Black & Decker SZ360 Manual page 56

Cordless scissors
Hide thumbs Also See for SZ360:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
d. Όταν η μπαταρία δε χρησιμοποιείται, μην την
πλησιάζετε σε μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που
μπορούν να βραχυκυκλώσουν τους δύο
ακροδέκτες της. Εάν βραχυκυκλώσουν οι
ακροδέκτες της μπαταρίας μπορεί να
προκληθούν εγκαύματα ή πυρκαγιά.
e. Υπό ακραίες συνθήκες, είναι δυνατή η
διαρροή υγρού από την μπαταρία, με το
οποίο πρέπει να αποφύγετε την επαφή.
Σε περίπτωση κατά λάθος επαφής, ξεπλύνετε
με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα
μάτια, ζητήστε και ιατρική βοήθεια. Το υγρό
που διαρρέει από την μπαταρία μπορεί να
προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
6. Σέρβις
a. Το σέρβις του ηλεκτρικού σας εργαλείου
πρέπει να αναλαμβάνει έμπειρος τεχνικός που
θα χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
Έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της
ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.
Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για ψαλίδια.
Κρατάτε το εργαλείο από τις μονωμένες
επιφάνειες συγκράτησης όταν εκτελείτε
κάποια εργασία κατά την οποία το εργαλείο
κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυμμένα
καλώδια ή με το δικό του καλώδιο. Η επαφή με
ένα καλώδιο υπό τάση θα θέσει τα μεταλλικά
μέρη του εργαλείου υπό τάση και θα «τινάξει»
το χειριστή.
Μην πλησιάζετε τα χέρια σας στην περιοχή
κοπής. Προσέχετε τα υλικά και τις επιφάνειες
κάτω από την περιοχή κοπής, τα οποία μπορεί
να έρθουν σε επαφή με τη λεπίδα. Ποτέ μην
πλησιάζετε τα χέρια σας κάτω από το υλικό για
οποιονδήποτε λόγο.
Μην αφήνετε το εργαλείο σε μέρη όπου δεν
μπορείτε να το επιβλέπετε. Μετά από κάθε
χρήση γυρίστε το διακόπτη ασφάλισης στη
θέση OFF (0). Αποθηκεύετε ηλεκτρικά εργαλεία
που δε χρησιμοποιούνται μακριά από παιδιά.
Πριν από τον καθαρισμό, τη ρύθμιση ή την
αντικατάσταση της κεφαλής κοπής. Γυρίστε το
διακόπτη ασφάλισης στη θέση OFF (0).
Το εργαλείο αυτό δεν είναι παιχνίδι. Φυλάξτε
το μακριά από παιδιά.
Συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας για τις
μπαταρίες και τους φορτιστές
56
Μπαταρίες
Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε τις
μπαταρίες για οποιοδήποτε λόγο.
Μην εκθέτετε την μπαταρία σε νερό.
Μην φυλάσσετε τις μπαταρίες σε μέρη όπου
η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 40 °C.
Η φόρτιση πρέπει να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 4 °C
και 40 °C.
Η φόρτιση πρέπει να γίνεται μόνο με τους
φορτιστές που παρέχονται μαζί με το
εργαλείο.
Όταν απορρίπτετε τις μπαταρίες,
ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην
ενότητα «Προστασία του περιβάλλοντος».
Φορτιστές
Ο φορτιστής Black & Decker πρέπει να
χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για
τη φόρτιση της μπαταρίας του εργαλείου το
οποίο συνόδευε. Αν χρησιμοποιηθεί για
άλλες μπαταρίες, αυτές μπορεί να εκραγούν,
προκαλώντας τραυματισμό και ζημιές.
Μην επιχειρήσετε ποτέ να φορτίσετε μη
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Αν κάποιο καλώδιο φθαρεί, αντικαταστήστε
το αμέσως.
Μην εκθέτετε τον φορτιστή σε νερό.
Μην ανοίγετε τον φορτιστή.
Μην επεμβαίνετε στον φορτιστή.
Ο φορτιστής προορίζεται για χρήση σε
εσωτερικούς χώρους μόνο.
Ασφαλής χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος
Ο φορτιστής σας είναι σχεδιασμένος για μια
συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Ελέγχετε πάντα
αν η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε αυτήν
που αναγράφεται στην πινακίδα
χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση! Ποτέ μην επιχειρείτε να
αντικαταστήσετε τη μονάδα φορτιστή με
έναν κανονικό ρευματολήπτη.
Αυτό το εργαλείο δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί από νέους η αδύναμα άτομα
χωρίς επιτήρηση. Τα παιδιά πρέπει να
επιτηρούνται για να είστε σίγουροι ότι δεν
παίζουν με το εργαλείο.
Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά,
η αντικατάστασή του πρέπει να γίνει από τον
κατασκευαστή ή από ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο της Black & Decker, ώστε να μην
αποτελέσει κίνδυνο.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents