Download  Print this page

Thrustmaster TH8A User Manual Page 73

Add-on gearbox shifter for pc, ps3, ps4 and xbox one.
Hide thumbs

Advertisement

COPYRIGHT
© 2017 Guillemot Corporation S.A. Alle rechten voorbehouden. Thrustmaster
handelsmerk van Guillemot Corporation S.A. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de
respectieve eigenaren. Afbeeldingen zijn niet bindend. Inhoud, ontwerp en specificaties kunnen zonder
kennisgeving vooraf worden gewijzigd en kunnen per land verschillen. Geproduceerd in China.
AANBEVELINGEN VOOR DE BESCHERMING VAN HET MILIEU
In de Europese Unie: Gooi dit product na het einde van de levensduur niet weg
*
met het normale afval, maar breng het naar het door uw gemeente aangewezen
inzamelpunt voor elektrische en/of computerapparatuur.
Ter herinnering is hiertoe op het product, de gebruikshandleiding of de verpakking
een symbool aangebracht.
De meeste materialen kunnen worden gerecycled. Door recycling en andere
methoden voor verantwoorde verwerking van afgedankte elektrische en
elektronische apparaten kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de
bescherming van het milieu.
Neem contact op met uw gemeente voor informatie over een inzamelpunt bij u in de buurt.
In alle andere landen: houd u aan de plaatselijk milieuwetgeving voor elektrische en elektronische
apparaten.
Bewaar deze informatie. De kleuren en decoraties kunnen variëren.
Plastic bevestigingen en hechtmaterialen moeten van het product worden verwijderd voordat het wordt
gebruikt.
www.thrustmaster.com
*Alleen van toepassing in de EU en Turkije
*
18/18
is een geregistreerd
®

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: