Black & Decker SZ360 Manual page 51

Cordless scissors
Hide thumbs Also See for SZ360:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
g. Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita ja teriä näiden
ohjeiden mukaisesti ja tavalla, joka on tarkoitettu
erityisesti kyseiselle sähkötyökalulle. Ota tällöin
huomioon olosuhteet ja työn laatu. Sähkötyökalun käyttö
muuhun kuin sille tarkoitettuun tehtävään voi johtaa
vaarallisiin tilanteisiin.
5. Akkukäyttöisten työkalujen käyttö ja hoito
a. Varmista, että sähkötyökalun virta on katkaistu
käyttökytkimestä, ennen kuin asennat akun. Akun
asennus sähkötyökaluun, jonka käynnistyskytkin on
käyntiasennossa, altistaa onnettomuuksille.
b. Lataa akku vain valmistajan määrittelemässä
laturissa. Laturi, joka soveltuu vain tietylle akkutyypille,
saattaa aiheuttaa palovaaran erilaista akkua ladattaessa.
c. Käytä sähkötyökalussa ainoastaan siihen tarkoitettua
akkua. Muun tyyppisen akun käyttö saattaa johtaa
loukkaantumiseen ja tulipaloon.
d. Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten
paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista,
ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka
voivat oikosulkea akun koskettimet. Akun koskettimien
välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai
tulipalon.
e. Väärin käytetystä akusta voi vuotaa nestettä. Älä
kosketa sitä. Jos nestettä vahingossa joutuu iholle,
huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin,
tarvitaan tämän lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste
saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
6. Huolto
a. Anna vain ammattitaitoisten henkilöiden korjata
sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä
varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu säilyy
turvallisena.
Saksien turvaohjeet
Pitele työkalua sen eristävistä tartuntapinnoista, kun teet
työtä, jossa terä voi joutua kosketuksiin piilossa olevien
sähköjohtojen tai oman virtajohtonsa kanssa. Kosketus
jännitteiseen johtoon tekee työkalun paljaista metalliosista
jännitteisiä ja aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle.
Pidä kätesi pois leikkausalueelta. Varo leikkauskohdan
alla olevia materiaaleja ja pintoja, joihin saksien terä voi
osua. Älä koskaan työnnä kättäsi työstökohteen alapuolelle.
Älä jätä työkalua ilman valvontaa. Käännä lukituskytkin
käytön jälkeen lukitusasentoon (0). Säilytä työkalua lasten
ulottumattomissa.
Ennen puhdistusta, säätöä tai leikkauspään vaihtoa:
käännä lukituskytkin lukitusasentoon (0).
Tämä laite ei ole leikkikalu. Pidä se poissa lasten
ulottuvilta.
Akkuja ja laturia koskevat turvaohjeet
Paristot
Älä koskaan yritä avata paristoja.
Älä anna akun kastua.
Älä säilytä paristoja tiloissa, joissa lämpötila voi nousta yli
40 °C:seen.
Lataa akku paikassa, jonka lämpötila on vähintään 4 °C ja
enintään 40 °C.
Lataa akku ainoastaan koneen mukana toimitetulla
laturilla.
Noudata paristoja hävittäessäsi kohdassa "Ympäristö"
annettuja ohjeita.
Laturi
Käytä Black & Deckerin laturia vain laitteen mukana
toimitetun akun lataamiseen. Muut akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa aineellisia tai henkilövahinkoja.
Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu
ladattavaksi.
Vaihda vialliset johdot välittömästi ehjiin.
Älä anna laturin kastua.
Älä avaa laturia.
Älä työnnä mitään laturin sisään.
Laturi on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
Sähköturvallisuus
Laturi on tarkoitettu tietylle jännitteelle. Tarkista, että
verkkojännite vastaa laitekilvessä ilmoitettua jännitettä.
Varoitus! Älä koskaan yritä liittää laitetta suoraan
verkkovirtaan käyttämättä laturia.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu nuorten tai hyvin
heikkokuntoisten henkilöiden käyttöön ilman valvontaa.
Muista, ettei laite ole lasten leikkikalu.
Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen tulee
turvallisuussyistä jättää valmistajan tai valtuutetun
Black & Decker -huollon tehtäväksi.
Laturissa on seuraavat merkinnät
Laturi on kaksoiseristetty, joten erillistä
maadoitusta ei tarvita.
Toimintavarma eristävä muuntaja.
Muuntajalähtö on eristetty sähköisesti
sähköverkosta.
Laturin virta katkeaa automaattisesti, jos
125
o
C
ympäröivä lämpötila nousee liikaa. Tällöin laturi
ei toimi. Irrota laturi verkkovirrasta ja vie se
valtuutettuun huoltoon korjattavaksi.
Laturi on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
SUOMI
51

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents