Download  Print this page

Dell S2810DN Setup Manual Page 6

Smart printer.
Hide thumbs

Advertisement

4 Connect the necessary cables
De nodige kabels aansluiten | Tilslut de nødvendige kabler
Koble til de nødvendige kablene | Anslut de kablar som behövs
For USB connection, connect the USB cable
Gebruik de USB-kabel als u verbinding wilt maken via USB:
Tilslut USB-kablet, hvis du vil installere vha. en USB-forbindelse
For en USB-tilkobling, kobler du til USB-kabelen
Anslut USB-kabeln vid USB-anslutning
For Ethernet connection, connect the ethernet cable
Gebruik de ethernetkabel voor een ethernetverbinding:
Tilslut Ethernet-kablet, hvis du vil installere vha. en Ethernet-forbindelse
For en Ethernet-tilkobling, kobler du til Ethernet-kabelen
Anslut Ethernet-kabeln vid Ethernet-anslutning
6

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Dell S2810DN

   Related Manuals for Dell S2810DN

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: