Download Print this page

Hitachi C 8FS Handling Instructions Manual page 26

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Nederlands
uitsluitend door een erkend vakman en met de
gespecificeerde oorspronkelijke onderdelen worden
uitgevoerd ten einde ernstig letsel en ongelukken
te voorkomen.
25. Voor een veilige werking van elektrisch
gereedschap mogen de geplaatste afdekkingen,
kappen en schroeven nooit worden verwijderd.
26. Raak beweegbare onderdelen of toebehoren niet
direct aan tenzij het netsnoer van het gereedschap
is ontkoppeld.
27. Gebruik het gereedschap met een lager
ingangsvermogen dan op het naamplaatje
aangegeven; de afwerking zou anders kunnen
worden aangetast en de efficiëntie worden
verminderd door een overbelaste motor.
28. Reinig plastic onderdelen nooit met oplosmiddelen.
Oplosmiddelen als bijvoorbeeld benzine, thinner,
petroleum, koolstof tetrachloride en alcohol kunnen
de plastic onderdelen beschadigen of veroorzaken
barsten. Veeg plastic onderdelen dus nooit met
doeken die met deze middelen zijn bevochtigd af.
Reinig plastic onderdelen met een zachte doek die
licht met een oplossing van water en een neutraal
schoonmaakmiddel is bevochtigd.
29. Gebruik
uitsluitend
oorspronkelijke HITACHI onderdelen voor het
vervangen van onderdelen.
30. Dit gereedschap mag uitsluitend worden
gedemonteerd voor het vervangen van de
koolborstels.
31. De gedetailleerde tekeningen van de montage in
deze gebruiksaanwijzing dienen uitsluitend voor
gebruik door een erkende onderhoudsfaciliteit.
VOORZORGEN VOOR DE
CIRKELZAAGMACHINE
1.
Gebruik de cirkelzaagmachine nooit met de
veiligheidskap in de "open-stand" vergrendeld.
SPECIFICATIES
Maximale zaagcapaciteit
Hoogte x breedte
Diameter zaagblad
Zaaghoek verstekzagen
Zaaghoek afschuinen
Ingangsvermogen
Onbelaste snelheid
Afmetingen cirkelzaagmachine (breedte × diepte × hoogte)
Gewicht (netto)
*Controleer de waarde op het naamplaatje van de cirkelzaagmachine daar het vermogen per gebied mogelijk
verschillend is.
STANDAARDTOEBEHOREN
(1) 216 mm TCT zaagblad
(op gereedschap bevestigd) ................................... 1
(2) Stofzak ........................................................................ 1
(3) 10 mm naafbussleutel ............................................. 1
(4) Bankschroefmontage ................................................ 1
(Voor Engeland, Frankrijk, Italiâ, Singapore)
25
de
gespecificeerde
Verstekzagen 45°
Afschuinen 45°
Verstekzagen+afschuinen 45°
2.
Controleer dat de veiligheidskap soepelt beweegt.
3.
Gebruik de cirkelzaagmachine niet zonder de
beschermingen in positie geplaatst.
4.
Zorg dat het zaagblad altijd scherp is.
5.
Gebruik geen beschadigde of vervormde
zaagbladen.
6.
Gebruik uitsluitend de door HITACHI aanbevolen
zaagbladen.
7.
Kies de juiste zaagbladen voor het materiaal dat
u wilt zagen.
8.
Gebruik de cirkelzaagmachine nooit met het
zaagblad omhoog of naar de zijkant gekanteld.
9.
Controleer dat er geen andere voorwerpen, zoals
spijkers en schroeven in het te bewerken materiaal
zijn.
10. Vervang de tafel-uitsparingen indien versleten.
11. Gebruik de cirkelzaagmachine niet voor andere
materialen dan hout, bijvoorbeeld aluminium, ijzer
en dergelijke materialen.
12. Sluit een stofverzamelaar op de cirkelzaagmachine
aan alvorens het zagen.
13. Wees voorzichtig bij het afschuinen of afsteken
van materialen.
14. Bij het verplaatsen of dragen van het gereedschap
moet u niet de houder of schakelaar gebruiken.
Houd het gereedschap niet aan de houder maar
aan de greep vast.
15. Start het zagen pas nadat het motortoerental op
de maximale snelheid is.
16. Schakel het gereedschap direct UIT met de
schakelaar indien de werking niet normaal lijkt.
17. Schakel de spanning uit en wacht totdat het
zaagblad geheel is gestopt alvorens onderhoud uit
te voeren of afstellingen te maken.
18. Tijdens het zagen met een schuifbeweging moet
u de zaagmachine van u af drukken. Trek de
zaagmachine beslist niet naar u toe.
19. Tijdens verstekzagen of afschuinen mag het
zaagblad niet omhoog worden gebracht voordat
het draaien geheel is gestopt.
65mm × 305mm
65mm × 220mm
45mm × 305mm
45mm × 220mm
216mm
Rechts en links 0° – 57°
Links 0° – 47°
920Watt*
5000/minuut
660mm × 1150mm × 465mm
(5) Sub-tafel
(met vier M8 schroeven met platte kop) ........... 1
(Voor Engeland, Frankrijk)
Standaardtoebehoren zijn zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigbaar.
Standaard accessoires kunnen per gebied verschillen.
25 kg

Advertisement

loading