Download  Print this page

Honeywell EH-5200E User Instructions Page 18

Ultrasonic humidifier.
Hide thumbs

Advertisement

BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Lees vóór de ingebruikneming van de
luchtbevochtiger alle aanwijzingen. Bewaar deze
handleiding zorgvuldig voor later gebruik.
1.
Plaats de luchtbevochtiger op een voor
kinderen onbereikbare plek.
2.
Gebruik de luchtbevochtiger niet in de open
lucht, op een plaats waar hij blootstaat aan
de inval van direct zonlicht of in de
nabijheid van computers en gevoelige
elektronische apparaten.
3.
Plaats de luchtbevochtiger op een effen,
stevige en waterbestendige niet metalen
ondergrond. Zorg ervoor dat de
luchtbevochtiger goed vaststaat, d.w.z. dat
hij niet kan omvallen of van een verhoog
kan afvallen. Het water kan immers
meubelen en vloerbedekking beschadigen.
4.
Rol de voedingskabel volledig uit. Een niet
volledig uitgerolde voedingskabel kan voor
oververhitting van het apparaat zorgen en
brand veroorzaken.
5.
Gebruik geen verlengkabel of traploze
snelheidsregelaar. Dit kan tot oververhitting
van het apparaat, brand of elektrische
schokken leiden.
6.
Sluit de luchtbevochtiger uitsluitend aan op
een éénfasig stopcontact waarvan de
netspanning met de op het
identificatieplaatje van de luchtbevochtiger
vermelde netspanning overeenstemt.
7.
Trek de stekker altijd uit het stopcontact
wanneer u de luchtbevochtiger niet gebruikt
of wanneer u de luchtbevochtiger verplaatst,
bijvult, vastneemt of reinigt. Trek nooit aan
de voedingskabel om de stekker uit het
stopcontact te verwijderen.
8.
Voeg nooit toevoegmiddelen zoals parfums,
inhaleermiddelen, oliën of gelijkaardige
producten toe aan het water in de
watertank (3) of de waterkamer (7). Deze
producten kunnen immers tot
gezondheidsproblemen leiden.
9.
Raak het kwartskristal (10) nooit aan terwijl
de luchtbevochtiger werkt. U kan zichzelf
verbranden.
10. Richt de nevelsproeikop (1) nooit
rechtstreeks op mensen, muren of
voorwerpen.
11. Verwijder de gevulde watertank (3) nooit
terwijl de luchtbevochtiger werkt. Zorg er
altijd voor dat de watertank (3) gevuld is
NEDERLANDS
alvorens de luchtbevochtiger aan te zetten.
Een lege watertank kan de luchtbevochtiger
beschadigen.
12. Gebruik de luchtbevochtiger nooit zonder
de filter (6) en gebruikt nooit een versleten
filter (6). In regio's met een hoge
waterhardheid is het mogelijk dat bij de
waterverdamping mineralen vrijkomen die
zich als een witte laag afzetten.
13. Dompel de luchtbevochtiger nooit onder in
water of andere vloeistoffen en giet nooit
water of andere vloeistoffen over het
apparaat, in de luchtmond (8) of in de
nevelmond (14).
14. Verlucht regelmatig de ruimte waarin u de
luchtbevochtiger gebruikt. Bij gebruik van
een luchtbevochtiger in gesloten of kleine
ruimtes kan het teveel aan vloeistof in de
lucht condenseren en op meubelen, muren
of vloerbedekking neerslaan.
15. Reinig regelmatig de luchtbevochtiger. Lees
de aanwijzingen in het hoofdstuk over de
reiniging van uw luchtbevochtiger.
16. Laat een beschadigde elektrische
voedingskabel van de luchtbevochtiger
altijd door de producent of een door de
producent erkende elektrotechnicus
herstellen. Voor de herstelling van de
voedingskabel is immers speciaal
gereedschap nodig.
17. Gebruik nooit een luchtbevochtiger die
beschadigd is (of waarvan u vermoedt dat
hij schade heeft opgelopen) of niet goed
functioneert. Trek de elektrische
voedingskabel meteen uit het stopcontact.
OVERZICHT
1.
Draaibare nevelsproeikop
2.
Handgreep
3.
Watertank 6 liter
4.
Afsluitdop
5.
Waterventiel
6.
Filter voor kalk en mineralen ACA-817E
7.
Waterkamer
8.
Luchtmond
9.
Waterpeilsensor
10. Kwartskristal
11. Bodemelement
12. AAN/UIT-knop
13. AAN/UIT-lampje
14. Nevelmond
18

Advertisement

   Related Manuals for Honeywell EH-5200E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: