Download  Print this page

Thrustmaster TH8A User Manual Page 72

Add-on gearbox shifter for pc, ps3, ps4 and xbox one.
Hide thumbs

Advertisement

Aanvullende garantiebepalingen
Gedurende de garantieperiode zal Guillemot in principe nooit reserveonderdelen leveren omdat
Technical Support de enige partij is die bevoegd is een Thrustmaster-product te openen en/of te
herstellen (met uitzondering van een herstelprocedure die de klant door Technical Support gevraagd
wordt uit te voeren met behulp van schriftelijke instructies – omdat deze procedure bijvoorbeeld
eenvoudig is en het herstelproces niet vertrouwelijk is – en door het verstrekken aan de consument
van de benodigde onderdelen, indien van toepassing).
Gezien de innovatiecycli en om haar knowhow en handelsgeheimen te beschermen, zal Guillemot in
principe nooit een herstelbeschrijving of reserveonderdelen verstrekken voor een Thrustmaster-product
waarvan de garantieperiode is verstreken.
Aansprakelijkheid
Indien toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving, wijzen Guillemot Corporation S.A. (hierna te
noemen "Guillemot") en haar dochterondernemingen alle aansprakelijkheid af voor enige schade
veroorzaakt door één van de volgende oorzaken: (1) indien het product aangepast, geopend of
gewijzigd is; (2) de montage-instructies niet zijn opgevolgd; (3) oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik,
verwaarlozing, een ongeluk (bijvoorbeeld stoten); (4) normale slijtage; (5) het gebruik van het product
voor enig ander doel dan thuisgebruik, zoals maar niet exclusief een professioneel of commercieel doel
(bijvoorbeeld game rooms, training, wedstrijden). Indien toegestaan onder van toepassing zijnde
wetgeving, wijzen Guillemot en haar dochterondernemingen alle aansprakelijkheid af voor enige
schade aan dit product niet gerelateerd aan een materiaal- of fabricagefout (inclusief maar niet beperkt
tot enige schade direct of indirect veroorzaakt door enige software, of door het combineren van het
Thrustmaster-product met enig ongeschikt element waaronder in het bijzonder voedingsadapters,
oplaadbare batterijen, opladers of enig ander element niet geleverd door Guillemot voor dit product).
TECHNISCHE ONDERSTEUNING
http://support.thrustmaster.com
17/18

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: