Download Print this page

Silvercrest SBB 850 C1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BREAD MAKER SBB 850 C1
BREAD MAKER
Operating instructions
MAŞINĂ DE FĂCUT PÂINE
Instrucţiuni de utilizare
BROTBACKAUTOMAT
Bedienungsanleitung
IAN 270356
PEKAČ KRUHA
Upute za upotrebu
ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
Οδηүίες χρήσης

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SBB 850 C1

 • Page 1 BREAD MAKER SBB 850 C1 BREAD MAKER PEKAČ KRUHA Operating instructions Upute za upotrebu MAŞINĂ DE FĂCUT PÂINE ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Instrucţiuni de utilizare Οδηүίες χρήσης BROTBACKAUTOMAT Bedienungsanleitung IAN 270356...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Πριν...
 • Page 4: Table Of Contents

  Troubleshooting the bread maker ........20 SBB 850 C1...
 • Page 5: Introduction

  Technical data Rated voltage: 220 - 240 V ~ /50 Hz Package contents Power consumption: 850 Watt Bread maker Baking mould 2 kneading blades Measuring cup Measuring spoon Kneading blade remover Operating instructions Brief information Recipe Book SBB 850 C1...
 • Page 6: Safety Instructions

  If there are any children nearby, please watch over the appliance ► closely! If the appliance is not in use, and also before cleaning it, remove the plug from the power socket. Allow the appliance to cool down before removing individual parts. SBB 850 C1...
 • Page 7 Do not use an external timing switch or a separate remote control ► system to operate the appliance. Do not place the appliance near infl ammable materials or explosive/ ► combustible gases. Maintain a minimum distance of 10 cm to all other objects. SBB 850 C1...
 • Page 8 This could cause irreparable damage to the appliance. Do not pull on the cable to remove the plug from the socket; always ► pull on the plug itself. Do not use the bread maker to store foods or utensils. ► SBB 850 C1...
 • Page 9 Before plugging the appliance in, check to ensure that the kind of current ► and mains voltage match the information given on the type plate. If you use an extension cable, ensure that the maximum permitted ► power rating for the cable corresponds to that of the bread maker. SBB 850 C1...
 • Page 10: Before Initial Use

  As the heating elements are lightly greased, you may notice a slight smell when using the appli- ance for the fi rst time. This is harmless and stops after a short time. Ensure suffi cient ventilation; for example, by opening a window. SBB 850 C1...
 • Page 11 You should always hear a beep when pressing ► The default setting when switching the appli- any button while the appliance is running. ance on is 1250 g. You cannot adjust the bread weight with the Programmes 6, 7, 11 and 12. SBB 850 C1...
 • Page 12: Programme

  To fl akes, raisins, dried fruit, chocolate or additional switch the appliance off , remove the plug from the sugar. By means of an extended rising phase the wall power socket. bread is lighter and airier. SBB 850 C1...
 • Page 13: Timer Function

  3) Confi rm the programming of the timer with the Start/Stop button The operating light starts to fl ash. The colon on the display fl ashes and the programmed time starts to run. SBB 850 C1...
 • Page 14: Baking Bread

  Do not open the appliance lid 2 during the ► 8) If necessary, use button to select the size rising or baking phases. The bread could of bread you want to bake. collapse. SBB 850 C1...
 • Page 15 ► Do not attempt to reuse the appliance until it will not be torn open when removing it from the has cooled itself down. This functions only in baking mould 7. programme 12. SBB 850 C1...
 • Page 16: Cleaning And Care

  Pull the appliance lid 2 out of the hinge ■ and the kneading blades 6 from the baking guides. chamber. – To reassemble the appliance lid 2, plug the plastic hooks through the opening of the hinge guides. SBB 850 C1...
 • Page 17: Disposal

  Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. SBB 850 C1...
 • Page 18: Importer

  Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 270356 Service Cyprus Tel.: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl.com.cy IAN 270356 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBB 850 C1...
 • Page 19: Programme Sequence

  * 3A means that after 3 minutes of kneading, you will hear 10 beeps and "ADD" will be displayed at the same time. This reminds you that you can now add ingredients such as fruit or nuts. SBB 850 C1...
 • Page 20 * 4A means that after 4 minutes of kneading, you will hear 10 beeps and "ADD" will be displayed at the same time. This reminds you that you can now add ingredients such as fruit or nuts. SBB 850 C1...
 • Page 21 * 5A means that after 5 minutes of kneading, you will hear 10 beeps and "ADD" will be displayed at the same time. This reminds you that you can now add ingredients such as fruit or nuts. SBB 850 C1...
 • Page 22 Rising 2 (min) Rising 3 (min) Heat + kneading Baking (min) Rise 15 rising 15 rising rising Keep warm time (min) Add the ingredients (remaining hours) Presetting the time 15 hrs 15 hrs 15 hrs 15 hrs SBB 850 C1...
 • Page 23: Troubleshooting The Bread Maker

  Check to see if the power plug is connected to the power grid. The appliance crushes the added raisins. To avoid the crushing of ingredients such as fruit or nuts, add them to the dough after the signal tone has sounded. SBB 850 C1...
 • Page 24 Tijek programa ............36 Otklanjanje smetnji automata za pečenje kruha ......40 SBB 850 C1...
 • Page 25: Uvod

  Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je Opseg isporuke na internet stranici www.lidl.hr Pekač kruha Kalup za pečenje 2 Kuke za miješanje Mjerna čaša Mjerna žlica Uređaj za skidanje kuke za miješanje Upute za uporabu Kratka informacija Knjižica s receptima SBB 850 C1...
 • Page 26: Sigurnosne Napomene

