Download  Print this page

Advertisement

Dell™ Smart Printer | S2810dn
Setup Guide
Configuratiehandleiding
Opsætningsvejledning
Oppsettsguide
Inställningsguide

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Dell S2810DN

   Related Manuals for Dell S2810DN

   Summary of Contents for Dell S2810DN

 • Page 1 Dell™ Smart Printer | S2810dn Setup Guide Configuratiehandleiding Opsætningsvejledning Oppsettsguide Inställningsguide...
 • Page 2: Thank You

  Thank you for choosing Dell Bedankt om te kiezen voor Dell Tak, fordi du har valgt Dell Takk for at du valgte Dell Tack för att du valt Dell...
 • Page 3 De inhoud van de doos controleren | Kontrollér kassens indhold Kontroller innholdet i esken | Kontrollera kartongens innehåll CAUTION: Before you set up and operate your Dell printer, read and follow the safety instructions in the Important Information that comes with your printer.
 • Page 4: Remove The Packing Material

  2 Remove the packing material Het verpakkingsmateriaal verwijderen | Fjern emballagen Fjerne emballasjematerialet | Ta bort förpackningsmaterialet NOTE: The location of adhesive tapes and the shape of the packing material may vary. OPMERKING: De plaats van de kleefband en de vorm van het verpakkingsmateriaal kan variëren. BEMÆRK: Klæbebåndets placering og emballagens form kan variere.
 • Page 5 3 Prepare the tray and add paper De lade klaarmaken en papier plaatsen | Forbered bakken, og ilæg papir Gjør klar magasinet og ha i papir | Förbered magasinet och lägg i papper    ...
 • Page 6 4 Connect the necessary cables De nodige kabels aansluiten | Tilslut de nødvendige kabler Koble til de nødvendige kablene | Anslut de kablar som behövs For USB connection, connect the USB cable Gebruik de USB-kabel als u verbinding wilt maken via USB: Tilslut USB-kablet, hvis du vil installere vha.
 • Page 7 For wireless network connection, install the optional wireless adapter Installeer de optionele draadloze adapter om verbinding te maken met een draadloos netwerk: Installer den trådløse adapter (ekstraudstyr), hvis du vil bruge en trådløs netværksforbindelse For trådløs nettverksforbindelse, installer den ekstra trådløse adapteren Installera den trådlösa adaptern (tillval) för trådlös nätverksanslutning...
 • Page 8 5 Connect the power cable and turn on the printer Het netsnoer aansluiten en de printer inschakelen Tilslut strømkablet, og tænd for printeren Koble til strømkabelen og slå på skriveren Anslut strömkabeln och starta skrivaren    NOTE: When you turn the printer on for the first time, the initial setup appears on the panel. If you do not start configuring the initial settings, the printer automatically restarts in three minutes.
 • Page 9 6 Configure printer settings De printerinstellingen configureren | Konfigurer printerindstillinger Konfigurere skriverinnstillinger | Konfigurera skrivarinställningar Set the language, time zone, date and time. After you finish setting up the printer, the printer restarts automatically. Stel de taal, de tijdzone, de datum en de tijd in. Als u klaar bent met het configureren van de printer, wordt deze automatisch herstart.
 • Page 10 Software and Documentation Plaats de disc in uw computer. U kunt ook naar dell.com/support gaan, de Service Tag van uw printer invoeren, de recentste software en het recentste stuurprogramma downloaden, en vervolgens het gedownloade bestand openen. Software and Documentation Indsæt disken i din computer.
 • Page 11 På Dell Printer Easy Install-vinduet, klikk på Neste. Dell Printer Easy Install begynner å søke etter denne skriveren. I fönstret Dell Printer Easy Install ska du klicka på Nästa. Dell Printer Easy Install startar för att söka efter denna skrivare.
 • Page 12 Draadloze printer | Trådløs printer Trådløs skriver | Trådlös skrivare 1 Wait for Dell Printer Easy Install wizard to find your printer. Wacht tot de wizard Dell Printer Easy Install de printer gevonden heeft. Vent på, at guiden Dell Printer Easy Install finder printeren.
 • Page 13 Ethernetprinter | Ethernet-printer Ethernet-skriver | Ethernet-skrivare 1 Wait for Dell Printer Easy Install wizard to find your printer. Wacht tot de wizard Dell Printer Easy Install de printer gevonden heeft. Vent på, at guiden Dell Printer Easy Install finder printeren.
 • Page 14 USB-printer | USB-printer USB-skriver | USB-skrivare 1 Wait for Dell Printer Easy Install wizard to find and install your printer. Wacht tot de wizard Dell Printer Easy Install de printer gevonden en geïnstalleerd heeft. Vent på, at guiden Dell Printer Easy Install finder og konfigurerer printeren.
 • Page 15: Printer Features

  Printer Features Kenmerken van de printer | Printerens egenskaber Skriverfunksjoner | Skrivaregenskaper Service Tag Optional 550-Sheet Feeder (Tray2) Operator Panel Toner Cartridge Multipurpose Feeder (MPF) Drum Cartridge Tray1 Front Cover Service Tag Optionele 550-velinvoer (lade 2) Bedieningspaneel Tonercassette Multifunctionele papierlade (MPF) Afdrukmodule Lade 1 Voorklep...
 • Page 16 Left Side Cover Chute Power Switch Duplex Unit Ethernet Port Transfer Unit USB Port 10 Fusing Unit Wireless Adapter Socket Rear Cover Power Connector Klep linkerkant Koker Hoofdschakelaar Duplexeenheid Ethernet-poort Transfereenheid USB-poort 10 Fusereenheid Aansluiting draadloze adapter Achterklep Stroomaansluiting Dæksel i venstre side Indføring Tænd/sluk-knap Dupleksenhed...
 • Page 17 Lucka på vänster sida Utkast Strömbrytare Duplexenhet Ethernet-port Överföringsenhet USB-Port 10 Fixeringsenhet Uttag för trådlös adapter Baklucka Strömanslutning...
 • Page 18: Operator Panel

  Operator Panel Bedieningspaneel | Betjeningspanel Operatørpanel | Styrpanel 1 Ready / Error LED Gereed/ Fout-LED Klar/Fejl-LED LED-lampe for klar/feil Klar/fel-indikator Shows a green light when the printer is ready and shows an amber light when an error occures. Brandt groen wanneer de printer gereed is voor gebruik en brandt geel wanneer sprake is van een storing. Lyser grøn, når printeren er klar og lyser gyldent, når der opstår en fejl.
 • Page 19 button Knop -knap -knappen Knappen Moves the cursor or highlight up or down. Verplaatst de cursor of markering omhoog of omlaag. Flytter markøren eller fremhævningen opad eller nedad. Flytter markør eller utheving opp eller ned. Flyttar markören eller markerar uppåt eller nedåt. button Knop -knap...
 • Page 20 6 Number Pad Numerieke toetsen Taltastatur Talltastatur Knappsats Enters numbers and characters. Worden cijfers en letters mee ingevoerd. Indtaster tegn og tal. Legger inn tegn og tall. Används för att ange tecken och siffror. (Power Saver) button Knop (Energiebespaarstand) Knappen (Strømbesparer) Knappen (Strømsparing)
 • Page 21 (Back) button Knop (terug) Knappen (Tilbage) (Tilbake)-knappen (Tillbaka)-knappen Returns to the previous screen. Hiermee keert u terug naar het vorige scherm. Vender tilbage til det foregående skærmbillede. Tar deg tilbake til det forrige skjermbildet. Återvänder till föregående skärm. (Menu) button Knop (menu) Knappen...
 • Page 22 1 Plaats de bij de printer geleverde disc Software and Documentation in de computer. Het programma Dell Printer Easy Install wordt automatisch geopend. 2 Klik op Hoofdmenu. 3 Klik op Wijzigen. 4 Selecteer Configureer de instellingen van het draadloze netwerk en klik op Volgende.
 • Page 23 Wireless Setup Issues Problemen met de draadloze configuratie | Problemer med trådløs indstilling Problemer med trådløst oppsett | Problem med trådlös inställning Problem Action Cannot setup wireless connection. Ensure the wireless adapter is securely inserted to the correct slot. Ensure that the Ethernet cable is disconnected from the printer. Ensure that Wi-Fi is set to On.
 • Page 24 Problem Afhjælpning Kan ikke indstille en trådløs Kontrollér, at den trådløse adapter er sat korrekt i det rigtige drev. forbindelse. Sørg for, at Ethernet-kablet ikke er tilsluttet printeren. Sørg for, at Wi-Fi er indstillet til Til. Yderligere oplysninger finder du i Brugervejledning.
 • Page 25 Problem Åtgärd Det går inte att ställa in trådlös Se till att adaptern för trådlös skrivare är ordentligt isatt i rätt spår. anslutning. Se till att Ethernet-kabeln är frånkopplad från skrivaren. Se till att Wi-Fi är inställd till På. Se Användarguide för mer information. Brandväggen på...
 • Page 26 Identifying the location of paper jams De plaats van een papierstoring bepalen Identifikation af stedet for papirstop Finne stedet for papirstopp Identifiera platsen för pappersstopp CAUTION: Do not attempt to clear any jams using tools or instruments. This may permanently damage the printer. OPGELET: Gebruik geen gereedschap of andere harde voorwerpen om vastgelopen papier te verwijderen.
 • Page 27 Fusing Unit Optional 550-Sheet Feeder Regi Roll Tray1 Duplex Unit Fusereenheid Optionele 550-velinvoer Regi Roll Lade 1 Duplexeenheid Fusermodul 550 arkilægger (ekstraudstyr) Regi Roll Bakke1 Dupleksenhed Fikseringsenhet Valgfri 550-arkmater Regi Roll Skuff1 Dupleks-enhet Fixeringsenhet Extra magasin 550-arkmatare Regirulle Magasin1 Duplexenhet...
 • Page 28 Printing on Envelopes Afdrukken op enveloppen | Udskrivning på konvolutter Skrive ut på konvolutter | Skriva ut på kuvert To print on envelopes with better print quality, set the printer to the envelope mode. Stel de printer in op envelopmodus om met een betere afdrukkwaliteit op enveloppen af te drukken. Indstil printeren til konvoluttilstand for at få...
 • Page 29     ...
 • Page 30 Replacing the toner cartridge De tonercassette vervangen | Udskiftning af tonerpatronen Bytte tonerkassetter | Byte av tonerkassetten User's Guide To replace the toner cartridge, see "Maintaining Your Printer" in the Gebruikershandleiding Om de tonercassette te vervangen, raadpleegt u "Uw printer onderhouden" in de Du kan finde oplysninger om udskiftning af tonerpatronen i "Vedligeholdelse af printeren"...
 • Page 31 Power Off Timer Auto NOTE: When the printer is connected to a network via Ethernet or Wireless and is set to Detect , the printer will not turn off automatically. Timer Apparaat OPMERKING: Wanneer de printer via Ethernet of draadloos met een netwerk is verbonden en Autom.
 • Page 32: Ordering Supplies

  Zoeken  Apps om "Dell Supplies Management System" in te voeren in het zoekvak  Dell Supplies Management System. • Windows 7: Klik op Start  Alle programma's  Dell Printers  Dell Smart Printer - S2810dn  Dell Supplies Management System.
 • Page 33 Søg  Applikationer for at indtaste "Dell Supplies Management System" i søgefeltet  Dell Supplies Management System. • Windows 7: Klik på Start  Alle programmer  Dell Printere  Dell Smart Printer - S2810dn  Dell Supplies Management System.
 • Page 34 • Windows 8 eller 8.1: Peka mot det nedre högra hörnet på skärmen för att visa menyfältet (snabbknappsfält), klicka på Sök  Appar och skriv ”Dell Supplies Management System” i sökrutan  Dell Supplies Management System. • Windows 7: Klicka på Start  Alla program  Dell-skrivare  Dell Smart Printer - S2810dn  Dell Supplies Management System.
 • Page 35 Finding Information Informatie zoeken | Søgning efter oplysninger Finne informasjon | Hitta information For additional information about printer components, consumable replacement, available software, and troubleshooting, see the User's Guide available on the Software and Documentation disc. Voor extra informatie over printeronderdelen, het vervangen van verbruiksartikelen, beschikbare software en het Gebruikershandleiding Software and Documentation oplossen van problemen, raadpleegt u de...
 • Page 36 Printermodel | Printermodel S2810dn Skrivermodell | Skrivarmodell Copyright © 2015 Dell Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and international copyright and ™ intellectual property laws. Dell and the Dell logo are trademarks of Dell Inc. in the United States and/or other jurisdictions.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: