuur
Maximale netimpedantie op aansluitplaats
Energie-efficiëntieklasse
Capaciteitsprofiel
Jaarlijks energieverbruik
Dagelijks stroomverbruik
Geluidsniveau
Warmwaterbereiding-energie-efficiëntie
* Afhankelijk van het type installatie kunnen ook grotere doorsneden nodig zijn.
** Hierbij komt nog de drukdaling aan de mengkraan.
Zonnemodus
Alleen voor apparaten die geschikt zijn voor zonne-energie:
Het apparaat verwarmt reeds voorverwarmd water tot max.
60 °C. Als de koudwatertoevoer de temperatuur van 55 °C
overschrijdt, wordt het water niet verder verwarmd.
Belangrijk: De koudwater-toevoertemperatuur mag niet
hoger dan 55 °C zijn.
Als de koudwater-toevoertemperatuur van 60 °C wordt
overschreden, wordt de veiligheidsuitschakeling van het ap-
paraat geactiveerd. Daarom moet in de huisinstallatie een
thermostaatvoormenger (bijvoorbeeld speciaal toebehoren
BZ 45T20) zijn ingebouwd, die de koudwater-toevoertempera-
tuur op max. 55 °C begrenst door bijmenging van koud water.
VIII.
Afmetingen

Speciaal toebehoren

Pijpmontageset BZ 45U20 voor het gebruik van het appa-
raat in een lage montagepositie
Voorrangschakelaar (lastafworprelais) BZ 45L21: voor het
gebruik met voorrangschakeling
Montageset BZ 45K23: voor opbouwinstallatie
Alleen voor apparaten die geschikt zijn voor zonne-
energie:
Thermostaatvoormenger BZ 45T20: voor de inbouw in de
huisinstallatie bij gebruik van voorverwarmd water
18
nl
DE1518527M
[kW]
15/18
[V]
400
[A]
25/32
[mm
]
2,5/4
2
[l/min]
8,1/9,8
[l/min]
6,5
[l/min]
4,4/5,3
[l/min]
2,5
0,009
[MPa (bar)]
(0,09)
[Ωcm]
≥ 1 300
[MPa (bar)]
1,0 (10)
[°C]
60
[Ω]
0,067/0,104
A
S
[kWh]
478
[kWh]
2,199
[dB]
15
[%]
38,6
Op een milieuvriendelijke manier
afvoeren
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming
met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(waste electrical and electronic equipment – WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU gel-
dige terugneming en verwerking van oude
apparaten.
Raadpleeg uw gespecialiseerde handelaar voor de
geldende voorschriften inzake afvalverwijdering.
DE2124527M
DE2427527M
DE1821417
DE4161821M
DE4162427M
DE5261821M
DE5262427M
18/21
21/24
24/27
400
400
400
32
32/40
40
4
4/6
6
9,8/11,6
11,6/13,0
13,0/14,6
7,6
8,7
9,3
5,3/6,2
6,2/7,1
7,1/7,9
2,5
2,5
2,5
0,009
0,009
0,009
(0,09)
(0,09)
(0,09)
≥ 1 300
≥ 1 300
≥ 1 300
1,0 (10)
1,0 (10)
1,0 (10)
60
60
60
0,067/0,104
0,067/0,104
0,067/0,104
A
A
A
S
S
S
479
479
479
2,203
2,204
2,207
15
15
15
38,5
38,5
38,5
Wijzigingen voorbehouden.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading