Download  Print this page

Thrustmaster TH8A User Manual Page 172

Add-on gearbox shifter for pc, ps3, ps4 and xbox one.
Hide thumbs

Advertisement

VİTES DİRENCİNİN AYARLANMASI
* Yalnız "H-Şekilli (7+1)" vites tablası için söz konusudur.
* Herhangi bir ayarlama yapılmadan önce "H-Şekilli (7+1)" vites tablası mutlaka
orijinal konumunda takılı olmalıdır (aşağıdaki şekle bakınız).
1. Geniş ağızlı bir düz tornavida kullanarak vites kolu muhafazasının solunda yer alan iç germe
vidasının (G) iç gerilimini ayarlayın.
2. Direnci bir miktar artırmak için vidayı saat yönünde çevirin.
3. Direnci bir miktar azaltmak için vidayı saat yönünün tersine çevirin.
DİRENCİN ARTIRILMASI
2 tam tur azami dirençten asgari dirence geçiş için yeterlidir.
Sistemin zarar görmesini engellemek için:
- Dönüş zorlaşınca vidayı sıkmayı bırakın.
- Vites kolu fazlasıyla gevşeyince vidayı gevşetmeyi bırakın.
DİRENCİN AZALTILMASI
9/18

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: