Sage BES980UK Instruction Book

Sage BES980UK Instruction Book

Advertisement

Quick Links

Oracle
the
Instruction Book / Betjeningsvejledning / Instruksjonsbok
Ohjekirja / Instruktionsbok
BES980UK
EN
User manual
DK
Brugermanual
NO
Bruksanvisning
FI
Käyttöopas
SE
Bruksanvisning
®

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Sage BES980UK

 • Page 1 Oracle ® Instruction Book / Betjeningsvejledning / Instruksjonsbok Ohjekirja / Instruktionsbok BES980UK User manual Brugermanual Bruksanvisning Käyttöopas Bruksanvisning...
 • Page 2 COMPONENTS / KOMPONENTER / DELER / RAKENNEOSAT / DELAR...
 • Page 3 Integrated conical burr grinder / Indbygget kaffekværn med koniske kværnblade / Innebygget konisk kaffekvern / Integroitu kartiomylly / Inbyggd kaffekvarn med koniska malskivor Top fill removable 2.5l water tank / Aftagelig 2,5l vandtank med påfyldning i toppen / 2,5 l avtakbar vanntank som fylles ovenfra / Ylhäältä täytettävä, irrotettava 2,5 l vesisäiliö...
 • Page 4 OPERATION / ANVENDELSE / BRUK / KÄYTTÖ / ANVÄNDNING GROUP HEAD GRIND OUTLET GRIND OUTLET CENTRE POSITION SELECT SELECT SELECT STEAM SELECT SELECT SELECT STEAM TEMP TEXTURE TEMP TEXTURE TEMP TEXTURE TEMP TEXTURE TEMP TEXTURE TEMP TEXTURE MILK MUST COVER THIS SEAL...
 • Page 5 CARE & CLEANING / PLEJE & RENGØRING / VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING / HOITO & PUHDISTUS / SKÖTSEL OCH RENGÖRING REMOVE Assembly 'O' Ring Gasket SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT TEMP TEXTURE TEMP TEXTURE TEMP TEXTURE TEMP TEXTURE TEMP TEXTURE TEMP TEXTURE...
 • Page 6: Important Safeguards

  • Do not attempt to operate the Sage Oracle by any method other than that it is intended and described in this booklet. BEFORE FIRST USE •...
 • Page 7 FLUSHING THE MACHINE MANUAL OVERRIDE 1. When the machine has reached STANDBY mode: • Press and hold either the 1 CUP or 2 CUP button to commence 2. Press 2 CUP button to run water through the group head for pre-infusion.
 • Page 8 PRESET LONG BLACK temperature then press SELECT dial to set. Machine will beep once to confirm. There are 3 preset Long Black settings - small, medium and large. To use one of these settings: CLEANING CYCLE 1. Fill the portafilter using the auto grind, dose & tamp function. The cleaning cycle cleans the shower screen and back-flushes the group 2.
 • Page 9 5. Rotate the SELECT dial to the custom setting you’d like to program- Air Pump Delay (Air) ‘Set 1’ to ‘Set 6’. Settings that have already been programmed will This function is for advanced use only. Delay the operation of the air pump display a cup icon.
 • Page 10: Care And Cleaning

  TRANSPORTING AND STORING • Press the MENU button and rotate the SELECT dial until ‘CLEAN CYCLE’ and ‘PUSH’ are displayed on the LCD. We recommend draining both boilers completely before transporting • Press the SELECT dial to start the cleaning cycle. or storing the machine.
 • Page 11 Prepare for Descale NOTE 1. Empty the drip tray and insert into position. If an alternative cleaning solution is used, please follow the instructions 2. With the machine off, press and hold the 1 CUP button, then press specified. Please ensure the cleaning solution is food safe and suitable for and hold the POWER button together for 3 seconds.
 • Page 12: Troubleshooting

  • Unplug power cord from power outlet. There is an alert on the • Refer to LCD alerts section. LCD e.g. ‘OVERHEAT • If problem persists, contact Sage Customer Service Centre. PLEASE WAIT’, ‘HEATING’ etc. Grinder running • No beans in hopper.
 • Page 13 • Turn machine off. Wait for 60 minutes and turn machine back on. ceases to operate. • If problem persists, call Sage Customer Service Centre. Steam pouring out of • Turn machine off. Wait for 60 minutes and turn machine back on.
 • Page 14: Vigtige Sikkerhedsforanstaltninger

  • Brug ikke Sage Oracle på en afløbsbakke. ANVENDELSE • Sørg altid for, at Sage Oracle er korrekt samlet før brug. Maskinen virker ikke, hvis ikke den er korrekt samlet. FØRSTE BRUG •...
 • Page 15 4. Løft mælkeskummeren så den er i en MANUEL-indstilling for at ÆNDRING AF MÆLKETEMPERATUR lade damp komme ud af mælkeskummeren. Efter 30 sekunder skal Tryk på SELECT indtil temperatursignalet blinker, og drej derefter på mælkeskummeren sænkes en OFF-indstilling. knappen for at øge eller sænke mælkens temperatur. Den ideelle 5.
 • Page 16 INDSTIL URET BEMÆRK Det er valgfrit, om man vil indstille uret. Når “SET CLOCK” vises på Hvis man trykker på LONG BLACK-knappen under en espresso- LCD-skærmen, skal du trykke på SELECT. Drej SELECT-knappen til højre ekstraktion, vil det stoppe for brygningen og tænde for det varme vand. eller venstre for at justere tidspunktet og tryk SELECT, når du vil indstille.
 • Page 17 stoppe espressoen, og det varme vand vil starte med at løbe. knappen. Standardindstillingen er 2 sekunder. Tryk på SELECT for at Når den ønskede mængde vand er i koppen, skal du trykke på indstille. Standardtemperaturen, som luftpumpen slukker for, vil blive vist. SELECT for at stoppe vandet.
 • Page 18: Rengøring & Pleje

  TRANSPORT OG OPBEVARING • Tryk på SELECT-knapen for at starte rengøringsforløbet. • Skærmen viser en timer, der tæller ned, og som i sekunder viser den Vi anbefaler, at man tømmer kedlerne helt, før maskinen transporteres resterende rengøringstid. eller opbevares. Dette er også for at undgå frost, hvis maskinen udsættes •...
 • Page 19 Forberedelse inden afkalkning BEMÆRK 1. Tøm drypbakken og sæt den på plads igen. Hvis der anvendes et andet rengøringsmiddel, skal du følge deres 2. Mens maskinen er slukket, skal du trykke på og holde 1 CUP-knappen anvisninger. Sørg for, at rengøringsmidlet er godkendt til fødevarebrug og at nede og så...
 • Page 20 • Tag ledningen ud af stikkontakten. Der er en advarsel på • Se sektionen omkring advarsler. LCD-skærmen f.eks • Hvis problemet fortsætter, kontakt da Sage Kundeservicecenter. “OVERHEAT PLEASE WAIT”, “HEATING” osv. Kværnen kører uafbrudt • Der er ingen bønner i bønnebeholderen.
 • Page 21 Maskinen står på "On", • Sluk for maskinen. Vent i 1 time og tænd så for maskinen igen. men den fungerer ikke • Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Sage Kundeservicecenter. Der kommer damp ud af • Sluk for maskinen. Vent i 1 time og tænd så for maskinen igen.
 • Page 22: Før Første Gangs Bruk

  For mer informasjon kan du kontakte din lokale på støpselet. kommune. • Bruk ikke Sage™ Oracle™ på andre måter enn det den er ment for og som er beskrevet i denne bruksanvisningen. • Før maskinen tas i bruk for første gang, påse at strømstyrken er den FØR FØRSTE GANGS BRUK...
 • Page 23: Spesielle Funksjoner

  UTSKYLLING AV MASKINEN MANUEL KONTROLL 1. Når maskinen er klar: • Trykk og hold enten 1 CUP eller 2 CUP-knappen for å starte for-trekking. 2. Trykk på 2 CUP-knappen slik at varmt vann kan renne gjennom Når ønsket for-trekking er ferdig, slipp knappen for å starte pumpen. filterfestet i 30 sekunder.
 • Page 24 FORHÅNDSPROGRAMMERT LONG BLACK KAFFETEMPERATUR Sjekk at SHOT TEMP vises på LCD-panelet, og trykk på SELECT-bryter. Maskinen har 3 forprogrammerte innstillinger for LONG BLACK: liten Gjeldende temperatur vil blinke. Vri på SELECT-bryteren til ønsket (SMALL), medium (MEDIUM), stor (LARGE). De brukes slik: temperatur vises, og trykk bryteren for å...
 • Page 25 JUSTERING AV LONG BLACK-PROGRAM EGENINNSTILLING LCD-skjermen (Lcd) Juster lysstyrken/kontrasten på LCD-skjermen Du kan programmere 6 innstillinger for LONG BLACK tilpasset egen koppestørrelse og ønsket styrke. Fremgangsmåte for egeninnstilling: Vri SELECT-bryter til ønsket lysstyrke. Trykk på SELECT-bryter for å lagre. 1. Fyll malt kaffe i filteret ved hjelp av funksjonen for automatisk kverning. Maskinen vil gi fra seg lyd en gang for å...
 • Page 26 VARSEL FORVARMING FILL TANK (FYLL TANKEN) VARM OPP KOPPER ELLER GLASS Maskinen varsler ved lavt vanninnhold. LCD-skjermen vil vise FILL TANK. Forvarm kopper ved å skylle med varmt vann fra uttaket, og plasser på underlaget til oppvarming. Fyll vanntanken med friskt vann. Maskinen vil ikke kunne lage kaffe eller varme vann dersom tanken er tom.
 • Page 27: Vedlikehold Og Rengjøring

  RENGJØRINGSMIDDEL TIL DAMPDYSE VEDLIKEHOLD OG 1. Ha innholdet i 1 pakke oppi stålkannen. RENGJØRING 2. Tilsett 1 kopp (2,4 dl) varmt vann. 3. Fjern dampdysen og legg den i kannen. Senk svingarmen ned RENGJØRING i kannen. 4. La stå i 20 minutter. •...
 • Page 28 AVKALKING (dESC) Begynn avkalking Bruk funksjonen for avkalking når varselet vises på LCD-skjermen 1. Trykk på 1 CUP-knappen slik at LCD-skjermen viser nedtelling (se illustrasjon 16). av tid (20 minutter) (se illustrasjon 17). Maskinen vil fylle begge varmtvannsbeholderne med avkalkingsmiddel og begynne Sjekk at det er nok tid (1 1/2 time) for programmet å...
 • Page 29 • Ta støpselet ut av stikkontakten. Varsel på LCD-skjermen • Se informasjon om LCD-varsel. (f.eks. OVERHEAT • Dersom problemet fortsetter, kontakt Sage Customer Service PLEASE WAIT, eller Centre. HEATING m.m.) Kvernen går kontinuerlig • Det er ikke bønner i lageret.
 • Page 30 • Skru maskinen av. Vent i 60 minutter før maskinen skrus stoppet på igjen. • Dersom problemet fortsetter, kontakt Sage Customer Service Centre. Det kommer damp ut av • Skru maskinen av. Vent i 60 minutter før maskinen skrus på...
 • Page 31: Tärkeät Turvaohjeet

  1. Varmista, että vesisäiliö on täytetty raikkaalla ja kylmällä vedellä. • Varmista aina, että Sage Oracle –espressokeitin on kytketty pois päältä ja Työnnä kansi auki säiliön päältä tai irrota säiliö laitteen takaa. pistoke irrotettu seinästä, jos laitetta ei valvota tai käytetä sekä ennen sen 2.
 • Page 32 LAITTEEN HUUHTELU MANUAALINEN OHITUS 1. Kun laite on valmiustilassa (STANDBY): • Paina ja pidä painettuna joko 1 CUP- tai 2 CUP –painiketta aloittaaksesi 2. Paina painiketta 2 CUP juoksuttaaksesi kuumaa vettä uuttoyksikön läpi esiuuton. Painikkeen vapautus halutun esiuuttoajan jälkeen aloittaa 30 sekunnin ajan.
 • Page 33 ESIOHJELMOITU MUSTA KAHVI ANNOSKOON/KESTON OHJELMOINTI Laitteessa on kolme ohjelmoitua asetusta mustalle kahville: pieni, • Jauha kahvipavut ja kiinnitä suodatinkahva uuttoyksikköön. keskikokoinen ja suuri. Näin käytät asetuksia: • Kun LCD-näytössä näkyy SHOT VOL, ohjelmoi annoksen määrä kääntämällä SELECT-valitsinta joko 1 CUP tai 2 CUP kohdalle. Paina 1.
 • Page 34 ESIUUTTO Kalkinpoisto (dESC) Tämä on vain vaativaan käyttöön. Kun LCD-näytössä näkyy PRE INFUSE, Tämän ominaisuuden valinnalla pääsee näkemään kalkinpoistoon paina SELECT-valitsinta. Näytössä vilkkuu pumpun paineasetus. Lisää vaadittavat vaiheet LCD-näytössä. tai vähennä esiuuttoon käytettyä painetta kääntämällä SELECT-valitsinta. Aseta valinta painamalla SELECT-valitsinta, ja esiuuton kestoaika alkaa Yksiköt (SEt) vilkkua.
 • Page 35 HÄLYTYKSET ESILÄMMITYS TÄYTÄ VESISÄILIÖ (FILL TANK) KUPIN TAI LASIN LÄMMITYS Laite tunnistaa veden olevan vähissä. LCD-näytössä näkyy kehotus FILL Esilämmitä kuppi huuhtelemalla se kuumavesisuuttimesta saatavalla TANK (täytä vesisäiliö). Täytä vesisäiliö kylmällä, raikkaalla vedellä. Laite ei kuumalla vedellä ja laita lämmitysalustalle. voi valmistaa kahvia tai kuumaa vettä, jos vesisäiliö...
 • Page 36 HÖYRYTYSPUTKEN PUHDISTUSJAUHE HOITO & PUHDISTUS 1. Laita 1 annos puhdistusjauhetta tyhjään maitokannuun. 2. Lisää 240 ml kuumaa vettä. 3. Irrota höyrytysputken kärki ja laita se putken kanssa kannuun. PUHDISTUSSYKLI 4. Anna liota 20 minuutin ajan. • CLEAN ME –merkkivalo syttyy ilmoittamaan laitteen puhdistustarpeesta. 5.
 • Page 37 KALKINPOISTO (dESC) Kalkinpoiston aloitus Tällä toiminnolla pääsee tekemään kalkinpoiston, kun LCD-näytössä näkyy 1. Paina 1 CUP -painiketta, jolloin LCD-näytössä näkyy alaspäin laskeva muistutus kalkinpoistosta (katso kuva 16). ajastin (20 minuuttia) (katso kuva 17). Tänä aikana laite täyttää boilerit kalkinpoistoliuoksella ja lämmittää liuoksen. Uuttoyksiköstä saattaa Varmista, että...
 • Page 38 LCD-näytössä näkyy kellon kuva, kun automaattikäynnistyksen aika on ohjelmoitu. LCD-näytössä on • Laitteeseen on tullut suurempi vika, eikä se voi • Ota yhteys Sage-asiakaspalveluun. virheilmoitus ERR toimia. Pumput toimivat • Laitteessa on käytetty perusteellisesti • Suosittelemme kylmän, suodatetun veden käyttöä. Emme jatkuvasti / Höyry...
 • Page 39 • Kytke laite pois päältä. Odota 60 minuuttia ja kytke se sitten (ON), mutta lakkaa takaisin päälle. toimimasta. • Jos ongelma jatkuu, ota yhteys Sage-asiakaspalveluun. Uuttoyksiköstä vuotaa • Kytke laite pois päältä. Odota 60 minuuttia ja kytke se sitten höyryä...
 • Page 40: Viktiga Säkerhetsåtgärder

  • För att undvika kvävningsrisk för små barn, tag av och släng bort service. För vidare upplysningar, kontakta din kommun. transportskyddet som sitter på stickkontakten. • Försök inte att använda Sage Oracle på annat sätt än det avsedda och som beskrivs i detta häfte. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDANDET •...
 • Page 41 GENOMSPOLNING AV MASKINEN MANUELL OMSTÄLLNING 1. När maskinen har nått STANDBY-läge: • Tryck ned knappen för antingen 1 KOPP eller 2 KOPPAR och håll den 2. Tryck på 2 KOPPAR-knappen för att spola hett vatten genom nedtryckt för att påbörja förinfusionen. När förinfusionen är klar, släpp bryggruppen i 30 sekunder.
 • Page 42 FÖRINSTÄLLT SVART KAFFE (LONG BLACK) DOSENS TEMPERATUR Det finns 3 förinställningar för svart kaffe - liten, medium och stor. Så här När “SHOT TEMP” (dostemperatur) visas på LCD:n trycker du på SELECT- använder du en förinställning: knappen. Aktuell temperatur blinkar. Vrid SELECT-knappen till önskad temperatur och tryck på...
 • Page 43 3. Ställ din kopp så att portafiltrets pipar och hetvattensutloppet är riktade Spotlights (SPOt) mot koppens insida. Justera ljusstyrkan hos LED-lamporna som lyser upp runt dropptråget. 4. Tryck på MENU-knappen. Vrid SELECT-knappen till “LONG BLACK Vrid SELECT-knappen till önskad ljusstyrka. Tryck SELECT för att ställa in. ADJUST”...
 • Page 44: Skötsel Och Rengöring

  LÅS BÖNBEHÅLLAREN (LOCK HOPPER) • Om espresson börjar rinna ut före 9 sekunder använder du för grov malningsgrad. Det är en UNDEREXTRAHERAD kopp. Justera Visas om bönbehållaren inte har satts i ordentligt och låsts i rätt läge. malningsgraden till något finare. Den automatiska kvarnen, doseringen och stampfunktionen kan inte •...
 • Page 45 • Om något av hålen i ångrörets munstycke blir helt eller delvis blockerat, • Förvaringsbrickan kan tas av och torkas ren med en mjuk fuktig trasa se till att ångreglaget är i det mellersta OFF-läget och använd (använd inte slipande rengöringsmedel, svampar eller dukar som kan rengöringsverktyget för munstycket för att göra rent det.
 • Page 46 • Dra ut sladden ur vägguttaget. LCD:n visar en varning • Se avsnittet om LCD-varningar. som t. ex. “OVERHEAT • Om problemet återkommer, kontakta Sage Kundcenter. PLEASE WAIT”, “HEATING” Kvarnen är igång hela • Det är inga bönor i bönbehållaren.
 • Page 47 • Stäng av maskinen. Vänta i 60 minuter innan du sätter på den igen. slutat fungera. • Om problemet kvarstår, kontakta Sage kundtjänst. Det ryker ånga ur • Stäng av maskinen. Vänta i 60 minuter innan du sätter på den igen.
 • Page 48 Sage by Heston Blumenthal Customer Service Centre ™ ® Witt A/S Phone number: +45 70 25 23 23 Email: service@witt.dk Website: www.witt.dk Registered in England & Wales No. 8223512. Due to continued product improvement, the products illustrated or photographed in this document may vary slightly from the actual product.