Download  Print this page

Honeywell EH-5200E User Instructions Page 81

Ultrasonic humidifier.
Hide thumbs

Advertisement

amely lerakódások formájában jelenik meg (ld. a
pótszűrőt).
PÓTSZŰRŐ
Olyan helyeken, ahol magas a víz „össz keménysége",
ez ásványok kiválását okozhatja, amely lerakódások
formájában jelenik meg. A víz keménységét a
vízművektől érdeklődheti meg.
KF-520E K-szűrő
Különösen magas vízkeménység esetén a hideg
1.
vezetéki vizet a víztartályba (6) való betöltés előtt
KF-520E K-szűrőn szűrje át.
A KF-520E K-szűrő csökkenti a víz vízkőtartalmát.
2.
A KF-520E K-szűrő regenerálható és
3.
újrafelhasználhatósága révén magas élettartamú.
A KF-520E K-szűrő használata előtt ügyeljen a
4.
csomagoláshoz mellékelt speciális utasításokra.
Az SF-530E A-szűrő
Az SF-530E A-szűrőt ott kell alkalmazni, ahol a
1.
vízlágyító berendezésben sókat kell a vízhez
adagolni. Különösen magas sótartalom esetén a
hideg vezetéki vizet a víztartályba (6) való
betöltés
szűrje át az SF-530E A-szűrőn.
előtt
2.
folyassa át a vizet a KF-520E K-szűrőn.
Ezután
Ezzel a kétszeresen megszűrt vízzel megtöltheti a
víztartályt (6).
Az SF-530E A-szűrő regenerálható és
3.
újrafelhasználhatósága révén magas élettartamú.
Az SF-530E A-szűrő használata előtt ügyeljen a
4.
csomagoláshoz mellékelt speciális utasításokra.
A VÍZTARTÁLY MEGTÖLTÉSE
Győződjön meg arról, hogy az üzemi
1.
forgókapcsoló (12) KI (Off) állásban van és a
hálózati dugasz nincs a dugaljba bedugva.
Távolítsa el a párafúvókát (1) a víztartályból (3).
2.
Vegye ki a víztartályt (3) az alsó részből (11) és
3.
állítsa a fejére. Az óramutató járásával
irányba forgatással nyissa ki a
ellentétes
zárósapkát (4).
4.
tiszta, hideg (kb. 6 liter) vezetéki vízzel
Csak
töltse meg a víztartályt (3).
használjon meleg vagy forró vizet
károsíthatja a szűrőt (6) és a rezgő kvarcelemet
(10) és a garancia elvesztését okozhatja.
5.
Semmiképpen ne adagoljon
segédanyagot, pl. illatosítót, inhalációs
anyagot, olajokat vagy hasonlót a
víztartályba (3) vagy a víztárolóba
. Ez befolyásolhatja az emberi egészséget.
(7)
MAGYAR
Semmiképpen ne
. Ez
81
A zárósapka (4) óramutató járásával
6.
irányba forgatásával zárja le a víztartályt (3).
7.
Ellenőrizze, hogy a szűrő (6) helyesen van-e
felszerelve.
8.
Ismét fordítsa meg a víztartályt (3) és ellenőrizze,
hogy a zárósapka (4) szilárdan áll-e és tömör-e.
9.
Helyezze a megtöltött víztartályt (3) az alsó
részbe és tegye vissza a párafúvókát (1) a
víztartályba (3). Mielőtt a párologtatót üzembe
helyezi, várjon 15 percet, hogy a víz a szűrőn (6)
keresztül a víztárolóba (7) folyhasson.
ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS
Ellenőrizze, hogy a víztartály (3) meg van-e töltve
1.
és hogy a szűrő (6) helyesen van-e beszerelve.
Ellenőrizze, hogy az üzemi forgókapcsoló (12) KI
2.
(Off) állásban van-e. Dugja be a dugaszt a
dugaljba.
Nedves kézzel ne fogja meg a
.
hálózati kábelt
3.
Az óramutató járásával egyező irányban fordítsa
az üzemi forgókapcsolót (12) a kívánt állásba.
Az üzemi ellenőrzőlámpa (13) felgyullad. Ha az
üzemi forgókapcsolót (12) az óramutató
járásával egyező irányba fordítja, növekszik a
pára mennyisége; ha az óramutató járásával
ellentéte sen fordítja, csökken a páramennyiség.
Ne irányítsa a párafúvókát (1) közvetlenül
4.
emberek, falak vagy tárgyak felé.
5.
Ha a felesleges pára zárt vagy kis helyiségben
pl. a bútorokon, falakon, ablakokon és a padlón
lecsapódik, a páramennyiség csökkentése
érdekében fordítsa az üzemi forgókapcsolót (12)
az óramutató járásával ellentétes irányba és
nyissa ki az ajtót. Ha ez sem hoz javulást, fordítsa
az üzemi forgókapcsolót (12) KI (Off) állásba és
húzza ki a dugaszt a dugaljból.
Mielőtt elteszi a párologtatót vagy megtölti a
6.
víztartályt (3), fordítsa az üzemi forgókapcsolót
(12) KI (Off) állásba és húzza ki a dugaszt a
dugaljból.
ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS
Javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa meg a
párologtatót. Annak érdekében, hogy a
párologtató működését ne befolyásolja, kérjük,
tartsa be a Tisztítási, ápolási és tárolási
útmutatóban leírtakat.
Napi tisztítás
A tisztítás megkezdése előtt fordítsa az üzemi
1.
forgókapcsolót (12) KI (Off) állásba és húzza ki
a dugaszt a dugaljból.
egyező

Advertisement

   Related Manuals for Honeywell EH-5200E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: