Download  Print this page

Dell S2810DN Setup Manual Page 28

Smart printer.
Hide thumbs

Advertisement

Printing on Envelopes
Afdrukken op enveloppen | Udskrivning på konvolutter
Skrive ut på konvolutter | Skriva ut på kuvert
To print on envelopes with better print quality, set the printer to the envelope mode.
Stel de printer in op envelopmodus om met een betere afdrukkwaliteit op enveloppen af te drukken.
Indstil printeren til konvoluttilstand for at få en bedre udskrivningskvalitet ved udskrivning på konvolutter.
For å skrive ut på konvolutter med bedre utskriftskvalitet, sett skriveren til konvoluttmodus.
Ställ in skrivaren till kuvertläge för att skriva ut på kuvert med bättre utskriftskvalitet.
NOTE: Print jobs can be done on envelopes even when the printer is not set to the envelope mode. To get the
better print results, set the printer to the envelope mode.
OPMERKING: Afdruktaken kunnen op enveloppen worden uitgevoerd, zelfs wanneer de printer niet in de
envelopmodus staat. Stel de printer in op envelopmodus om zo betere afdrukresultaten te verkrijgen.
BEMÆRK: Udskriftsjob kan laves på konvolutter, selvom printeren ikke er indstillet til konvoluttilstand. Indstil
printeren til konvoluttilstand for at få et bedre udskrivningsresultat.
MERK: Utskriftsjobber kan utføres på konvolutter selv når skriveren ikke er satt til konvoluttmodus. For å få bedre
utskriftsresultater, sett skriveren til konvoluttmodus.
OBS!: Utskrift kan göras på kuvert även om skrivaren inte är inställd på kuvertläge. Ställ in skrivaren på kuvertläge
för att få bättre utskriftsresultat.
NOTE: When the printer is in the envelope mode, print jobs cannot be done while the paper type is set to other
than envelopes.
OPMERKING: Als de printer in de envelopmodus staat, kunnen afdruktaken niet worden uitgevoerd als het
papiertype ervan niet is ingesteld op enveloppen.
BEMÆRK: Når printeren er i konvoluttilstand, kan udskriftsjob ikke udføres, hvis papirtypen er indstillet til noget
andet end konvolutter.
MERK: Når skriveren er i konvoluttmodus, kan ikke utskriftsjobber utføres mens papirtypen er satt til annet enn
konvolutter.
OBS!: När skrivaren befinner sig i kuvertläge går det inte att skriva ut med papperstypen inställd på annat än kuvert.
28

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Dell S2810DN

   Related Manuals for Dell S2810DN

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: