Download Print this page

Hitachi C 8FS Handling Instructions Manual page 28

Slide compound saw
Hide thumbs

Advertisement

Nederlands
wanneer het zagen (of de gewenste insnijding) is
voltooid.
(4) Schakel het gereedschap uit (OFF) nadat een klus is
uitgevoerd (of de gewenste insnijding is gemaakt),
en wacht totdat het zaagblad geheel is gestopt
alvorens andere werkzaamheden uit te voeren.
LET OP
Harder drukken op de greep betekent niet dat de
klus sneller wordt uitgevoerd. Te hard drukken
veroorzaakt juist vaak een overbelaste motor en/
of een lagere efficiëntie qua zagen.
Controleer dat de werking is gestopt en de stekker
van het netsnoer uit het stopcontact is getrokken
nadat een klus is uitgevoerd.
7. Verstekzagen (Afb. 4)
(1) Los de zijgreep en stel de draaitafel in zodat de
indicator in lijn is met de gewenste instelling op de
verstekzaagschaal.
(2) Draai de zijgreep weer vast om de draaitafel in de
gewenste stand vast te zetten.
(3) De verstekzaagschaal toont zowel de zaaghoek op de
hoekschaal en het aantal graden op de gradenschaal.
(4) De hoek in graden verwijst naar de verhouding van
de verticale hoogte tot de lengte van de onderkant
van de klus.
(5) Derhalve voor het zagen van een klus met 2/10 moet
u de indicator in deze stand stellen.
OPMERKINGEN
Positieve stops zijn bij de rechter- en linkerhoeken
0°, 15°, 22,5°, 30° en 45° tot het midden.
Controleer dat de versterkzaagschaal en het
bovenuiteinde van de indicator juist in lijn zijn.
Gebruik met de verstekzaagschaal en indicator
niet in lijn of met de zijhendel niet juist
vastgedraaid resulteert in een onnauwkeurigheid.
8. Afschuinen (Afb. 5)
(1) Los de klemhendel en kantel het zaagblad naar links.
(2) Stel de hoek voor het afschuinen als gewenst in terwijl
u de schaal en indicator bekijkt. Draai de klemhendel
vervolgens vast.
(3) Voer het zagen uit zoals in 5 beschreven.
LET OP
Tijdens het afschuinen is er een moment waarbij
het afgezaagde gedeelte op het zaagblad rust.
Indien de greep omhoog wordt gebracht wanneer
het zaagblad nog draait, zal het afgezaagde
gedeelte mogelijk vast tegen het zaagblad komen
te zitten waardoor kleine deeltjes met mogelijk
gevaar in het rond springen.
9. Combinatie-zagen
Combinatie-zagen is mogelijk door de aanwijzingen
van de hierboven beschreven stappen 7 en 8 uit te
voeren voor het verstekzagen met een hoek van 45°
en afschuinen met een hoek van 45°.
WAARSCHUWING
Zet de klus altijd voor het combinatie-zagen aan
de rechterkant vast.
Draai de draaitafel niet voor het combinatie-zagen
naar rechts, daar het zaagblad anders mogelijk
contact met de klem of bankschroef maakt
waarmee de klus wordt vastgezet wat mogelijk in
letsel of beschadiging resulteert.
10. Zagen van lange materialen
Bij het zagen van lange materialen moet u een extra
plateau of platvorm gebruiken met dezelfde hoogte
27
als de houder en basis van de speciale hulpapparatuur.
Steek de houder in het gat aan de rechter- en linkerkant
van de basis en zet vast. (Afb. 6)
Stel de houder na het insteken zodanig in dat de
hoogte hetzelfde als de basis is. (Afb. 8)
Na het instellen van de hoogte van de houder moet u
de houder vastzetten met de vergrendelbout.
LET OP
Houd het gereedschap voor het verplaatsen of
dragen niet aan de houder vast.
De houder kan namelijk uit de basis schieten. Houd
de greep in plaats van de houder vast.
BEVESTIGEN EN VERWIJDEREN VAN HET
ZAAGBLAD
WAARSCHUWING
Voorkom ongelukken en letsel en schakel het gereedschap
derhalve altijd uit en trek de stekker van het netsnoer uit
het stopcontact alvorens een zaagblad te bevestigen of
te verwijderen.
1. Bevestigen van het zaagblad. (Afb. 7 en 10)
(1) Druk de spilvergrendeling in en los de bout met de 10
mm naafbussleutel. De bout heeft een linkse
schroefdraad en wordt derhalve losgedraaid door naar
rechts te draaien.
OPMERKING
Wanneer u de spilvergrendeling niet gemakkelijk kunt
indrukken om de zaagbladspil te vergrendelen, moet
u de bout met de 10 mm naafbussleutel draaien terwijl
u druk op de spilvergrendeling uitoefent.
De zaagbladspil is vergrendeld wanneer de
spilvergrendeling naar binnen wordt gedrukt.
(2) Verwijder de bout en sluitring (C) en kraag (A).
(3) Alvorens het bevestigen van het zaagblad moet u
kraag (A) goed reinigen en terugplaatsen. Kraag (A)
heeft een buitendiameter van 30 mm zoals u in Afb.
10 ziet.
(4) Druk de veiligheidskap en hulpkap omhoog en
bevestig het zaagblad.
WAARSCHUWING
Bij het bevestigen van het zaagblad moet u
controleren dat de draai-indicatiemarkering op het
zaagblad en de draairichting van de zaag juist
overeenkomen.
(5) Reinig sluitring (C) en de bout en plaats deze op de
zaagbladspil.
(6) Druk de spilvergrendeling naar binnen en draai de
bout vast door deze met de 10 mm naafbussleutel
naar links te draaien zoals u in Afb. 3 en 7.
LET OP
Controleer dat de spilvergrendeling tot de
ingetrokken stand is teruggekeerd na het
bevestigen of verwijderen van het zaagblad.
Draai de bout goed vast zodat deze tijdens de
werking van het gereedschap niet los kan schieten.
Controleer dat de bout goed is vastgedraaid
alvorens de werking van het elektrische
gereedschap te starten.
2. Verwijderen van het zaagblad
Verwijder het zaagblad door de handelingen voor het
bevestigen uit de voorgaande paragraaf 1 in
omgekeerde volgorde uit te voeren.
U kunt het zaagblad gemakkelijk verwijderen nadat
de veiligheidskappen omhoog zijn gedrukt.

Advertisement

loading