Download  Print this page

Magyar Hu - Honeywell EH-5200E User Instructions

Ultrasonic humidifier.
Hide thumbs

Advertisement

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A párologtató üzembe helyezése előtt olvassa végig az
utasítást. A kezelési utasítást gondosan őrizze meg.
A párologtatót gyermekek számára nem
1.
hozzáférhető helyen állítsa fel.
Ne használja a párologtatót a szabadban,
2.
közvetlen napsugárzásnak kitett helyen,
számítógép és érzékeny elektronikai készülék
környezetében.
3.
A párologtatót sík, szilárd, fémmentes és vízálló
felületre állítsa. Ügyeljen a párologtató biztos
állására, hogy az ne tudjon feldőlni vagy leesni.
A víz károsíthatja a bútorokat és a padlóburkolatot.
4.
Teljesen tekercselje le a kábelt. A nem teljesen
letekercselt kábel túlhevüléshez vezethet és tüzet
okozhat.
Ne használjon hosszabbító kábelt vagy fokozat
5.
mentes sebességszabályozót. Ez túlhevülést, tüzet,
vagy áramütést okozhat.
A párologtatót egyfázisú, a típustáblán megadott
6.
hálózati feszültségű dugaljhoz csatlakoztassa.
A dugaszt mindig húzza ki a dugaljból, ha nem
7.
használja az ultrahangos párologtatót, vagy ha
azt mozgatja, megtölti, megérinti vagy tisztítja.
A hálózati dugasz kihúzáskor ne a kábelt húzza meg.
8.
Semmiképpen ne adagoljon
segédanyagot, pl. illatosítót, inhalációs
anyagot, olajokat vagy hasonlót a
víztartályba (3) vagy a víztárolóba (7).
Ez az emberi egészséget befolyásolhatja.
9.
Míg a párologtató működik, ne érintse meg a
rezgő kvarcelemet (10), mert ez égést okozhat.
10. Ne irányítsa a párafúvókát (1) közvetlenül
emberek, falak vagy tárgyak felé.
11. Ha a párásító működik,
víztartályt (3). A párologtatót víz nélkül vagy üres
víztartállyal (3)
ne
károsíthatja a párologtatót.
12. Ne működtesse a párásítót szűrő (6)
használjon használt szűrőt (6). Olyan helyeken,
ahol magas a víz „össz keménysége", ez
ásványok kiválását okozhatja, amely lerakódások
formájában jelenik meg.
13. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba és ne
öntsön vizet vagy más folyadékot a készüléken
keresztül, a légkifúvó nyílásba (8) vagy a
párakibocsátó nyílásba (14).
14. Rendszeresen szellőztesse a helyiséget.
Párologtató zárt vagy kis térben lévő alkalmazása
esetén az egyébként felesleges pára kondenzálód-
hat a bútorokon, falakon és a padlón csapódhat le.
15. Rendszeresen tisztítsa a párologtatót és eközben
tartsa be a tisztítási utasításokat.
vegye ki a megtöltött
ne
helyezze üzembe, mert ez
nélkül
MAGYAR
16. Ha a párologtató hálózati kábele sérült, azt a
gyártóval vagy egy a gyártó által feljogosított
műhelyben kell megjavíttatni, mivel a javításhoz
speciális szerszám szükséges.
17. Ne működtesse a párologtatót, ha az sérült vagy
sérült lehet, vagy nem jól működik. Húzza ki a
dugaszt a dugaljból.
SZERELÉSI MÓD
állítható párafúvóka
1.
tartófogantyú
2.
víztartály, 6 literes
3.
zárósapka
4.
vízszelep
5.
ásvány-/vízkőszűrő, ACA-817E
6.
víztároló
7.
légkifúvó nyílás
8.
vízszintérzékelő
9.
10. rezgő kvarc
11. alsó rész
12. üzemi forgókapcsoló
13. üzemi ellenőrzőlámpa
14. párakifúvó nyílás
AZ ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS
A párologtató üzembe helyezése előtt olvasson
1.
végig minden utasítást.
Csomagolja ki a párologtatót, a hálózati kábelt, a
2.
víztartályt (3), a párafúvókát (1), az alsó részt
(11) és a szűrőt (6), és távolítson el minden
csomagolóanyagot. A csomagolóanyagokat a
környezetvédelem szempontjainak figyelembe
vételével ártalmatlanítsa.
A párologtatót sík, szilárd, fémmentes és vízálló
3.
felületre állítsa, mivel a víz károsíthatja a bútorokat
és bizonyos padlóburkolatokat. Ügyeljen a
és ne
párologtató biztos állására, hogy az ne tudjon
feldőlni vagy leesni.
AZ ACA-817E VÍZKŐMENTESÍTŐ SZŰRŐ
Az ACA-817E szűrő (6) tartóssága a víz
1.
ásvány- és mésztartalmától függ.
Normál használat esetén a szűrőt (6) 30 – 40
2.
tartálytöltés után kell kicserélni.
Az ACA-817E pótszűrőt (6) ott keresse, ahol a
3.
párologtatót vásárolta.
Ne használjon használt szűrőt (6) és a
4.
párologtatót ne használja szűrő (6) nélkül.
Olyan helyeken, ahol magas a víz „össz
keménysége", ez ásványok kiválását okozhatja,
80

Advertisement

   Related Manuals for Honeywell EH-5200E

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: