Download Print this page

Onderhoud En Inspectie - Hitachi C 8FS Handling Instructions Manual

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

LET OP
Probeer geen zaagbladen met een grotere
diameter dan 216 mm te bevestigen. Gebruik
uitsluitend zaagbladen met een diameter van
maximaal 216 mm.

ONDERHOUD EN INSPECTIE

WAARSCHUWING
Voorkom ongelukken en letsel en controleer derhalve
altijd dat het gereedschap met de startschakelaar is
uitgeschakeld (OFF) en de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact is getrokken alvorens onderhoud uit te
voeren of het gereedschap te inspecteren.
1. Inspecteren van het zaagblad
De efficiëntie wordt verminderd en de motor
functioneert mogelijk niet juist bij gebruik van botte
zaagbladen. Slijp of vervang daarom een zaagblad
zodra het bot is.
2. Inspecteren van de bevestigingsschroeven
Inspecteer alle schroeven regelmatig en controleer dat
ze goed zijn vastgedraaid. Draai losse schroeven direct
vast. Dit nalaten kan namelijk ernstige ongelukken
veroorzaken.
3. Inspecteren van de koolborstels (Afb. 11)
De motor gebruikt koolborstels die een beperkte
levensduur hebben. Gebruik van zeer versleten
koolborstels veroorzaakt mogelijk problemen met de
motor. Vervang daarom een koolborstel direct indien
tot of nabij de "slijtagegrens" versleten. Houd
koolborstels daarbij altijd schoon en controleer dat
ze vrijelijk binnen de koolborstelhouders kunnen
schuiven.
4. Vervangen van koolborstels
Demonteer de borstelkap met een schroevendraaier
met negatieve kop. De koolborstel kan vervolgens
gemakkelijk worden verwijderd.
5. Onderhoud van de motor
De motorspoelwikkel is het "hart" van het elektrische
gereedschap. Wees voorzichtig zodat de spoel niet
wordt beschadigd en/of in aanraking met olie of water
komt.
6. Smeren
Smeer de volgende oppervlakken éénmaal per maand
zodat het elektrische gereedschap langdurig uitermate
goed blijft functioneren.
Gebruik bij voorkeur machine-olie.
Te smeren punten:
* Draaiende gedeelte van scharnier
* Draaiende gedeelte van bankschroef
* Schuivende gedeelte van schuifstang (A) en
schuifstang (B)
7. Reinigen
Verwijder deeltjes en ander afval of verontreiniging
van tijd tot tijd met een met water en een neutraal
schoonmaakmiddel bevochtigde doek van het
elektrische gereedschap. Voorkom een onjuiste
werking van de motor en zorg derhalve dat de motor
niet in contact komt met water of olie.
OPMERKING
HITACHI
volgt
continu
ontwikkelingsprogramma. De hier gegeven specificaties
zijn derhalve zonder voorafgaande kennisgeving
wijzigbaar.
Nederlands
een
research-en
28

Advertisement

loading