Silvercrest SBB 850 B1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SBB 850 B1 Operating Instructions Manual

Bread maker
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
BREAD MAKER SBB 850 B1
BREAD MAKER
Operating instructions
MAŞINĂ DE FĂCUT PÂINE
Instrucţiuni de utilizare
ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
Οδηүίες χρήσης
IAN 115367
PEKAČ KRUHA
Upute za upotrebu
ДОМАШНА ХЛЕБОПЕКАРНА
Ръководство за експлоатация
BROTBACKAUTOMAT
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SBB 850 B1

 • Page 1 BREAD MAKER SBB 850 B1 BREAD MAKER PEKAČ KRUHA Operating instructions Upute za upotrebu MAŞINĂ DE FĂCUT PÂINE ДОМАШНА ХЛЕБОПЕКАРНА Instrucţiuni de utilizare Ръководство за експлоатация ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ BROTBACKAUTOMAT Οδηүίες χρήσης Bedienungsanleitung IAN 115367...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Page 4: Table Of Contents

  Troubleshooting the bread maker ........20 SBB 850 B1...
 • Page 5: Introduction

  Not for commercial use! Technical data Rated voltage: 220–240 V ~ /50 Hz Package contents Power consumption: 850 Watt Bread maker Baking mould 2 kneading blades Measuring cup Measuring spoon Kneading blade remover Operating instructions Brief information Recipe Book SBB 850 B1...
 • Page 6: Safety Instructions

  If there are any children nearby, please watch over the appliance ► closely! If the appliance is not in use, and also before cleaning it, remove the plug from the power socket. Allow the appliance to cool down before removing individual parts. SBB 850 B1...
 • Page 7 Do not use an external timing switch or a separate remote control ► system to operate the appliance. Do not place the appliance near inflammable materials or explosive/ ► combustible gases. Maintain a minimum distance of 10 cm to all other objects. SBB 850 B1...
 • Page 8 This could cause irreparable damage to the appliance. Do not pull on the cable to remove the plug from the socket; always ► pull on the plug itself. Do not use the bread maker to store foods or utensils. ► SBB 850 B1...
 • Page 9 Before plugging the appliance in, check to ensure that the kind of current ► and mains voltage match the information given on the type plate. If you use an extension cable, ensure that the maximum permitted ► power rating for the cable corresponds to that of the bread maker. SBB 850 B1...
 • Page 10: Before Initial Use

  As the heating elements are lightly greased, you may notice a slight smell when using the appli- ance for the fi rst time. This is harmless and stops after a short time. Ensure suffi cient ventilation; for example, by opening a window. SBB 850 B1...
 • Page 11 NOTE ► The default setting when switching the appli- ance on is 1250 g. You cannot adjust the bread weight with the Programmes 6, 7, 11 and 12. SBB 850 B1...
 • Page 12: Programme

  To flakes, raisins, dried fruit, chocolate or additional switch the appliance off, remove the plug from the sugar. By means of an extended rising phase the wall power socket. bread is lighter and airier. SBB 850 B1...
 • Page 13: Timer Function

  3) Confirm the programming of the timer with the Start/Stop button The operating light starts to flash. The colon on the display flashes and the programmed time starts to run. SBB 850 B1...
 • Page 14: Baking Bread

  NOTE 8) If necessary, use button to select the size of bread you want to bake. ► Do not open the appliance lid during the rising or baking phases. The bread could collapse. SBB 850 B1...
 • Page 15 Do not attempt to reuse the appliance until it dough after the last kneading process, the bread has cooled itself down. This functions only in will not be torn open when removing it from the programme 12. baking mould SBB 850 B1...
 • Page 16: Cleaning And Care

  This has no influence on the function nor does it reduce the quality of the baking results. ■ Before cleaning, remove the baking mould and the kneading blades from the baking chamber. SBB 850 B1...
 • Page 17: Disposal

  Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. SBB 850 B1...
 • Page 18: Importer

  Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 115367 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBB 850 B1...
 • Page 19: Programme Sequence

  * 3A means that after 3 minutes of kneading, you will hear 10 beeps and "ADD" f will be displayed at the same time. This reminds you that you can now add ingredients such as fruit or nuts. SBB 850 B1...
 • Page 20 * 4A means that after 4 minutes of kneading, you will hear 10 beeps and "ADD" f will be displayed at the same time. This reminds you that you can now add ingredients such as fruit or nuts. SBB 850 B1...
 • Page 21 * 5A means that after 5 minutes of kneading, you will hear 10 beeps and "ADD" f will be displayed at the same time. This reminds you that you can now add ingredients such as fruit or nuts. SBB 850 B1...
 • Page 22 Rising 2 (min) Rising 3 (min) Heat + kneading Baking (min) Rise 15 rising 15 rising rising Keep warm time (min) Add the ingredients (remaining hours) Presetting the time 15 hrs 15 hrs 15 hrs 15 hrs SBB 850 B1...
 • Page 23: Troubleshooting The Bread Maker

  Check to see if the power plug is connected to the power grid. The appliance crushes the added raisins. To avoid the crushing of ingredients such as fruit or nuts, add them to the dough after the signal tone has sounded. SBB 850 B1...
 • Page 24 Tijek programa ............36 Otklanjanje smetnji automata za pečenje kruha ......40 SBB 850 B1...
 • Page 25: Uvod

  Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je Opseg isporuke na internet stranici www.lidl.hr Automat za pečenje kruha Kalup za pečenje 2 Kuke za miješanje Mjerna čaša Mjerna žlica Uređaj za skidanje kuke za miješanje Upute za uporabu Kratka informacija Knjižica s receptima SBB 850 B1...
 • Page 26: Sigurnosne Napomene

  Ako su djeca u blizini, molimo dobro nadgledajte uređaj! Kada se ► uređaj ne koristi, ili prije čišćenja uređaja, obavezno izvucite utikač iz utičnice. Prije skidanja pojedinih dijelova uređaj ostavite da se ohladi. SBB 850 B1...
 • Page 27 ► miješanje. Postoji opasnost od ozljeda! Za vrijeme rada temperatura površine koju je moguće dohvatiti može ► biti vrlo visoka. Opasnost od opeklina! Pozor! Vruća površina! Dijelovi uređaja za vrijeme rada postaju vrlo vrući! Opasnost od opeklina! SBB 850 B1...
 • Page 28 Uređaj nikada ne postavljajte na plinske ili električne štednjake niti ► pokraj njih, na vruće pećnice ili druge izvore topline. Opasnost od pregrijavanja! Uporaba pribora koji nije preporučio proizvođač može uzrokovati ► oštećenja. Uređaj koristite isključivo za predviđenu namjenu. U protivnom se gubi pravo na jamstvo. SBB 850 B1...
 • Page 29 Uređaj postavite isključivo na suhu i ravnu površinu otpornu na visoke ► temperature. Prije priključivanja provjerite odgovaraju li vrsta struje i mrežni napon ► podacima na tipskoj ploči. Ako koristite produžni kabel, maksimalna dopuštena struja za kabel ► mora odgovarati snazi automata za pečenje kruha. SBB 850 B1...
 • Page 30: Prije Prve Uporabe

  NAPOMENA Pošto su grijači lagano namašćeni, prilikom prvog puštanja uređaja u rad može doći do nastanka blagog neugodnog mirisa. Ovo je bezopasno, i miris nakon kratkog vremena nestaje. Osigurajte dostatno prozračivanje, primjerice otvorite prozor. SBB 850 B1...
 • Page 31 1000 g / 1250 g) odnose se na količinu sastojaka mora se oglasiti zvučni signal. napunjenih u kalup za pečenje NAPOMENA ► Unaprijed podešena postavka prilikom uklju- čivanja uređaja je 1250 g. Kod programa 6, 7, 11 i 12 ne možete podesiti težinu kruha. SBB 850 B1...
 • Page 32: Programi

  čokolade ili dodatnog šećera. Uslijed duže faze dizanja tijesta kruh postaje lakši i rahliji. Da biste ove funkcije prekinuli prije isteka predviđe- nog vremena, pritisnite tipku Start/Stop sve dok se ne oglasi dugi zvučni signal. Za isključivanje uređaja izvucite utikač iz utičnice. SBB 850 B1...
 • Page 33: Funkcija Tajmera

  ■ Svi sastojci moraju biti zagrijani na sobnu U slučaju prekoračenja moguće vremenske temperaturu kako bi se omogućilo optimalno odgode, vrijeme možete korigirati pomoću dizanje kvasca. tipke sa strelicom 3) Potvrdite postavku tajmera tipkom Start/Stop SBB 850 B1...
 • Page 34: Pečenje Kruha

  7) Izaberite željeni program pomoću tipke za ► Poklopac uređaja ne otvarajte za vrijeme odabir programa . Svaki unos potvrđuje dizanja tijesta ili pečenja. Kruh bi mogao se zvučnim signalom. pasti. 8) Po potrebi odaberite veličinu kruha pomoću tipke SBB 850 B1...
 • Page 35 ► Ne pokušavajte pokrenuti uređaj dok se još nije ohladio. To je moguće samo kod SAVJET programa 12. Ako kuke za miješanje izvadite nakon zadnjeg miješenja, kruh neće ispucati prilikom vađenja iz kalupa za pečenje SBB 850 B1...
 • Page 36: Čišćenje I Održavanje

  Uslijed vlage i pare izgled površina se tijekom vodilice na šarkama: vremena može promijeniti. Ova pojava ne predstavlja smetnju u funkcioniranju uređaja i ne umanjuje njegovu kvalitetu. ■ Prije čišćenja kalup za pečenje i kuke za miješanje izvadite iz prostora za pečenje. SBB 850 B1...
 • Page 37: Zbrinjavanje

  To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dije- love. Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupovine treba javiti neposredno nakon raspakiranja, a najkasnije u roku od dva dana nakon datuma kupnje. Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju. SBB 850 B1...
 • Page 38: Uvoznik

  E-Mail: kompernass@lidl.hr IAN 115367 Dostupnost dežurne telefonske linije: Ponedjeljak do petak od 8:00 - 20:00 sati (SEV) Uvoznik Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., p.p. 61 10020 Novi Zagreb Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBB 850 B1...
 • Page 39: Tijek Programa

  * 3A znači, da se nakon 3 minute miješanja oglašava 10 zvučnih signala i istovremeno se na zaslonu pojavljuje poruka „ADD“ f . To Vas podsjeća na to, da sada možete dodati sastojke kao što su plodovi voća ili lješnjaci. SBB 850 B1...
 • Page 40 * 4A znači, da se nakon 4 minute miješanja oglašava 10 zvučnih signala i istovremeno se na zaslonu pojavljuje poruka „ADD“ f . To Vas podsjeća na to, da sada možete dodati sastojke kao što su plodovi voća ili lješnjaci. SBB 850 B1...
 • Page 41 * 5A znači, da se nakon 5 minute miješanja oglašava 10 zvučnih signala i istovremeno se na zaslonu pojavljuje poruka „ADD“ f . To Vas podsjeća na to, da sada možete dodati sastojke kao što su plodovi voća ili lješnjaci. SBB 850 B1...
 • Page 42 Gnječenje 1 (min) Dizanje 1 (min) Toplina + miješenje Gnječenje 2 (min) Dizanje 2 (min) Dizanje 3 (min) Toplina + miješenje Pečenje (min) Dizanje Dizanje Dizanje Dizanje Održavanje topline (min) Dodavanje sastojaka (sati preostalo) Podešavanje vremena odgode početka SBB 850 B1...
 • Page 43: Otklanjanje Smetnji Automata Za Pečenje Kruha

  Provjerite jeste li ispravno pritisnuli tipku Start/Stop Provjerite je li mrežni utikač ispravno priključen na strujnu mrežu. Uređaj usitnjava dodane grožđice. Da biste izbjegli usitnjavanje sastojaka poput plodova voća i lješnjaka, iste dodajte u tijesto tek nakon što se oglasi zvučni signal. SBB 850 B1...
 • Page 46 Derularea programului ..........58 Remedierea defecţiunilor de la mașina de făcut pâine ......62 SBB 850 B1...
 • Page 47: Introducere

  220 - 240 V ~ / 50 Hz Consum: 850 waţi Mașină de făcut pâine Formă pentru copt 2 palete de frământat Pahar gradat Lingură de măsurat Cârlig de extragere a paletelor de frământat Instrucţiuni de utilizare Ghid scurt de utilizare Carte de reţete SBB 850 B1...
 • Page 48: Indicaţii De Siguranţă

  Supravegheaţi cu atenţie aparatul atunci când se află copii în apropiere! ► Dacă nu utilizaţi aparatul, precum şi înainte de curăţare, scoateţi ştecărul din priză. Înainte de demontarea componentelor, aşteptaţi să se răcească aparatul. SBB 850 B1...
 • Page 49 Pericol de rănire! În timpul utilizării temperatura suprafeţei accesibile poate fi foarte ► ridicată. Pericol de arsuri! Atenţie! Suprafaţă fierbinte! Anumite componente ale aparatului se încălzesc foarte tare în timpul utilizării! Pericol de arsuri! SBB 850 B1...
 • Page 50 încins sau alte surse de căldură. Pericol de supraîncălzire! Utilizarea unor accesorii nerecomandate de producător poate duce la ► deteriorări ale aparatului. A se utiliza numai în scopul prevăzut. În caz contrar se pierde garanţia. SBB 850 B1...
 • Page 51 Înainte de conectarea la reţeaua electrică verificaţi dacă aceasta ► corespunde cu informaţiile de pe plăcuţa de identificare. Dacă utilizaţi un cablu prelungitor, puterea maximă admisă a cablului ► trebuie să corespundă cu cea a mașinii de făcut pâine. SBB 850 B1...
 • Page 52: Înaintea Primei Utilizări

  Deoarece elementele de încălzire sunt ușor gresate, la prima punere în funcţiune se poate degaja un uşor miros. Acesta nu este dăunător şi va dispărea în scurt timp. Asiguraţi aerisirea su- fi cientă a încăperii, de exemplu prin deschiderea unei ferestre. SBB 850 B1...
 • Page 53 în aparatul se află în funcţiune. forma de copt INDICAŢIE ► În momentul pornirii aparatului greutatea este presetată la 1250 g. În cazul programelor 6, 7, 11 și 12 nu puteţi seta greutatea pâinii. SBB 850 B1...
 • Page 54: Programe

  , până se aude cocos, stafide, fructe uscate, ciocolată sau adaos un semnal sonor lung. Pentru a opri aparatul de zahăr. Printr-o dospire mai lungă, pâinea va fi deconectaţi-l de la reţeaua electrică. mai uşoară şi mai aerată. SBB 850 B1...
 • Page 55: Funcţia De Temporizare

  Dacă aţi depășit timpul de temporizare posibil, acesta poate fi corectat cu tasta cu săgeţi ■ Toate ingrediente trebuie să fie încălzite la tem- peratura camerei pentru asigurarea unui proces optim de dospire a drojdiei. 3) Confirmaţi setarea temporizatorului cu ajutorul tastei Pornire/Oprire SBB 850 B1...
 • Page 56: Coacerea Pâinii

  7) Selectaţi programul cu tasta de preselectare a programelor . Orice introducere se confirmă INDICAŢIE printr-un semnal sonor. ► Nu deschideţi capacul aparatului în timpul 8) Selectaţi, dacă este cazul, mărimea pâinii cu fazei de dospire sau coacere. Pâinea se ajutorul tastei poate lăsa. SBB 850 B1...
 • Page 57 înainte să se fi răcit. Aceasta funcţionează doar la programul 12. SFAT Dacă scoateţi paletele de frământat după ulti- mul proces de frământare, pâinea nu se va rupe în momentul extragerii ei din forma de copt SBB 850 B1...
 • Page 58: Curăţarea Şi Îngrijirea

  Aceasta nu reprezintă o periclitare a funcţio- nării şi nici nu reduce calitatea produselor. ■ Înainte de curăţare scoateţi forma de copt și paletele de frământat din compartimentul de coacere. SBB 850 B1...
 • Page 59: Eliminarea

  înlocuite şi reparate. Deteriorările şi deficienţele prezente deja la cumpărare trebuie semnalate ime- diat după dezambalare sau cel târziu la două zile de la data cumpărării. Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost. SBB 850 B1...
 • Page 60: Importator

  Service România Tel.: 0800896637 E-Mail: kompernass@lidl.ro IAN 115367 Acces linie telefonică directă: De luni până vineri, între orele 8:00 - 20:00 (CET) Importator KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBB 850 B1...
 • Page 61: Derularea Programului

  * 3A înseamnă că după cele 3 minute de frământare se aud 10 semnale sonore și în același timp apare pe ecran „ADD” f . Acest lucru vă amintește de faptul că acum puteţi adăuga fructe sau nuci. SBB 850 B1...
 • Page 62 * 4A înseamnă că după cele 4 minute de frământare se aud 10 semnale sonore și în același timp apare pe ecran „ADD” f . Acest lucru vă amintește de faptul că acum puteţi adăuga fructe sau nuci. SBB 850 B1...
 • Page 63 * 5A înseamnă că după cele 5 minute de frământare se aud 10 semnale sonore și în același timp apare pe ecran „ADD” f . Acest lucru vă amintește de faptul că acum puteţi adăuga fructe sau nuci. SBB 850 B1...
 • Page 64 Frământare 1 (min) Dospire 1 (min) Încălzire + frământare Frământare 2 (min) Dospire 2 (min) Dospire 3 (min) Încălzire + frământare Coacere (min) Dospire 15 Dos- pire Dospire Dospire Menţinere la cald (min) Adăugarea ingredientelor (ore rămase) Presetarea timpului SBB 850 B1...
 • Page 65: Remedierea Defecţiunilor De La Mașina De Făcut Pâine

  Verificaţi dacă aţi apăsat corect tasta Pornire/ Oprire Verificaţi dacă este introdus ştecărul în priză. Aparatul toacă stafidele adăugate. Pentru a evita mărunţirea ingredientelor precum fructe sau nuci, adăugaţi-le în aluat numai după ce se aude semnalul sonor. SBB 850 B1...
 • Page 68 Изпълнение на програмите ..........80 Отстраняване на повреди на машината за печене на хляб ....84 SBB 850 B1...
 • Page 69: Въведение

  Не използвайте уреда за професионални цели! Окомплектовка на доставката Машина за печене на хляб Форма за печене 2 куки за месене Мерителен съд Мерителна лъжица Приспособление за отстраняване на куките за месене Ръководство за потребителя Кратка информация Книжка с рецепти SBB 850 B1...
 • Page 70: Указания За Безопасност

  е оборудван с къс кабел за свързване към мрежата. Оставете уреда да се охлади и издърпайте щепсела от контакта, ► преди да извадите или поставите принадлежности. Полагайте удължителя така, че никой да не може да се спъне в ► него или да го дръпне непредвидено. SBB 850 B1...
 • Page 71 месене. Съществува опасност от нараняване! По време на работа температурата на повърхността за докосване ► може да е много висока. Опасност от изгаряне! Внимание! Гореща повърхност! Части от уреда се нагряват много силно по време на работа! Опасност от изгаряне! SBB 850 B1...
 • Page 72 котлон, гореща фурна или други източници на топлина. Опасност от прегряване! Употребата на принадлежности, които не са препоръчани от ► производителя, може да причини повреди. Уредът трябва да се използва само за предвидената цел. В противен случай отпада правото на гаранция. SBB 850 B1...
 • Page 73 Преди свързване проверете дали видът на тока и напрежението ► на мрежата съвпадат с данните от фабричната табелка. Когато използвате удължител, максимално допустимата мощност на ► кабела трябва да отговаря на мощността на машината за печене на хляб. SBB 850 B1...
 • Page 74: Преди Първата Употреба

  сигнал, за да прекратите програмата. УКАЗАНИЕ Тъй като нагревателите са леко смазани, при първото пускане в експлоатация е възможно образуване на лека миризма. Това е безо- пасно и изчезва след кратко време. Осигуре- те достатъчно проветряване на помещението, напр. отворете прозорец. SBB 850 B1...
 • Page 75 прозвучава сигнал, с изключение по вре- УКАЗАНИЕ ме на работа на уреда. ► Предварителната настройка при включ- ване на уреда е 1250 g. При програмите 6, 7, 11 и 12 не можете да настройвате теглото на хляба. SBB 850 B1...
 • Page 76: Програми

  За хлябове със съставки от плодови сокове, твратява овлажняването на хляба. Програма кокосови стърготини, стафиди, сушени плодове, 12 изпича хляба за 60 минути. шоколад или допълнителна захар. Благода- рение на по-дългата фаза на втасване хлябът става по-лек и въздушен. SBB 850 B1...
 • Page 77: Функция Таймер

  необходимото време за печене. 2) С бутона със стрелка изместете края на програмата. При първото натискане крайното време се измества до следващата десетица. Всяко следващо натискане на бу- тона със стрелка измества крайното време с 10 минути. Можете да ускорите SBB 850 B1...
 • Page 78: Преди Печенето

  1) Извадете формата за печене нагоре от уреда. УКАЗАНИЕ 2) Поставете куките за месене на задвиж- ► За програма 11 тази функция не е въз- ващите валове във формата за печене можна. Внимавайте да заемат стабилно положение. SBB 850 B1...
 • Page 79 Оставете хляба да се охлади 15 – 30 минути, отворите капака на уреда . Когато не преди да го консумирате. се използва, уредът трябва винаги да се Преди разрязването на хляба се уверете, че в изключва от електрическата мрежа! тестото няма кука за месене SBB 850 B1...
 • Page 80: Почистване И Поддръжка

  зъби в отворите на шарнирните водачи. Пазете уреда от влага, тъй като тя може ■ Подсушете всичко добре и се уверете, че да предизвика токов удар. Спазвайте и преди употреба всички части са сухи. указанията за безопасност. SBB 850 B1...
 • Page 81 четка за миене. В случай че държачът в куката за месене е запушен, можете да го почистите внимателно с дървена пръчица. След почистване подсушете старателно куките за месене ■ Избършете външната страна на формата за печене с влажна кърпа. SBB 850 B1...
 • Page 82: Предаване За Отпадъци

  ва, а не за професионална употреба. При неправилна и нецелесъобразна употреба, упражняване на сила или ремонтни дейности, които не са извършени от нашия оторизиран сервизен филиал, гаранцията отпада. Зако- новите ви права не се ограничават от тази гаранция. SBB 850 B1...
 • Page 83: Изпълнение На Програмите

  15 h 15 h 15 h времето * 3A означава, че след 3-те минути месене прозвучават 10 сигнала и същевременно се появява индикацията на дисплея „ADD“ f. Това напомня, че можете да добавите съставки, като плодове или ядки. SBB 850 B1...
 • Page 84 15 h 15 h 15 h времето * 4A означава, че след 4-те минути месене прозвучават 10 сигнала и същевременно се появява индикацията на дисплея „ADD“ f. Това напомня, че можете да добавите съставки, като плодове или ядки. SBB 850 B1...
 • Page 85 15 h 15 h 15 h времето * 5A означава, че след 5-те минути месене прозвучават 10 сигнала и същевременно се появява индикацията на дисплея „ADD“ f. Това напомня, че можете да добавите съставки, като плодове или ядки. SBB 850 B1...
 • Page 86 Добавяне на Не се Не се Не се съставки при- Не се прилага Не се прилага прилага прилага (оставащи часове) лага Предварителна на- 15 h 15 h 15 h Не се прилага 15 h стройка на времето SBB 850 B1...
 • Page 87: Отстраняване На Повреди На Машината За Печене На Хляб

  дали сте натиснали правилно бутона Старт/ Стоп . Проверете дали щепселът е включен в контакта. Уредът накълцва прибавените стафиди. За да се избегне накълцването на съставки, като плодове и ядки, ги прибавете към тестото едва след като прозвучи сигналът. SBB 850 B1...
 • Page 90 Διαδικασία προγράμματος ..........102 Διόρθωση σφαλμάτων αρτοπαρασκευαστή ....... 106 SBB 850 B1...
 • Page 91: Εισαγωγή

  220 - 240 V ~ / 50 Hz χρήση σε νοικοκυριά. Απορρόφηση ισχύος: 850 Watt Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για επαγγελματικούς σκοπούς! Παραδοτέος εξοπλισμός Αρτοπαρασκευαστής Φόρμα ψησίματος 2 Άγκιστρα ζυμώματος Δοχείο μέτρησης Κουτάλι μέτρησης Εργαλείο απομάκρυνσης άγκιστρου ζυμώματος Οδηγίες χρήσης Σύντομες πληροφορίες Βιβλίο συνταγών SBB 850 B1...
 • Page 92: Υποδείξεις Ασφαλείας

  Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και τραβήξτε το βύσμα προτού απομα- ► κρύνετε ή τοποθετήσετε τμήματα των αξεσουάρ. Τοποθετείτε ένα καλώδιο επέκτασης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κανείς να ► μην μπορεί να σκοντάψει εκεί και να το τραβήξει κατά λάθος. SBB 850 B1...
 • Page 93 Κατά τη διάρκεια της χρήσης μην πιάνετε τα περιστρεφόμενα άγκιστρα ► ζυμώματος. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού! Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί η θερμοκρασία της επιφάνειας ► επαφής να είναι πολύ υψηλή. Κίνδυνος εγκαύματος! Προσοχή! Καυτή επιφάνεια! Μέρη της συσκευής υπερθερμαίνονται κατά την λειτουργία! Κίνδυνος εγκαύματος! SBB 850 B1...
 • Page 94 ηλεκτρικά μάτια, σε καυτό φούρνο ή άλλες πηγές θερμότητας. Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Η χρήση μη προτεινόμενων από τον κατασκευαστή αξεσουάρ μπορεί να ► οδηγήσει σε ζημιές. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προβλε- πόμενο σκοπό. Σε άλλη περίπτωση ακυρώνεται η απαίτηση εγγύησης. SBB 850 B1...
 • Page 95 Ελέγχετε πριν από τη σύνδεση εάν το είδος ρεύματος και η τάση δικτύου ► συμφωνούν με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, τότε πρέπει η μέγιστη επιτρε- ► πόμενη απόδοση του καλωδίου να αντιστοιχεί με αυτήν του αρτοπαρα- σκευαστή. SBB 850 B1...
 • Page 96: Πριν Την Πρώτη Χρήση

  Επειδή τα στοιχεία θέρμανσης έχουν ελαφρώς επαλειφτεί με λίπος, μπορεί κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία να έχουμε μία οσμή. Αυτή δεν είναι βλαβερή και κρατά για ελάχιστο χρόνο. Φροντί- ζετε για επαρκή αερισμό, για παράδειγμα ανοίξτε ένα παράθυρο. SBB 850 B1...
 • Page 97 Κατά την πίεση όλων των πλήκτρων ακούγεται ΥΠΟΔΕΙΞΗ ένα ηχητικό σήμα, εκτός εάν η συσκευή είναι ► Η προρύθμιση κατά την ενεργοποίηση της σε λειτουργία. συσκευής είναι 1250 g. Στα προγράμματα 6, 7, 11 και 12 δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το βάρος ψωμιού. SBB 850 B1...
 • Page 98: Προγράμματα

  Για ψωμιά με συστατικά όπως χυμοί φρούτων, νιφά- 12 ψήνει το ψωμί για 60 λεπτά. δες καρύδας, σταφίδες, αποξηραμένα φρούτα, σο- κολάτα ή επιπλέον ζάχαρη. Μέσω μιας μεγαλύτερης φάσης φουσκώματος, το ψωμί γίνεται ελαφρύτερο και περισσότερο ανάλαφρο. SBB 850 B1...
 • Page 99: Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

  ότι η ποσότητα δεν είναι πολύ μεγάλη, ώστε ► Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία χρονοδια- μετά να υπερχειλίσει ενδεχομένως. κόπτη όταν επεξεργάζεστε ευπαθή τρόφιμα, όπως αβγά, γάλα, κρέμα ή τυρί. 1) Επιλέξτε ένα πρόγραμμα. Η οθόνη σας δείχνει τον απαραίτητο χρόνο ψησίματος. SBB 850 B1...
 • Page 100: Πριν Από Το Ψήσιμο

  1) Τραβήξτε τη φόρμα ψησίματος έξω από τη συσκευή προς τα επάνω. ΥΠΟΔΕΙΞΗ 2) Εισάγετε τα άγκιστρα ζυμώματος στους ► Για το πρόγραμμα 11 αυτή η λειτουργία δεν άξονες κίνησης στη φόρμα ψησίματος είναι δυνατή. Προσέξτε ώστε να είναι σωστά στερεωμένα. SBB 850 B1...
 • Page 101 , έως ότου ακουστεί ένας ήχος σήματος. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ! ► Τραβάτε το βύσμα από την πρίζα πριν ανοί- ξετε το καπάκι συσκευής . Σε περίπτωση μη χρήσης πρέπει η συσκευή να αποσυνδέε- ται πάντα από το δίκτυο ρεύματος! SBB 850 B1...
 • Page 102: Καθαρισμός Και Φροντίδα

  παρασκευαστή και μετά ενεργοποιήστε τον πάλι, τραβώντας το βύσμα από την πρίζα και εισάγοντάς το πάλι. Εάν η ένδειξη σφάλματος συνεχίζει να προβάλλεται, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. – Τραβήξτε έξω το καπάκι της συσκευής από τους οδηγούς μεντεσέδων. SBB 850 B1...
 • Page 103 να μαλακώσουν μέσα σε νερό πλύσης, έως ότου οι κρούστες να μπορούν να διαλυθούν με τη βοήθεια μιας βούρτσας καθαρισμού. Εάν ο συγκρατητήρας στο άγκιστρο ζυμώματος έχει βουλώσει, μπορείτε να τον καθαρίσετε προσεκτικά με μια ξύλινη ράβδο. SBB 850 B1...
 • Page 104: Απόρριψη

  νες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιηθούν αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, το αργότερο ωστόσο δύο ημέρες μετά την ημερομηνία αγοράς. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται. SBB 850 B1...
 • Page 105: Διαδικασία Προγράμματος

  15ώ 15ώ του χρόνου * 3A σημαίνει ότι μετά τα 3 λεπτά ζυμώματος ακούγονται 10 σήματα ήχου και ταυτόχρονα εμφανίζεται η ένδειξη οθόνης „ADD“ f. Αυτό υπενθυμίζει ότι τώρα μπορείτε να προσθέσετε υλικά όπως φρούτα ή καρύδια. SBB 850 B1...
 • Page 106 15ώ 15ώ του χρόνου * 4A σημαίνει ότι μετά τα 4 λεπτά ζυμώματος ακούγονται 10 σήματα ήχου και ταυτόχρονα εμφανίζεται η ένδειξη οθόνης „ADD“ f. Αυτό υπενθυμίζει ότι τώρα μπορείτε να προσθέσετε υλικά όπως φρούτα ή καρύδια. SBB 850 B1...
 • Page 107 15ώ 15ώ του χρόνου * 5A σημαίνει ότι μετά τα 5 λεπτά ζυμώματος ακούγονται 10 σήματα ήχου και ταυτόχρονα εμφανίζεται η ένδειξη οθόνης „ADD“ f. Αυτό υπενθυμίζει ότι τώρα μπορείτε να προσθέσετε υλικά όπως φρούτα ή καρύδια. SBB 850 B1...
 • Page 108 Δ/Δ Θερμότητα + ζύμωμα Ψήσιμο (λεπτά) Φούσκωμα 15 Φού- 15 Φού- Φού- σκωμα σκωμα σκωμα Διατήρηση ζεστού (λεπτά) Δ/Δ Προσθήκη υλικών (ώρες που Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ απομένουν) Προρύθμιση 15ώ 15ώ 15ώ Δ/Δ 15ώ του χρόνου SBB 850 B1...
 • Page 109: Διόρθωση Σφαλμάτων Αρτοπαρασκευαστή

  Ελέγξτε εάν έχετε πατήσει σωστά το πλήκτρο Έναρξη/ Διακοπή . Ελέγξτε εάν το βύσμα έχει συνδεθεί στο δίκτυο ρεύματος. Η συσκευή κομματιάζει τις σταφίδες. Για να αποφύγετε το κομμάτιασμα συστατικών, όπως φρούτα ή καρύδια, βάλτε τα στη ζύμη μετά το άκουσμα του ήχου. SBB 850 B1...
 • Page 112 Fehlerbehebung Brotbackautomat ........128 SBB 850 B1...
 • Page 113: Einleitung

  220 - 240 V ~ / 50 Hz Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in Leistungsaufnahme: 850 Watt privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie das Gerät nicht gewerblich! Lieferumfang Brotbackautomat Backform 2 Knethaken Messbecher Messlöffel Knethakenentferner Bedienungsanleitung Kurzinformation Rezeptheft SBB 850 B1...
 • Page 114: Sicherheitshinweise

  Netzkabel ausgestattet. Lassen Sie das Gerät abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker, bevor ► Sie Teile des Zubehörs herausnehmen oder einsetzen. Verlegen Sie ein Verlängerungskabel so, dass niemand darüber ► stolpern und unbeabsichtigt daran ziehen kann. SBB 850 B1...
 • Page 115 Kommen Sie nie während der Benutzung mit den rotierenden Knethaken ► in Berührung. Es besteht Verletzungsgefahr! Während des Betriebs kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche ► sehr hoch sein. Verbrennungsgefahr! Achtung! Heiße Oberfläche! Teile des Gerätes werden während des Betriebes sehr heiß! Verbrennungsgefahr! SBB 850 B1...
 • Page 116 Beschädigungen führen. Das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Ansonsten erlischt der Garantieanspruch. Starten Sie ein Backprogramm nur mit eingesetzter Backform. ► Ansonsten kann es zu irreparablen Schäden am Gerät führen. Ziehen Sie den Stecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose. ► SBB 850 B1...
 • Page 117 Oberfläche. Überprüfen Sie vor dem Anschluss, ob Stromart und Netzspannung mit ► den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, muss die maximal ► zulässige Leistung des Kabels der Leistung des Brotbackautomaten entsprechen. SBB 850 B1...
 • Page 118: Vor Dem Ersten Gebrauch

  Da die Heizelemente leicht eingefettet sind, kann es bei der ersten Inbetriebnahme zu leichter Geruchsbildung kommen. Diese ist unschädlich und hört nach kurzer Zeit auf. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, öff nen Sie zum Beispiel ein Fenster. SBB 850 B1...
 • Page 119 Menge der eingefüllten Zutaten ertönen, ausgenommen, während das Gerät in die Backform in Betrieb ist. HINWEIS ► Die Voreinstellung beim Einschalten des Gerätes ist 1250 g. Bei den Programmen 6, 7, 11 und 12 können Sie das Brotgewicht nicht einstellen. SBB 850 B1...
 • Page 120: Programme

  flocken, Rosinen, Trockenfrüchten, Schokolade oder drücken Sie die Start/Stop-Taste , bis ein langer zusätzlichem Zucker. Durch eine längere Aufgeh- Signalton ertönt. Um das Gerät auszuschalten, phase wird das Brot leichter und luftiger. trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. SBB 850 B1...
 • Page 121: Timer-Funktion

  Alle Zutaten sollten auf Zimmertemperatur Verzögerungszeit. erwärmt sein, um einen optimalen Gärvorgang Bei einer Überschreitung der möglichen Zeit- der Hefe zu erhalten. verschiebung können Sie mit der Pfeiltaste die Zeit korrigieren. 3) Bestätigen Sie die Einstellung des Timers mit der Start/Stop-Taste SBB 850 B1...
 • Page 122: Brot Backen

  . Jede Eingabe wird mit einem HINWEIS Signalton bestätigt. ► Öffnen Sie den Gerätedeckel nicht während 8) Wählen Sie gegebenenfalls die Größe des der Geh- oder Backphase. Das Brot kann in sich Brotes mit der Taste zusammenfallen. SBB 850 B1...
 • Page 123 Knet- ► Versuchen Sie nicht, das Gerät in Betrieb zu vorgang entnehmen, wird das Brot beim Heraus- nehmen, bevor es sich abgekühlt hat. Das nehmen aus der Backform nicht aufgerissen. funktioniert nur bei dem Programm 12. SBB 850 B1...
 • Page 124: Reinigung Und Pflege

  Aussehen der Oberflächen im Laufe der Zeit die Kunststoffzapfen durch die Öffnungen verändern. Dies ist keine Beeinträchtigung der der Scharnierführungen passen: Funktionsfähigkeit oder Qualitätsminderung. ■ Nehmen Sie vor der Reinigung die Backform und die Knethaken aus dem Backraum. SBB 850 B1...
 • Page 125: Entsorgung

  Dies gilt auch für ersetzte und re- parierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhande- ne Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantie- zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. SBB 850 B1...
 • Page 126: Importeur

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 115367 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBB 850 B1...
 • Page 127: Programmablauf

  Voreinstellung der Zeit * 3A heißt, dass nach den 3 Minuten kneten 10 Signaltöne erklingen und gleichzeitig die Displayanzeige „ADD“ f erscheint. Dies erinnert Sie daran, dass Sie nun Zutaten wie Früchte oder Nüsse hinzugeben können. SBB 850 B1...
 • Page 128 Voreinstellung der Zeit * 4A heißt, dass nach den 4 Minuten kneten 10 Signaltöne erklingen und gleichzeitig die Displayanzeige „ADD“ f erscheint. Dies erinnert Sie daran, dass Sie nun Zutaten wie Früchte oder Nüsse hinzugeben können. SBB 850 B1...
 • Page 129 Voreinstellung der Zeit * 5A heißt, dass nach den 5 Minuten kneten 10 Signaltöne erklingen und gleichzeitig die Displayanzeige „ADD“ f erscheint. Dies erinnert Sie daran, dass Sie nun Zutaten wie Früchte oder Nüsse hinzugeben können. SBB 850 B1...
 • Page 130 Vorheizen (Min) Kneten 1 (Min) Gehen 1 (Min) Hitze + kneten Kneten 2 (Min) Gehen 2 (Min) Gehen 3 (Min) Hitze + kneten Backen (Min) Gehen Gehen Gehen Gehen Warmhalten (Min) Zutaten hinzugeben (Stunden verbleibend) Voreinstellung der Zeit SBB 850 B1...
 • Page 131: Fehlerbehebung Brotbackautomat

  Kontrollieren Sie, ob der Netzstecker an das Strom- netz angeschlossen ist. Das Gerät zerhackt die beigegebenen Rosinen. Um das Zerkleinern von Zutaten wie Obst oder Nüssen zu vermeiden, geben Sie diese erst nach Ertönen des Signals zum Teig. SBB 850 B1...
 • Page 132 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 03 / 2015 · Ident.-No.: SBB850B1-022015-1 IAN 115367...

Table of Contents