Download  Print this page

Dell S2810DN Setup Manual Page 34

Smart printer.
Hide thumbs

Advertisement

Det går att beställa förbrukningsvaror som tonerkassetter och trumkassetter från Dell online när du använder en skrivare
i nätverket. Mata in IP-adressen för skrivaren i webbläsaren, starta Dells webbverktyg för skrivarkonfigurering och klicka
på Beställ material via: för att beställa förbrukningsvaror till skrivaren.
1 Starta Dell Supplies Management System.
• Windows 8 eller 8.1: Peka mot det nedre högra hörnet på skärmen för att visa menyfältet (snabbknappsfält), klicka på
Sök  Appar och skriv "Dell Supplies Management System" i sökrutan  Dell Supplies Management System.
• Windows 7: Klicka på Start  Alla program  Dell-skrivare  Dell Smart Printer - S2810dn  Dell Supplies
Management System.
Fönstret Dell Supplies Management System visas.
2 Välj din skrivare från listan Välj skrivarmodell.
3 Om du beställer från Internet:
a Välj en webbadress från listan Välj webbadress för ombeställning.
b Klicka på Besök Dell webbplats för beställning av förbrukningsvaror för skrivare.
OBS!: Om du inte kan få informationen automatiskt från skrivaren genom dubbelriktad kommunikation kommer
det upp ett fönster som uppmanar dig att mata in Service Tag. Mata in ditt Dell-skrivares Service Tag i fältet som
visas. Se avsnittet med Skrivarfunktioner i detta dokument för att hitta din skrivares Service Tag.
Om du beställer via telefon ska du ringa det nummer som visas under avsnittet Beställ via telefon.
34

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Dell S2810DN

   Related Manuals for Dell S2810DN

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: