Suomi - Black & Decker SZ360 Manual

Cordless scissors
Hide thumbs Also See for SZ360:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

SUOMI

Käyttötarkoitus
Black & Deckerin langattomat sakset soveltuvat erilaisten
materiaalien, kuten paperin, pahvin, muovikalvon ja kankaan
leikkaamiseen koti- ja harrastekäytössä..
Tämä laite on tarkoitettu kotikäyttöön.
Yleiset turvallisuutta koskevat säännöt
Varoitus! Lue kaikki ohjeet tarkoin. Alla olevien ohjeiden
laiminlyönti saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai
johtaa vakavaan loukkaantumiseen. Alla olevissa ohjeissa
käytetty käsite "sähkötyökalu" tarkoittaa verkkokäyttöisiä
sähkötyökaluja (verkkojohdolla käytettäviä) ja akkukäyttöisia
sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET HYVIN.
1. Työalue
a. Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys ja puutteellinen valaistus voivat
johtaa tapaturmiin.
b. Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteen hallinnan, jos
huomiosi suuntautuu muualle.
2. Sähköturvallisuus
a. Sähkötyökalun pistokkeen tulee sopia pistorasiaan.
Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
pistorasiasovittimia maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa.
Alkuperäiset pistokkeet ja niille sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b. Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia, lämpöpattereita, liesiä tai jääkaappeja.
c. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökalun sisään päässyt vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d. Älä käsittele virtajohtoa kovakouraisesti. Älä käytä sitä
sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai pistokkeen
irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto loitolla kuumuudesta,
öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista.
Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e. Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskun vaaraa.
3. Henkilöturvallisuus
a. Ole valpas, keskity työhön ja noudata tervettä järkeä
sähkötyökalun käytössä. Älä käytä sähkötyökalua, jos
olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden
vaikutuksen alaisena.
50
b. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua
käytettäessä saattaa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen. Käytä suojavarusteita.
c. Käytä aina suojalaseja. Suojavarusteet, kuten
pölysuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja
kuulosuojaimet pienentävät, tilanteen mukaan oikein
käytettyinä, loukkaantumisriskiä.
d. Vältä sähkötyökalun tahatonta käynnistämistä.
Varmista, ettei virtakytkin ole käyttöasennossa, kun kytket
työkalun verkkovirtaan. Onnettomuusvaara lisääntyy, jos
kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai kytket
työkalun virtajohdon pistorasiaan, kun käyttökytkin on päällä.
e. Irrota mahdollinen säätö- tai kiintoavain, ennen kuin
käynnistät laitteen. Laitteen pyörivään osaan kiinni jäänyt
avain voi johtaa loukkaantumiseen.
f.
Älä kurkota. Seiso aina tukevasti ja tasapainossa. Tällöin
voit hallita sähkötyökalua yllättävissäkin tilanteissa.
g. Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä liian
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja
pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
h. Jos työkalun voi liittää pölynimuriin, tarkista, että
liitos on tehty asianmukaisesti ja että sitä käytetään
oikealla tavalla. Tällaisen laitteen käyttö vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4. Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a. Älä ylikuormita laitetta. Käytä kulloiseenkin työhön
parhaiten soveltuvaa sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua
käyttäen työskentelet paremmin ja turvallisemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b. Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää virtakytkimestä. Jos sähkötyökalua ei voi
käynnistää ja pysäyttää virtakytkimellä, se on vaarallinen ja
täytyy korjata.
c. Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat osia tai siirrät sähkötyökalun
varastoon. Tällä tavoin vähennetään sähkötyökalun
tahattoman käynnistyksen mahdollisuutta.
d. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sahaa sellaisen henkilön
käyttöön, joka ei tunne sitä tai joka ei ole tutustunut
tähän käyttöohjeeseen. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kokemattoman käyttäjän käsissä.
e. Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole puristuksessa ja
ettei työkalussa ole murtuneita tai vahingoittuneita osia,
jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta mahdolliset
viat ennen käyttöönottoa. Moni tapaturma aiheutuu huonosti
huolletuista laitteista.
f.
Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidettu, terävä laite ei tartu herkästi kiinni ja sitä on
helpompi hallita.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents