Download  Print this page

Dell S2810DN Setup Manual Page 25

Smart printer.
Hide thumbs

Advertisement

Problem
Det går inte att ställa in trådlös
anslutning.
Det går inte att ställa in trådlös
anslutning med WPS (Wi-Fi Protected
Setup).
Det går inte att ställa in trådlös
anslutning med WPS-PBC (Wi-Fi
Protected Setup-Push Button
Configuration).
Det går inte att ställa in trådlös
anslutning med WPS-PIN (Wi-Fi
Protected Setup-Personal
Identification Number).
Åtgärd
Se till att adaptern för trådlös skrivare är ordentligt isatt i rätt spår.
Se till att Ethernet-kabeln är frånkopplad från skrivaren.
Se till att Wi-Fi är inställd till På. Se Användarguide för mer information.
Brandväggen på din dator kanske blockerar kommunikationen med din skrivare.
Försök att avaktivera brandväggen på din dator.
Se till att säkerhetsinställningarna för den trådlösa LAN-åtkomstpunkten eller
routern är WPA eller WPA2. (WEP stöds in på WPS.)
Tryck på WPS-knappen på den trådlösa LAN-åtkomstpunkten eller routern inom
två minuter efter att du startat WPS-funktionen på skrivaren. Information om den
trådlösa LAN-åtkomstpunkten eller router finns i manualen som hör till den
trådlösa LAN-åtkomstpunkten eller routern.
Kontrollera om PIN-koden du har skrivit in på datorn stämmer.
25

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Dell S2810DN

   Related Manuals for Dell S2810DN

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: