Download  Print this page

Honeywell EH-5200E User Instructions Page 19

Ultrasonic humidifier.
Hide thumbs

Advertisement

EERSTE INGEBRUIKNEMING
1.
Lees vóór de ingebruikneming van de
luchtbevochtiger alle aanwijzingen.
2.
Neem de luchtbevochtiger, de
voedingskabel, de watertank (3), de
nevelsproeikop (1), het bodemelement (11)
en de filter (6) uit de verpakking. Verwijder
het verpakkingsmateriaal op een
milieuvriendelijke manier (recyclagepark,
ophaling van papier...).
3.
Plaats de luchtbevochtiger op een effen,
stevige en waterbestendige niet metalen
ondergrond. Water kan immers meubelen
en vloerbedekking beschadigen. Zorg
ervoor dat de luchtbevochtiger goed
vaststaat, d.w.z. dat hij niet kan omvallen of
van een verhoog kan afvallen.
ONTKALKINGSFILTER ACA-817E
1.
De gebruiksduur van de filter ACA-817E (6)
hangt af van het gehalte aan kalk en
mineralen van het water.
2.
Bij normaal gebruik dient u de filter (6) te
vervangen nadat 30 tot 40 volle watertanks
zijn verbruikt.
3.
Koop een nieuwe filter ACA-817E (6) bij
de handelaar waar u de luchtbevochtiger
heeft aangekocht.
4.
Gebruik nooit een versleten filter (6) en zet
de luchtbevochtiger nooit aan zonder filter
(6). In regio's met een hoge waterhardheid
is het mogelijk dat bij de waterverdamping
mineralen vrijkomen die zich als een witte
laag afzetten (zie extra ontkalkingsfilters).
EXTRA ONTKALKINGSFILTERS
In regio's met een hoge waterhardheid is het
mogelijk dat bij de waterverdamping mineralen
vrijkomen die zich als een witte laag afzetten.
Om de waterhardheid van het leidingwater in
uw regio te kennen, contacteert u best uw
waterleidingmaatschappij.
K-filter KF-520E
1.
Bij zeer hoge waterhardheid raden wij u
aan het koude leidingwater met de K-filter
KF-520E te filteren alvorens het in de
watertank (6) te gieten.
2.
De K-filter KF-520E verlaagt het kalkgehalte
van het water.
3.
De K-filter KF-520E is regenereerbaar en
heeft daardoor een lange levensduur.
NEDERLANDS
4.
Lees vóór het eerste gebruik de speciale
aanwijzingen op de verpakking van de
K-filter KF-520E.
A-filter SF-530E
1.
De A-filter SF-530E is geschikt voor regio's
waar bij de ontkalking van het leidingwater
zout wordt gebruikt. Bij een zeer hoog
zoutgehalte raden wij u aan eerst het
koude leidingwater met de A-filter SF-530E
te filteren.
2.
Daarna laat u het water door de K-filter
KF-520E stromen. Dit tweemaal gefilterd
water kan u nu in de watertank (6) gieten.
3.
De A-filter SF-530E is regenereerbaar en
heeft daardoor een lange levensduur.
4.
Lees vóór het eerste gebruik de speciale
aanwijzingen op de verpakking van de
A-filter SF-530E.
HOE VUL IK DE WATERTANK?
1.
Controleer eerst of de AAN/UIT-knop (12)
in de stand UIT (Off) staat en de stekker niet
in het stopcontact steekt.
2.
Verwijder de nevelsproeikop (1) uit de
watertank (3).
3.
Neem de watertank (3) uit het
bodemelement (11) en plaats de tank
ondersteboven. Draai de afsluitdop (4) in
tegenwijzerzin open.
4.
Vul de watertank (3) uitsluitend met zuiver
koud leidingwater (ongeveer 6 liter).
Gebruik nooit warm of heet water. Dit kan
de filter (6) en het kwartskristal (10)
beschadigen en bovendien verliest u uw
recht op garantie.
5.
Voeg nooit toevoegmiddelen zoals parfums,
inhaleermiddelen, oliën of gelijkaardige
producten toe aan het water in de
watertank (3), de waterkamer (7) of de filter
(6). Deze producten kunnen immers tot
gezondheidsproblemen leiden.
6.
Draai de afsluitdop (4) in wijzerzin
opnieuw op de watertank (3).
7.
Controleer of de filter (6) goed op zijn
plaats zit.
8.
Draai de watertank (3) opnieuw om en
controleer of de afsluitdop (4) goed vastzit
en er geen water lekt.
9.
Plaats de gevulde watertank (3) in het
bodemelement (11) en plaats de nevel
sproeikop (1) opnieuw in de watertank (3).
19

Advertisement

   Related Manuals for Honeywell EH-5200E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: