Download  Print this page

Dell S2810DN Setup Manual Page 22

Smart printer.
Hide thumbs

Advertisement

Tips and Tricks
Tips en handige weetjes | Tips og tricks
Tips og triks | Tips och knep
Setting up a wireless connection
Een draadloze verbinding instellen | Opsætning af en trådløs forbindelse
Konfigurere en trådløs tilkobling | Ställa in en trådlös anslutning
1 Insert the
Software and Documentation
The Dell Printer Easy Install program launches automatically.
2 Click Main Menu.
3 Click Change.
4 Select Configure the wireless network settings, and then click Next.
5 Follow the instructions on the screen, and configure the wireless settings of the printer.
1 Plaats de bij de printer geleverde disc
Het programma Dell Printer Easy Install wordt automatisch geopend.
2 Klik op Hoofdmenu.
3 Klik op Wijzigen.
4 Selecteer Configureer de instellingen van het draadloze netwerk en klik op Volgende.
5 Volg de instructies op het scherm en configureer de draadloze instellingen van de printer.
Software and Documentation
1 Indsæt disken
Programmet Dell Printer Easy Install starter automatisk.
2 Klik på Hovedmenu.
3 Klik på Rediger.
4 Vælg Konfigurer trådløse netværksindstillinger, og klik derefter på Næste.
5 Følg instruktionerne på skærmen, og konfigurer den trådløse indstillinger for printeren.
Software and Documentation
1 Sett inn
Programmet Dell Printer Easy Install starter automatisk.
2 Klikk Hovedmeny.
3 Klikk Endre.
4 Velg Konfigurer innstillingene for trådløst nettverk, og klikk deretter på Neste.
5 Følg instruksjonene på skjermen, og konfigurer de trådløse innstillingene på skriveren.
Software and Documentation
1 Sätt i skivan
Programmet Dell Printer Easy Install startar automatiskt.
2 Klicka på huvudmenyn.
3 Klicka på Ändra.
4 Välj Konfigurera inställningarna för trådlöst nätverk och klicka på Nästa.
5 Följ anvisningarna på skärmen och konfigurera skrivarens trådlösa inställningar.
22
disc that is provided with the printer into your computer.
Software and Documentation
, der fulgte med printeren, i computeren.
disken som fulgte med skriveren, i datamaskinen.
som följde med skrivaren i datorn.
in de computer.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Dell S2810DN

   Related Manuals for Dell S2810DN

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: