Download  Print this page

Honeywell EH-5200E User Instructions Page 79

Ultrasonic humidifier.
Hide thumbs

Advertisement

ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB
Problém
Otočný přepínač provozu (12)
je zapnutý. Kontrolka provozu
(13) nesvítí.
Zvlhčovač vzduchu produkuje
jen velmi málo jemné mlhy
nebo žádnou.
Na oknech, stěnách nebo na
podlaze se tvoří vzdušná vlhkost.
Bílé usazeniny
KUPNÍ PODMÍNKA
Kupující akceptuje jako kupní podmínku
odpovědnost za správné používání a péči o
tento ultrazvukový zvlhčovač vzduchu podle
tohoto návodu k obsluze. Kupující nebo uživatel
musí sám posoudit, kdy a jak dlouho bude
ultrazvukový zvlhčovač vzduchu používat.
ˇ
CESKY
Možná příčina
1. Zástrčka není v zásuvce.
2. Zásuvka je vadná.
1. V nádobě na vodu (3) není
voda.
2. Zvlhčovač nestojí na rovné,
stabilní ploše.
3. Nádoba na vodu (3) byla
vyčištěna mycím
prostředkem a
nedostatečně opláchnuta.
4. Na křemenném kmitavém
prvku (10) nebo na čidlu h
ladiny vody (9) se vytvořily
sazeniny minerálů.
5. Nad křemenným kmitavým
prvkem (10) nejsou
bublinky.
6. Filtr (6) je opotřebován.
7. Křemenný kmitavý prvek
(10) nepracuje.
1. Relativní vzdušná vlhkost v
místnosti je příliš vysoká.
1. Tvrdost vody je příliš
vysoká.
2. Filtr (6) je opotřebován.
POZOR:VYSKYTNOU-LI SE PROBLÉMY S
ULTRAZVUKOVÝM ZVLHČOVAČEM
VZDUCHU, SLEDUJTE PROSÍM POKYNY V
ZÁRUČNÍCH PODMÍNKÁCH.
NEPOKOUŠEJTE SE ULTRAZVUKOVÝ
ZVLHČOVAČ VZDUCHU SAMI OTVÍRAT
NEBO OPRAVOVAT, PROTOŽE DŮSLEDKEM
JE ZTRÁTA ZÁRUKY A MOŽNOST
POŠKOZENÍ ZDRAVÍ NEBO VĚCNÝCH ŠKOD.
Technické změny se vyhrazují.
79
Řešení
1. Strčte zástrčku do zásuvky.
2. Zkontrolujte domovní
pojistkovou skříň nebo se
zeptejte odborníka.
1. Naplňte nádobu na vodu
(3).
2. Postavte zvlhčovač na
rovnou, stabilní plochu.
3. Vyprázdněte nádobu na
vodu (3) a vypláchněte ji
vydatně teplou vodou.
4. Vyčistěte nebo dezinfikujte
křemenný kmitavý prvek
(10) nebo čidlo hladiny vody
(9).
5. Zajistěte, aby v zásobníku
(7) byl dostatek vody, aby
bylo čidlo hladiny vody (9)
ponořeno.
6. Vyměňte použitý filtr za
nový (6).
7. Obraťte se na servis a
respektujte pokyny v
záručních podmínkách.
1. Následujte pokyny popsané
v Návodu k provozu
1. Následujte pokyny pod
"Odvápňovací filtr
ACA-817E" a použijte
přídavný filtr KF-520E.
2. Nahraďte
opotřebovaný filtr (6).

Advertisement

   Related Manuals for Honeywell EH-5200E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: