Download  Print this page

Thrustmaster TH8A User Manual Page 196

Add-on gearbox shifter for pc, ps3, ps4 and xbox one.
Hide thumbs

Advertisement

PODSUMOWANIE INSTRUKCJI PODŁĄCZANIA SKRZYNI BIEGÓW TH8A
DO RÓŻNYCH SYSTEMÓW
Jak podłączyć skrzynię biegów TH8A
Zawsze(*) bezpośrednio do konsoli PS3™
PS3™
W zależności od gry lub kierownicy (*) :
— Albo bezpośrednio do konsoli PS4™
PS4™
XBOX ONE
Zawsze(*) bezpośrednio do komputera PC
PC
(*) Więcej informacji na temat ewentualnych wyjątków można znaleźć w
sekcjach Ważne zalecenia na odpowiednich stronach niniejszej instrukcji.
OSTRZEŻENIE
* Skrzyni biegów TH8A nie wolno podłączać bezpośrednio do jakiegokolwiek urządzenia innego niż
kierownica Thrustmaster, nawet jeśli zawiera ono złącze DIN. Takie podłączenie może doprowadzić
do uszkodzenia skrzyni biegów TH8A lub drugiego urządzenia.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
* Skrzynia biegów nie działa prawidłowo lub wydaje się niewłaściwie skalibrowana:
— Wyłącz komputer lub konsolę, odłącz skrzynię biegów, a następnie podłącz ją ponownie i
uruchom ponownie grę.
— W menu opcji/kontrolera dostępnym w grze wybierz lub określ najodpowiedniejszą konfigurację.
— Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi gry lub jej pomocy online.
— Wiele materiałów pomocniczych i wskazówek (niezawartych w tej instrukcji), listę zgodnych gier
itp. można znaleźć na stronie internetowej http://support.thrustmaster.com. Kliknij Racing Wheels /
TH8A Shifter.
— W przypadku konsoli Xbox One w celu zapewnienia zgodności kierownicy Thrustmaster dla Xbox
One ze skrzynią biegów TH8A może być wymagana aktualizacja oprogramowania sprzętowego
kierownicy. Dostęp do jego najnowszej wersji można uzyskać przy użyciu komputera na
następującej stronie: http://support.thrustmaster.com (kliknij Racing Wheels / TH8A Shifter, a
następnie wybierz Firmware).
(USB)
(USB)
— Albo z tyłu kierownicy (DIN)
Zawsze z tyłu kierownicy (DIN)
(USB)
15/18

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: