Download  Print this page

Honeywell EH-5200E User Instructions Page 76

Ultrasonic humidifier.
Hide thumbs

Advertisement

ODVÁPŇOVACÍ FILTR ACA-817E
1.
Trvanlivost filtru ACA-817E (6) je závislá na
obsahu minerálů a vápna ve vodě.
2.
Při normálním používání byste měli filtr (6)
vyměnit po 30 – 40 naplněních nádrže.
3.
Ptejte se na náhradní filtry ACA-817E (6)
tam, kde jste zakoupili zvlhčovač vzduchu.
4.
Nepoužívejte použitý filtr (6) a neprovozujte
zvlhčovač vzduchu bez filtru (6).
V regionech, ve kterých má voda vysokou
celkovou tvrdost, může docházet k emisím
minerálů, které se projevují bílými
usazeninami (viz přídavné filtry).
PŘÍDAVNÉ FILTRY
V regionech, ve kterých má voda vysokou
celkovou tvrdost, může docházet k emisím
minerálů, které se projevují bílými usazeninami.
Pro přesné určení tvrdosti vody se můžete
zeptat na tuto hodnotu u Vašeho dodavatele
vody.
K-Filtr KF-520E
1.
Při extrémně vysoké tvrdosti vody byste
měli studenou vodu z vodovodu před
naplněním nádoby (6) profiltrovat K-filtrem
KF-520E.
2.
K-Filtr KF-520E snižuje obsah vápna ve
vodě.
3.
K-Filtr KF-520E je regenerovatelný a díky
své možnosti znovupoužití má vysokou
životnost.
4.
Dodržujte před použitím K-Filtru KF-520E
speciální pokyny, které jsou přiloženy ke
každému balení.
A-Filtr SF-530E
1.
A-Filtr SF-530E by se měl použít tam, kde
se do vody přidávají ve změkčovacích
zařízeních soli. Při extrémně vysokém
obsahu solí byste měli studenou vodu z
vodovodu před naplněním nádoby (6)
nejprve profiltrovat A-filtrem SF-530E.
2.
Až potom nechte tuto vodu protéci
K-Filtrem KF-520E. Teď můžete touto
dvojnásobně profiltrovanou vodou naplnit
nádobu (6).
3.
A-Filtr SF-530E je regenerovatelný a díky
své možnosti znovupoužití má vysokou
životnost.
4.
Dodržujte před použitím A-Filtru SF-530E
speciální pokyny, které jsou přiloženy ke
každému balení.
ˇ
CESKY
PLNĚNÍ NÁDOBY VODOU
1.
Zajistěte, aby se otočný přepínač provozu
(12) nacházel v pozici VYP . (Off) a zástrčka
nebyla v zásuvce.
2.
Odstraňte z nádoby na vodu (3)
rozprašovací trysku (1).
3.
Vezměte nádobu na vodu (3) ze spodní
části (11) a postavte ji vzhůru nohama.
Otevřete uzávěr (4) otáčením proti směru
otáčení hodinových ručiček.
4.
Naplňte nádobu na vodu (3) pouze čistou,
studenou vodou z vodovodu (cca. 6 litrů). V
žádném případě nepoužívejte teplou
nebo horkou vodu. Může to poškodit filtr
(6) a křemenný kmitavý prvek (10) a
způsobit propadnutí záruky.
5.
V žádném případě nepřidávejte do
nádoby s vodou (3), do zásobníku (7) a
do filtru (6) přísady jako jsou aromatické
látky, inhalační prostředky, oleje apod.
Může to vést ke zdravotním problémům.
6.
Uzavřete nádobu na vodu (3) uzávěrem (4)
otáčením ve směru otáčení hodinových
ručiček.
7.
Zkontrolujte, zda je filtr (6) správně
instalován.
8.
Nádobu na vodu (3) opět otočte a
zkontrolujte, zda je uzávěr (4) pevně
zašroubován a zda těsní.
9.
Postavte naplněnou nádobu na vodu (3) do
spodní části (11) a do ní opět vložte
rozprašovací trysku (1). Vyčkejte asi 15 min,
než uvedete zvlhčovač do provozu, aby
voda mohla protéct filtrem (6) do zásobníku
(7).
NÁVOD K PROVOZU
1.
Zkontrolujte, zda je nádoba na vodu (3)
naplněna a filtr (6) správně instalován.
2.
Ověřte, zda je otočný přepínač provozu (12)
v pozici VYP . (Off) . Strčte zástrčku do
zásuvky. Nedotýkejte se síťového kabelu
mokrýma rukama.
3.
Otočte otočným přepínačem provozu (12)
ve směru otáčení hodinových ručiček do
požadované pozice. Kontrolka provozu (13)
se rozsvítí. Když otočíte otočným přepí
načem provozu (12) ve směru otáčení
hodinových ručiček, zvýší se množství
mlhy; pokud jím otočíte proti směru otáčení
hodinových ručiček, množství mlhy se sníží.
4.
Nesměrujte rozprašovací trysku (1) přímo
na lidi, stěny nebo předměty.
76

Advertisement

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: