Download Print this page

Hitachi C 8FS Handling Instructions Manual page 27

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

OPTIONELE TOEBEHOREN (LOS
VERKRIJGBAAR)
(1) Geleidermontage
Optionele toebehoren zijn zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigbaar.
TOEPASSING
Zagen van diverse soorten hout.
UITPAKKEN
Pak het elektrische gereedschap en de bijgeleverde
toebehoren (standaardtoebehoren) voorzichtig uit.
Controleer dat alle bijgeleverde standaardtoebehoren
aanwezig zijn.
LVORENS GEBRUIK
1. Spanningsbron
Controleer dat de te gebruiken spanningsbron aan de
spanningsvereisten die op het naamplaatje zijn
aangegeven voldoet.
2. Spanningsschakelaar
Controleer dat de spanningsschakelaar (oftewel
startschakelaar) in de uit-stand (OFF) is gedrukt. Indien
u de stekker van het netsnoer in een stopcontact steekt
met deze schakelaar op ON gedrukt, zal het elektrische
gereedschap direct in werking treden en mogelijk
ernstig letsel of ongelukken veroorzaken.
3. Verlengsnoer
Gebruik een verlengsnoer dat dik genoeg is en de
aanbevolen capaciteit heeft indien er geen stopcontact
in de buurt van de uit te voeren klus is. Houd het
verlengsnoer zo kort als mogelijk.
4. Alvorens het transporteren van het elektrische
gereedschap moeten de beweegbare onderdelen
vergrendeld worden door de vergrendelpen. Verplaats
de greep ietwat en verwijder de vergrendelpen zoals
in Afb. 2 wordt getoond.
5. Bevestig de stofzak aan het gereedschap. (Afb. 1)
6. Monteren van de sub-tafel
Monteer de sub-tafel met de vier 8 mm schroeven
met platte kop. (Afb. 4)
AFSTELLEN VAN HET ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP ALVORENS GEBRUIK
LET OP
Maak alle nodige afstellingen alvorens de stekker van het
netsnoer in een stopcontact te steken.
1. Controleer dat de veiligheidskap soepel beweegt.
(1) Druk de greep omlaag terwijl u de hendel ingedrukt
houdt en controleer dat de veiligheidskap soepel
draait. (Afb. 3)
(2) Controleer vervolgens dat de veiligheidskap soepel
naar de oorspronkelijke stand terug gaat wanneer u
de hendel omhoog drukt.
2. Instellen van de hoogte van het zaagblad. (Afb. 2)
Bij het gereedschap is een zaagblad met een
buitendiameter van 216 mm en een instelbare
zaagdiepte standaard bijgeleverd. Voer de hieronder
beschreven stappen voor het instellen van een
zaagblad met een kleinere buitendiameter dan 216
mm uit indien u een dergelijke zaagblad wilt
gebruiken.
(1) Gebruik de diepte-instelbout op de behuizing voor het
instellen. Draai de diepte-instelbout naar links om de
zaagdiepte te verhogen. (Afb. 2)
LET OP
Controleer dat de hoogte juist is ingesteld zodat het
zaagblad geen contact met de draaitafel maakt.
PRACTISCHE TOEPASSINGEN
LET OP
Het is uitermate gevaarlijk om onderdelen te
verwijderen of te installeren wanneer het zaagblad
nog draait.
Verwijder zaagsel van de draaitafel tijdens het zagen.
Indien er te veel zaagsel is opgehoopt, zal het zaagblad
van het te zagen materiaal te zien zijn. Houd uw hand
uit de buurt van het blad.
1. Zet de te zagen klus goed vast met een bankschroef
zodat het tijdens het zagen niet kan verplaatsen.
2. Bediening van de schakelaar
De werking wordt gestart door de startschakelaar in
te drukken. Laat de schakelaar los om de werking te
stoppen.
3. Instellen van de basishouder (Afb. 9)
Los de 6 mm bout met de bijgeleverde 10 mm
naafbussleutel. Stel de basishouder in zodat de
onderkant contact met de werkbank of het oppervlak
van de vloer maakt. Draai de 6 mm bout na het
instellen goed vast
4. Snijden van een groef in de bescherming.
Houder (A) heeft een bescherming (zie Afb. 1) waarin
een groef moet worden gesneden.
Los de 8 mm bout om de bescherming iets in te
trekken.
Plaats een geschikt stuk hout op de aanslag en het
tafeloppervlak en bevestig vervolgens met een
bankschroef.
Start de werking en wacht totdat het zaagblad de
maximale snelheid heeft bereikt. Verlaag vervolgens
de greep om een groef in de bescherming te maken.
LET OP
Snijd de groef niet te snel daar anders de bescherming
mogelijk wordt beschadigd.
5. Afstellen van de bescherming (Afb.3)
(1) Voor het zagen in een rechte hoek of afschuinen:
Los de 8 mm bout, zorg dat de bescherming licht
contact met het te zagen materiaal maakt en zet vast.
Breng de inktstreep in lijn met de zaagbladgroef op
de bescherming en start de werkzaamheden.
(2) Voor verstekzagen of verstekzagen en afschuinen
Los de 8 mm bout, verplaats de bescherming naar
achteren en controleer dat deze niet uit het oppervlak
van de aanslag steekt.
6. Zagen
(1) Na het inschakelen en controleren dat het zaagblad
op maximale snelheid draait, moet u de greep
langzaam omlaag drukken terwijl u de hendel
ingedrukt houdt en het gereedschap vervolgens in de
buurt van het te zagen materiaal brengen..
(2) Druk de greep geleidelijk omlaag om te zagen zodra
het zaagblad contact met het te zagen materiaal maakt.
(3) Druk de hendel omhoog naar de ingetrokken stand
Nederlands
26

Advertisement

loading