  Ako su djeca u blizini, molimo dobro nadgledajte uređaj! Kada se ► uređaj ne koristi, ili prije čišćenja uređaja, obavezno izvucite utikač iz utičnice. Prije skidanja pojedinih dijelova uređaj ostavite da se ohladi. SBB 850 C1...
 • Page 27 ► miješanje. Postoji opasnost od ozljeda! Za vrijeme rada temperatura površine koju je moguće dohvatiti može ► biti vrlo visoka. Opasnost od opeklina! Pozor! Vruća površina! Dijelovi uređaja za vrijeme rada postaju vrlo vrući! Opasnost od opeklina! SBB 850 C1...
 • Page 28 Uređaj nikada ne postavljajte na plinske ili električne štednjake niti ► pokraj njih, na vruće pećnice ili druge izvore topline. Opasnost od pregrijavanja! Uporaba pribora koji nije preporučio proizvođač može uzrokovati ► oštećenja. Uređaj koristite isključivo za predviđenu namjenu. U protivnom se gubi pravo na jamstvo. SBB 850 C1...
 • Page 29 Uređaj postavite isključivo na suhu i ravnu površinu otpornu na visoke ► temperature. Prije priključivanja provjerite odgovaraju li vrsta struje i mrežni napon ► podacima na tipskoj ploči. Ako koristite produžni kabel, maksimalna dopuštena struja za kabel ► mora odgovarati snazi automata za pečenje kruha. SBB 850 C1...
 • Page 30: Prije Prve Uporabe

  NAPOMENA Pošto su grijači lagano namašćeni, prilikom prvog puštanja uređaja u rad može doći do nastanka blagog neugodnog mirisa. Ovo je bezopasno, i miris nakon kratkog vremena nestaje. Osigurajte dostatno prozračivanje, primjerice otvorite prozor. SBB 850 C1...
 • Page 31 ► Pritiskanjem bilo koje tipke dok uređaj radi, mora se oglasiti zvučni signal. NAPOMENA ► Unaprijed podešena postavka prilikom uklju- čivanja uređaja je 1250 g. Kod programa 6, 7, 11 i 12 ne možete podesiti težinu kruha. SBB 850 C1...
 • Page 32: Programi

  Program 12 kruh peče 60 minuta. dizanja tijesta kruh postaje lakši i rahliji. Da biste ove funkcije prekinuli prije isteka predviđe- nog vremena, pritisnite tipku Start/Stop sve dok se ne oglasi dugi zvučni signal. Za isključivanje uređaja izvucite utikač iz utičnice. SBB 850 C1...
 • Page 33: Funkcija Tajmera

  Svi sastojci moraju biti zagrijani na sobnu trajanje pečenja i vremenske odgode. temperaturu kako bi se omogućilo optimalno U slučaju prekoračenja moguće vremenske dizanje kvasca. odgode, vrijeme možete korigirati pomoću tipke sa strelicom 3) Potvrdite postavku tajmera tipkom Start/Stop SBB 850 C1...
 • Page 34: Pečenje Kruha

  7) Izaberite željeni program pomoću tipke za Poklopac uređaja 2 ne otvarajte za vrijeme ► odabir programa . Svaki unos potvrđuje dizanja tijesta ili pečenja. Kruh bi mogao se zvučnim signalom. pasti. 8) Po potrebi odaberite veličinu kruha pomoću tipke SBB 850 C1...
 • Page 35 ► Ne pokušavajte pokrenuti uređaj dok se još nije ohladio. To je moguće samo kod SAVJET programa 12. Ako kuke za miješanje 6 izvadite nakon zadnjeg miješenja, kruh neće ispucati prilikom vađenja iz kalupa za pečenje 7. SBB 850 C1...
 • Page 36: Čišćenje I Održavanje

  šarnira ne mogu miješanje 6 izvadite iz prostora za pečenje. proći kroz otvore vodilice šarnira. – Povlačenjem izvadite poklopac uređaja 2 iz vodilica šarnira. – Da biste poklopac uređaja 2 montirali, provedite plastične elemente šarnira kroz otvore vodilica šarnira. SBB 850 C1...
 • Page 37: Zbrinjavanje

  To vrijedi i za zamijenjene i popravljene dije- love. Štete i nedostatke koji eventualno postoje već prilikom kupovine treba javiti neposredno nakon raspakiranja, a najkasnije u roku od dva dana nakon datuma kupnje. Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju. SBB 850 C1...
 • Page 38: Uvoznik

  E-Mail: kompernass@lidl.hr IAN 270356 Dostupnost dežurne telefonske linije: Ponedjeljak do petak od 8:00 - 20:00 sati (SEV) Uvoznik Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., p.p. 61 10020 Novi Zagreb Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBB 850 C1...
 • Page 39: Tijek Programa

  * 3A znači, da se nakon 3 minute miješanja oglašava 10 zvučnih signala i istovremeno se na zaslonu pojavljuje poruka „ADD“ . To Vas podsjeća na to, da sada možete dodati sastojke kao što su plodovi voća ili lješnjaci. SBB 850 C1...
 • Page 40 * 4A znači, da se nakon 4 minute miješanja oglašava 10 zvučnih signala i istovremeno se na zaslonu pojavljuje poruka „ADD“ . To Vas podsjeća na to, da sada možete dodati sastojke kao što su plodovi voća ili lješnjaci. SBB 850 C1...
 • Page 41 * 5A znači, da se nakon 5 minute miješanja oglašava 10 zvučnih signala i istovremeno se na zaslonu pojavljuje poruka „ADD“ . To Vas podsjeća na to, da sada možete dodati sastojke kao što su plodovi voća ili lješnjaci. SBB 850 C1...
 • Page 42 Gnječenje 1 (min) Dizanje 1 (min) Toplina + miješenje Gnječenje 2 (min) Dizanje 2 (min) Dizanje 3 (min) Toplina + miješenje Pečenje (min) Dizanje Dizanje Dizanje Dizanje Održavanje topline (min) Dodavanje sastojaka (sati preostalo) Podešavanje vremena odgode početka SBB 850 C1...
 • Page 43: Otklanjanje Smetnji Automata Za Pečenje Kruha

  Provjerite jeste li ispravno pritisnuli tipku Start/Stop Provjerite je li mrežni utikač ispravno priključen na strujnu mrežu. Uređaj usitnjava dodane grožđice. Da biste izbjegli usitnjavanje sastojaka poput plodova voća i lješnjaka, iste dodajte u tijesto tek nakon što se oglasi zvučni signal. SBB 850 C1...
 • Page 46 Derularea programului ..........58 Remedierea defecţiunilor de la mașina de făcut pâine ......62 SBB 850 C1...
 • Page 47: Introducere

  220 - 240 V ~ / 50 Hz Consum: 850 waţi Mașină de făcut pâine Formă pentru copt 2 palete de frământat Pahar gradat Lingură de măsurat Cârlig de extragere a paletelor de frământat Instrucţiuni de utilizare Ghid scurt de utilizare Carte de reţete SBB 850 C1...
 • Page 48: Indicaţii De Siguranţă

  Supravegheaţi cu atenţie aparatul atunci când se afl ă copii în apropiere! ► Dacă nu utilizaţi aparatul, precum şi înainte de curăţare, scoateţi ştecărul din priză. Înainte de demontarea componentelor, aşteptaţi să se răcească aparatul. SBB 850 C1...
 • Page 49 Pericol de rănire! În timpul utilizării temperatura suprafeţei accesibile poate fi foarte ► ridicată. Pericol de arsuri! Atenţie! Suprafaţă fi erbinte! Anumite componente ale aparatului se încălzesc foarte tare în timpul utilizării! Pericol de arsuri! SBB 850 C1...
 • Page 50 încins sau alte surse de căldură. Pericol de supraîncălzire! Utilizarea unor accesorii nerecomandate de producător poate duce la ► deteriorări ale aparatului. A se utiliza numai în scopul prevăzut. În caz contrar se pierde garanţia. SBB 850 C1...
 • Page 51 Înainte de conectarea la reţeaua electrică verifi caţi dacă aceasta ► corespunde cu informaţiile de pe plăcuţa de identifi care. Dacă utilizaţi un cablu prelungitor, puterea maximă admisă a cablului ► trebuie să corespundă cu cea a mașinii de făcut pâine. SBB 850 C1...
 • Page 52: Înaintea Primei Utilizări

  Deoarece elementele de încălzire sunt ușor gresate, la prima punere în funcţiune se poate degaja un uşor miros. Acesta nu este dăunător şi va dispărea în scurt timp. Asiguraţi aerisirea su- fi cientă a încăperii, de exemplu prin deschiderea unei ferestre. SBB 850 C1...
 • Page 53 în care aparatul se afl ă în funcţiune. INDICAŢIE ► În momentul pornirii aparatului greutatea este presetată la 1250 g. În cazul programelor 6, 7, 11 și 12 nu puteţi seta greutatea pâinii. SBB 850 C1...
 • Page 54: Programe

  , până se aude cocos, stafi de, fructe uscate, ciocolată sau adaos un semnal sonor lung. Pentru a opri aparatul de zahăr. Printr-o dospire mai lungă, pâinea va fi deconectaţi-l de la reţeaua electrică. mai uşoară şi mai aerată. SBB 850 C1...
 • Page 55: Funcţia De Temporizare

  Toate ingrediente trebuie să fi e încălzite la tem- acesta poate fi corectat cu tasta cu săgeţi peratura camerei pentru asigurarea unui proces 3) Confi rmaţi setarea temporizatorului cu ajutorul optim de dospire a drojdiei. tastei Pornire/Oprire SBB 850 C1...
 • Page 56: Coacerea Pâinii

  . Orice introducere se confi rmă INDICAŢIE printr-un semnal sonor. Nu deschideţi capacul aparatului 2 în timpul ► 8) Selectaţi, dacă este cazul, mărimea pâinii cu fazei de dospire sau coacere. Pâinea se ajutorul tastei poate lăsa. SBB 850 C1...
 • Page 57 înainte să se fi răcit. Aceasta funcţionează doar la programul 12. SFAT Dacă scoateţi paletele de frământat 6 după ulti- mul proces de frământare, pâinea nu se va rupe în momentul extragerii ei din forma de copt 7. SBB 850 C1...
 • Page 58: Curăţarea Şi Îngrijirea

  ■ orifi ciile ghidajelor balamalei. paletele de frământat 6 din compartimentul de – Scoateţi capacul aparatului 2 din ghidajele coacere. balamalei. – Pentru a monta capacul aparatului 2 treceţi elementele de plastic prin orifi ciul ghidajelor balamalei. SBB 850 C1...
 • Page 59: Eliminarea

  înlocuite şi reparate. Deteriorările şi defi cienţele prezente deja la cumpărare trebuie semnalate ime- diat după dezambalare sau cel târziu la două zile de la data cumpărării. Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost. SBB 850 C1...
 • Page 60: Importator

  Service România Tel.: 0800896637 E-Mail: kompernass@lidl.ro IAN 270356 Acces linie telefonică directă: De luni până vineri, între orele 8:00 - 20:00 (CET) Importator KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBB 850 C1...
 • Page 61: Derularea Programului

  * 3A înseamnă că după cele 3 minute de frământare se aud 10 semnale sonore și în același timp apare pe ecran „ADD” . Acest lucru vă amintește de faptul că acum puteţi adăuga fructe sau nuci. SBB 850 C1...
 • Page 62 * 4A înseamnă că după cele 4 minute de frământare se aud 10 semnale sonore și în același timp apare pe ecran „ADD” . Acest lucru vă amintește de faptul că acum puteţi adăuga fructe sau nuci. SBB 850 C1...
 • Page 63 * 5A înseamnă că după cele 5 minute de frământare se aud 10 semnale sonore și în același timp apare pe ecran „ADD” . Acest lucru vă amintește de faptul că acum puteţi adăuga fructe sau nuci. SBB 850 C1...
 • Page 64 Frământare 1 (min) Dospire 1 (min) Încălzire + frământare Frământare 2 (min) Dospire 2 (min) Dospire 3 (min) Încălzire + frământare Coacere (min) Dospire 15 Dos- pire Dospire Dospire Menţinere la cald (min) Adăugarea ingredientelor (ore rămase) Presetarea timpului SBB 850 C1...
 • Page 65: Remedierea Defecţiunilor De La Mașina De Făcut Pâine

  Verifi caţi dacă aţi apăsat corect tasta Pornire/ Oprire Verifi caţi dacă este introdus ştecărul în priză. Aparatul toacă stafi dele adăugate. Pentru a evita mărunţirea ingredientelor precum fructe sau nuci, adăugaţi-le în aluat numai după ce se aude semnalul sonor. SBB 850 C1...
 • Page 68 Διαδικασία προγράμματος ..........80 Διόρθωση σφαλμάτων αρτοπαρασκευαστή ....... . .84 SBB 850 C1...
 • Page 69: Εισαγωγή

  220 - 240 V ~ / 50 Hz χρήση σε νοικοκυριά. Απορρόφηση ισχύος: 850 Watt Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για επαγγελματικούς σκοπούς! Παραδοτέος εξοπλισμός Αρτοπαρασκευαστής Φόρμα ψησίματος 2 Άγκιστρα ζυμώματος Δοχείο μέτρησης Κουτάλι μέτρησης Εργαλείο απομάκρυνσης άγκιστρου ζυμώματος Οδηγίες χρήσης Σύντομες πληροφορίες Βιβλίο συνταγών SBB 850 C1...
 • Page 70: Υποδείξεις Ασφαλείας

  Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και τραβήξτε το βύσμα προτού απομα- ► κρύνετε ή τοποθετήσετε τμήματα των αξεσουάρ. Τοποθετείτε ένα καλώδιο επέκτασης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κανείς να ► μην μπορεί να σκοντάψει εκεί και να το τραβήξει κατά λάθος. SBB 850 C1...
 • Page 71 Κατά τη διάρκεια της χρήσης μην πιάνετε τα περιστρεφόμενα άγκιστρα ► ζυμώματος. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού! Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί η θερμοκρασία της επιφάνειας ► επαφής να είναι πολύ υψηλή. Κίνδυνος εγκαύματος! Προσοχή! Καυτή επιφάνεια! Μέρη της συσκευής υπερθερμαίνονται κατά την λειτουργία! Κίνδυνος εγκαύματος! SBB 850 C1...
 • Page 72 ηλεκτρικά μάτια, σε καυτό φούρνο ή άλλες πηγές θερμότητας. Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Η χρήση μη προτεινόμενων από τον κατασκευαστή αξεσουάρ μπορεί να ► οδηγήσει σε ζημιές. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προβλε- πόμενο σκοπό. Σε άλλη περίπτωση ακυρώνεται η απαίτηση εγγύησης. SBB 850 C1...
 • Page 73 Ελέγχετε πριν από τη σύνδεση εάν το είδος ρεύματος και η τάση δικτύου ► συμφωνούν με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, τότε πρέπει η μέγιστη επιτρε- ► πόμενη απόδοση του καλωδίου να αντιστοιχεί με αυτήν του αρτοπαρα- σκευαστή. SBB 850 C1...
 • Page 74: Πριν Την Πρώτη Χρήση

  Επειδή τα στοιχεία θέρμανσης έχουν ελαφρώς επαλειφτεί με λίπος, μπορεί κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία να έχουμε μία οσμή. Αυτή δεν είναι βλαβερή και κρατά για ελάχιστο χρόνο. Φροντί- ζετε για επαρκή αερισμό, για παράδειγμα ανοίξτε ένα παράθυρο. SBB 850 C1...
 • Page 75 Η προρύθμιση κατά την ενεργοποίηση της συσκευής είναι 1250 g. Στα προγράμματα ► Κατά την πίεση όλων των πλήκτρων ακούγεται 6, 7, 11 και 12 δεν μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ηχητικό σήμα, εκτός εάν η συσκευή είναι το βάρος ψωμιού. σε λειτουργία. SBB 850 C1...
 • Page 76: Προγράμματα

  Για ψωμιά με συστατικά όπως χυμοί φρούτων, νιφά- 12 ψήνει το ψωμί για 60 λεπτά. δες καρύδας, σταφίδες, αποξηραμένα φρούτα, σο- κολάτα ή επιπλέον ζάχαρη. Μέσω μιας μεγαλύτερης φάσης φουσκώματος, το ψωμί γίνεται ελαφρύτερο και περισσότερο ανάλαφρο. SBB 850 C1...
 • Page 77: Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

  ότι η ποσότητα δεν είναι πολύ μεγάλη, ώστε ► Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία χρονοδια- μετά να υπερχειλίσει ενδεχομένως. κόπτη όταν επεξεργάζεστε ευπαθή τρόφιμα, 1) Επιλέξτε ένα πρόγραμμα. Η οθόνη σας όπως αβγά, γάλα, κρέμα ή τυρί. δείχνει τον απαραίτητο χρόνο ψησίματος. SBB 850 C1...
 • Page 78: Πριν Από Το Ψήσιμο

  1) Τραβήξτε τη φόρμα ψησίματος 7 έξω από τη συσκευή προς τα επάνω. ΥΠΟΔΕΙΞΗ 2) Εισάγετε τα άγκιστρα ζυμώματος 6 στους ► Για το πρόγραμμα 11 αυτή η λειτουργία δεν άξονες κίνησης στη φόρμα ψησίματος 7. είναι δυνατή. Προσέξτε ώστε να είναι σωστά στερεωμένα. SBB 850 C1...
 • Page 79 Βεβαιωθείτε πριν από το κόψιμο του ψωμιού ότι δεν ξετε το καπάκι συσκευής 2. Σε περίπτωση υπάρχει κανένα άγκιστρο ζυμώματος 6 μέσα στη μη χρήσης πρέπει η συσκευή να αποσυνδέε- ζύμη. ται πάντα από το δίκτυο ρεύματος! SBB 850 C1...
 • Page 80: Καθαρισμός Και Φροντίδα

  Τραβάτε πριν από κάθε καθαρισμό το βύσμα από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή να κρυώνει εντελώς. Προστατεύετε τη συσκευή από την υγρασία, διότι κάτι τέτοιο ίσως έχει επακόλουθο μια ηλεκτροπληξία. Τηρείτε σχετικά και τις υπο- δείξεις ασφαλείας. SBB 850 C1...
 • Page 81: Απόρριψη

  να μαλακώσουν μέσα σε νερό πλύσης, έως ότου οι κρούστες να μπορούν να διαλυθούν με τη βοήθεια μιας βούρτσας καθαρισμού. Εάν ο συγκρατητήρας στο άγκιστρο ζυμώματος 6 έχει βουλώσει, μπορείτε να τον καθαρίσετε προσεκτικά με μια ξύλινη ράβδο. SBB 850 C1...
 • Page 82: Εγγύηση Και Σέρβις

  λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται. Σέρβις Ελλάδα Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.gr IAN 270356 Σέρβις Κύπρος Tel.: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl.com.cy IAN 270356 Τηλεφωνικό κέντρο (Hotline): Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00 – 20:00 (CET) SBB 850 C1...
 • Page 83: Διαδικασία Προγράμματος

  15ώ 15ώ του χρόνου * 3A σημαίνει ότι μετά τα 3 λεπτά ζυμώματος ακούγονται 10 σήματα ήχου και ταυτόχρονα εμφανίζεται η ένδειξη οθόνης „ADD“ . Αυτό υπενθυμίζει ότι τώρα μπορείτε να προσθέσετε υλικά όπως φρούτα ή καρύδια. SBB 850 C1...
 • Page 84 15ώ 15ώ του χρόνου * 4A σημαίνει ότι μετά τα 4 λεπτά ζυμώματος ακούγονται 10 σήματα ήχου και ταυτόχρονα εμφανίζεται η ένδειξη οθόνης „ADD“ . Αυτό υπενθυμίζει ότι τώρα μπορείτε να προσθέσετε υλικά όπως φρούτα ή καρύδια. SBB 850 C1...
 • Page 85 15ώ 15ώ του χρόνου * 5A σημαίνει ότι μετά τα 5 λεπτά ζυμώματος ακούγονται 10 σήματα ήχου και ταυτόχρονα εμφανίζεται η ένδειξη οθόνης „ADD“ . Αυτό υπενθυμίζει ότι τώρα μπορείτε να προσθέσετε υλικά όπως φρούτα ή καρύδια. SBB 850 C1...
 • Page 86 Δ/Δ Θερμότητα + ζύμωμα Ψήσιμο (λεπτά) Φούσκωμα 15 Φού- 15 Φού- Φού- σκωμα σκωμα σκωμα Διατήρηση ζεστού (λεπτά) Δ/Δ Προσθήκη υλικών (ώρες που Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ Δ/Δ απομένουν) Προρύθμιση 15ώ 15ώ 15ώ Δ/Δ 15ώ του χρόνου SBB 850 C1...
 • Page 87: Διόρθωση Σφαλμάτων Αρτοπαρασκευαστή

  Ελέγξτε εάν έχετε πατήσει σωστά το πλήκτρο Έναρξη/ Διακοπή . Ελέγξτε εάν το βύσμα έχει συνδεθεί στο δίκτυο ρεύματος. Η συσκευή κομματιάζει τις σταφίδες. Για να αποφύγετε το κομμάτιασμα συστατικών, όπως φρούτα ή καρύδια, βάλτε τα στη ζύμη μετά το άκουσμα του ήχου. SBB 850 C1...
 • Page 90 Fehlerbehebung Brotbackautomat ........108 SBB 850 C1...
 • Page 91: Einleitung

  220 - 240 V ~ / 50 Hz Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in Leistungsaufnahme: 850 Watt privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie das Gerät nicht gewerblich! Lieferumfang Brotbackautomat Backform 2 Knethaken Messbecher Messlöff el Knethakenentferner Bedienungsanleitung Kurzinformation Rezeptheft SBB 850 C1...
 • Page 92: Sicherheitshinweise

  Netzkabel ausgestattet. Lassen Sie das Gerät abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker, bevor ► Sie Teile des Zubehörs herausnehmen oder einsetzen. Verlegen Sie ein Verlängerungskabel so, dass niemand darüber ► stolpern und unbeabsichtigt daran ziehen kann. SBB 850 C1...
 • Page 93 Kommen Sie nie während der Benutzung mit den rotierenden Knethaken ► in Berührung. Es besteht Verletzungsgefahr! Während des Betriebs kann die Temperatur der berührbaren Oberfl äche ► sehr hoch sein. Verbrennungsgefahr! Achtung! Heiße Oberfl äche! Teile des Gerätes werden während des Betriebes sehr heiß! Verbrennungsgefahr! SBB 850 C1...
 • Page 94 Beschädigungen führen. Das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Ansonsten erlischt der Garantieanspruch. Starten Sie ein Backprogramm nur mit eingesetzter Backform. ► Ansonsten kann es zu irreparablen Schäden am Gerät führen. Ziehen Sie den Stecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose. ► SBB 850 C1...
 • Page 95 Oberfl äche. Überprüfen Sie vor dem Anschluss, ob Stromart und Netzspannung mit ► den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, muss die maximal ► zulässige Leistung des Kabels der Leistung des Brotbackautomaten entsprechen. SBB 850 C1...
 • Page 96: Vor Dem Ersten Gebrauch

  Da die Heizelemente leicht eingefettet sind, kann es bei der ersten Inbetriebnahme zu leichter Geruchsbildung kommen. Diese ist unschädlich und hört nach kurzer Zeit auf. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, öff nen Sie zum Beispiel ein Fenster. SBB 850 C1...
 • Page 97 Beim Drücken aller Tasten muss ein Signalton HINWEIS ertönen, ausgenommen, während das Gerät in Betrieb ist. ► Die Voreinstellung beim Einschalten des Gerätes ist 1250 g. Bei den Programmen 6, 7, 11 und 12 können Sie das Brotgewicht nicht einstellen. SBB 850 C1...
 • Page 98: Programme

  fl ocken, Rosinen, Trockenfrüchten, Schokolade oder und halten Sie die Start/Stop-Taste , bis ein zusätzlichem Zucker. Durch eine längere Aufgeh- langer Signalton ertönt. Um das Gerät auszuschalten, phase wird das Brot leichter und luftiger. trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. SBB 850 C1...
 • Page 99: Timer-Funktion

  Alle Zutaten sollten auf Zimmertemperatur Verzögerungszeit. erwärmt sein, um einen optimalen Gärvorgang Bei einer Überschreitung der möglichen Zeit- der Hefe zu erhalten. verschiebung können Sie mit der Pfeiltaste die Zeit korrigieren. 3) Bestätigen Sie die Einstellung des Timers mit der Start/Stop-Taste SBB 850 C1...
 • Page 100: Brot Backen

  . Jede Eingabe wird mit einem HINWEIS Signalton bestätigt. Öff nen Sie den Gerätedeckel 2 nicht während ► 8) Wählen Sie gegebenenfalls die Größe des der Geh- oder Backphase. Das Brot kann in sich Brotes mit der Taste zusammenfallen. SBB 850 C1...
 • Page 101 Wenn Sie die Knethaken 6 nach dem letzten Knet- ► Versuchen Sie nicht, das Gerät in Betrieb zu vorgang entnehmen, wird das Brot beim Heraus- nehmen, bevor es sich abgekühlt hat. Das nehmen aus der Backform 7 nicht aufgerissen. funktioniert nur bei dem Programm 12. SBB 850 C1...
 • Page 102: Reinigung Und Pfl Ege

  Kunststoff nasen durch die Öff - nungen der Scharnierführungen passen. – Ziehen Sie den Gerätedeckel 2 aus den Scharnierführungen heraus. – Um den Gerätedeckel 2 zu montieren, führen Sie die Kunststoff nasen durch die Öff nung der Scharnierführungen. SBB 850 C1...
 • Page 103: Entsorgung

  Dies gilt auch für ersetzte und re- parierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhande- ne Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantie- zeit anfallende Reparaturen sind kostenpfl ichtig. SBB 850 C1...
 • Page 104: Importeur

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 270356 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBB 850 C1...
 • Page 105: Programmablauf

  2:03 verbleibend) Voreinstellung der Zeit * 3A heißt, dass nach den 3 Minuten kneten 10 Signaltöne erklingen und gleichzeitig die Displayanzeige „ADD“ erscheint. Dies erinnert Sie daran, dass Sie nun Zutaten wie Früchte oder Nüsse hinzugeben können. SBB 850 C1...
 • Page 106 1:54 verbleibend) Voreinstellung der Zeit * 4A heißt, dass nach den 4 Minuten kneten 10 Signaltöne erklingen und gleichzeitig die Displayanzeige „ADD“ erscheint. Dies erinnert Sie daran, dass Sie nun Zutaten wie Früchte oder Nüsse hinzugeben können. SBB 850 C1...
 • Page 107 1:58 verbleibend) Voreinstellung der Zeit * 5A heißt, dass nach den 5 Minuten kneten 10 Signaltöne erklingen und gleichzeitig die Displayanzeige „ADD“ erscheint. Dies erinnert Sie daran, dass Sie nun Zutaten wie Früchte oder Nüsse hinzugeben können. SBB 850 C1...
 • Page 108 Vorheizen (Min) Kneten 1 (Min) Gehen 1 (Min) Hitze + kneten Kneten 2 (Min) Gehen 2 (Min) Gehen 3 (Min) Hitze + kneten Backen (Min) Gehen Gehen Gehen Gehen Warmhalten (Min) Zutaten hinzugeben (Stunden verbleibend) Voreinstellung der Zeit SBB 850 C1...
 • Page 109: Fehlerbehebung Brotbackautomat

  Kontrollieren Sie, ob der Netzstecker an das Strom- netz angeschlossen ist. Das Gerät zerhackt die beigegebenen Rosinen. Um das Zerkleinern von Zutaten wie Obst oder Nüssen zu vermeiden, geben Sie diese erst nach Ertönen des Signals zum Teig. SBB 850 C1...
 • Page 110 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 08 / 2015 · Ident.-No.: SBB850C1-072015-1 IAN 270356...
 • Page 111 BREAD MAKER SBB 850 C1 RECIPE BOOK TEKA SA RECEPTIMA MAŞINĂ DE FĂCUT PÂINE ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ REZEPTHEFT IAN 270356...
 • Page 112 RECIPE BOOK PAGE Useful information about ingredients Baking tips Ready-to-use baking mixtures Slicing and storing bread Recipes for approx. 1000 g bread Programme 1 Regular ........................5 Programme 2 French........................6 Programme 3 Whole Wheat......................6 Programme 4 Sweet.........................7 Programme 5 Super Rapid......................8 Programme 6 Dough (knead) ......................8 Programme 7 Pasta ..........................9 Programme 8 Buttermilk bread .......................9...
 • Page 113: Useful Information About Ingredients

  Useful information about We recommend using dry yeast for the bread ingredients maker to obtain the best results. If you are using fresh yeast instead of dry yeast, FLOUR observe the instructions given on the packaging. Most of the commercially available varieties of In general, 1 packet of dry yeast corresponds to flour, such as wheat or rye flour, are suitable for about 21 g of fresh yeast and is suitable for...
 • Page 114: Baking Tips

  MEASURING THE INGREDIENTS EGGS Eggs enrich the bread and give it a softer structure. Along with our Automatic Bread Maker, you will Use eggs of the largest size class when baking the receive the following measuring cups, which make the task of measuring the ingredients easier for you: recipes given in this recipe book.
 • Page 115: Ready-To-Use Baking Mixtures

  Ready-to-use baking Slicing and storing bread mixtures You can achieve the best results, if you place the You can also use ready-to-use baking mixtures with freshly baked bread on a grill before slicing it and this bread maker. allow it to cool down for 15 to 30 minutes. Use a Follow the manufacturer’s instructions on the packa- bread slicing machine or a toothed knife to slice ging.
 • Page 116: Recipes For Approx. 1000 G Bread

  Recipes for approx. 1000 g Potato bread bread 300 ml water/milk 2 tbsp. butter 1 egg Note: To achieve a better baking result, prepare the dough with a mixer. Then place the finished 90 g pressed, cooked potatoes dough in the baking mould. Using the button “Bre- 1 tsp.
 • Page 117: Programme 2 French

  Cornbread Poppy seed bread 350 ml water 300 ml water 1 tbsp. butter 540 g flour of type 550 1 tsp. sugar 540 g flour of type 550 3 tbsp. corn semolina 1 tsp. salt 1/2 chopped apple with peel 75 g ground poppy seeds 3/4 packet of dry yeast 1 tbsp.
 • Page 118: Programme 4 Sweet

  Brown bread Wheat groats bread 350 ml water 400 ml warm water 1 tsp. salt 160 g wheat flour of type 550 200 g coarse rye whole grain groats 2 tbsp. butter 1.5 tbsp. honey 180 g fine rye groats 360 g flour of type 1050 1 tsp.
 • Page 119: Programme 5 Super Rapid

  Chocolate bread Carrot bread 400 ml milk 330 ml water 100 g low fat curd cheese 1.5 tbsp. butter 1,5 tsp. salt 600 g flour of type 550 1.5 tsp. sugar 90 g finely chopped carrots 600 g wheat whole grain flour 2 tsp.
 • Page 120: Programme 7 Pasta

  Pretzels Buttermilk bread (type 2) 200 ml water 250 ml buttermilk 1/4 tsp. salt 130 ml water 360 g flour of type 405 600 g wheat flour of type 1050 1/2 tsp. sugar 60 g rye flour of type 997 1/2 packet of dry yeast 1,5 tsp.
 • Page 121: Programme 10 Cake

  Programme 11 Jam Gluten-free potato bread 440 ml water Jams and marmalades can be quickly and easily 1.5 tbsp. oil prepared in the Bread Baking Machine. Even when 400 g gluten-free flour mixture you have never done it before, you should give it a (e.g.
 • Page 122 Enjoy your meal! These recipes are provided without guarantee. All ingredients and preparation information are gui- ding values. Expand these recipe suggestions ba- sed on your personal experiences. We hope you enjoy the recipes and wish you "bon appetit". - 11 -...
 • Page 123: Troubleshooting The Recipes

  Troubleshooting the recipes Why does my bread occasionally have some flour on the Your dough may be too dry.. Next time, take particular side crusts? care with measuring the ingredients. Add up to 1 tbsp. of additional liquid. Why do I need to add the ingredients in a particular This is the best way to prepare the dough.
 • Page 124 TEKA SA RECEPTIMA STRANA Što trebate znati o sastojcima Savjeti za pečenje Gotove smjese za pečenje Rezanje i čuvanje kruha Recepti za ca. 1000 g kruha Program 1 Normal ............17 Program 2 Rahlo .
 • Page 125: Što Trebate Znati O Sastojcima

  Što trebate znati o sastojcima Za uporabu u automatskom uređaju za pečenje kruha preporučujemo suhi kvasac, jer sa njime možete postići najbolje rezultate. BRAŠNO Prikladne su skoro sve uobičajene sorte brašna po- Prilikom uporabe svježeg kvasca umjesto suhog put pšeničnog ili raženog brašna (Tip 405-1150). mjerodavni su navodi na pakiranju.
 • Page 126: Savjeti Za Pečenje

  ODMJERAVANJE SASTOJAKA JAJA Zajedno sa našim automatom za pečenje kruha biti Jaja obogaćuju kruh i podaruju mu mekšu strukturu. Prilikom pripreme kruha po receptima navedenim će Vam isporučene slijedeće mjere, koje Vam trebaju u ovim uputama za uporabu koristite jaja veće olakšati odmjeravanje sastojaka: 1 Mjerna čašica sa količinskim navodima kategorije.
 • Page 127: Gotove Smjese Za Pečenje

  Gotove smjese za pečenje Rezanje i čuvanje kruha Sa ovim automatskim uređajem za pečenje kruha Najbolje rezultate ćete postići, kada svježe pečeni možete prerađivati i gotove smjese za pečenje. kruh prije rezanja postavite na rešetke i ostavite da Sa time u vezi obratite pažnju na navode proiz- se ohladi u trajanju od 15 do 30 minuta.
 • Page 128: Recepti Za Ca. 1000 G Kruha

  Recepti za ca. 1000 g kruha Kruh od krumpira 300 ml vode/mlijeka Napomena: Za postizanje boljih rezultata pe- 2 VŽ maslaca čenja tijesto pripremite pomoću miksera. Nakon 1 jaje toga gotovo tijesto umetnite u formu za pečenje. 90 g zgnječenih kuhanih krumpira Podesite pomoću tipke “Težina kruha”...
 • Page 129: Program 2 Rahlo

  Kukuruzni kruh Kruh sa makom 350 ml vode 300 ml vode 1 VŽ maslaca 540 g brašna tipa 550 540 g brašna tipa 550 1 MŽ šećera 3 VŽ palente 1 mala žlica soli 1/2 usitnjene jabuke sa korom 75 g mljevenog maka 3/4 paketića suhog kvasca 1 VŽ...
 • Page 130: Program 4 Slatko

  Kruh od pšenične prekrupe Crni kruh 400 ml tople vode 350 ml vode 1 mala žlica soli 160 g pšeničnog brašna tipa 550 2 VŽ maslaca 200 g grube prekrupe od punog raženog zrna 180 g fine ražene prekrupe 1,5 velike žlice meda 360 g brašna tipa 1050 1 mala žlica soli 180 g brašna od punog zrna pšenice...
 • Page 131: Program 5 Ekspres

  Kruh od čokolade Kruh sa mrkvom 400 ml mlijeka 330 ml vode 100 g svježeg sira 1,5 VŽ maslaca 1,5 mala žlica soli 600 g brašna tipa 550 1,5 MŽ šećera 90 g fino usitnjene mrkve 600 g brašna od punog pšeničnog zrna 2 male žlice soli 10 VŽ...
 • Page 132: Program 7 Tijesto Za Rezance

  Pereci Kruh sa mlaćenicom (Tip 2) 200 ml vode 250 ml mlaćenice 1/4 mala žlica soli 130 ml vode 360 g brašna tipa 405 600 g pšeničnog brašna tipa 1050 1/2 MŽ šećera 60 g raženog brašna tipa 997 1/2 paketića suhog kvasca 1,5 mala žlica soli 1 paketić...
 • Page 133: Program 10 Kolači

  Program 11 Marmelada Bezglutenski kruh sa krumpirom 440 ml vode 1,5 VŽ Ulja Konfitira ili marmelada u automatskom uređaju 400 g bezglutenske mješavine brašna za pečenje kruha može brzo i jednostavno biti pri- (npr. „Mix B“ poduzeća Schär) premljena. Čak ako nikada ranije niste ukuhavali 1,5 male žlice soli marmeladu, trebali biste to isprobati.
 • Page 134 Marmelada od bobica 500 g odmrznutih bobica 500 g šećera za želiranje 1 velike žlice soka od limuna Sve sastojke pomiješajte u formi za pečenje. Dobar tek! Recepti bez jamstva. Svi podaci glede sastojaka i pripremanja su okvirni podaci. Dopunite ove prijed- loge recepata svojim osobnim iskustvima.
 • Page 135: Otklanjanje Grešaka Recepata

  Otklanjanje grešaka recepata Zašto moj kruh nekada ima nešto brašna na bočnoj kori? Vašte tijesto bi moglo biti previše suho. Slijedeći puta obratite posebnu pažnju na odmjeravanje sastojaka. Dodajte do 1 VŽ više tekućine. Zašto sastojci moraju biti dodavani u točno određenom Ovako će tijesto najbolje biti pripremljeno.
 • Page 136 CAIET DE REŢ ETE PAGINA Informaţii utile despre ingrediente Sfaturi pentru coacere Premixuri Tăierea şi păstrarea pâinii Reţete pentru câte cca 1000 g de pâine Programul 1 Normal ............29 Programul 2 Afânat .
 • Page 137: Informaţii Utile Despre Ingrediente

  Informaţii utile despre ingre- DROJDIE diente Datorită procesului de fermentaţie, drojdia descom pune zahărul şi hidrocarburile din aluat, le transfor FĂINĂ mă în dioxid de carbon şi cauzează astfel creşterea Pot fi utilizate toate tipurile de făină de grâu şi secară aluatului de pâine.
 • Page 138: Sfaturi Pentru Coacere

  amidon de arorut sau caragenan. În plus, trebuie Din motive de dietă, sarea poate fi omisă. În astfel de cazuri, aluatul va dospi mai mult decât de obicei. să se renunţe la gustul obişnuit de pâine. Chiar şi consistenţa pâinilor fără gluten este alta decât cea LICHIDE din făină...
 • Page 139: Premixuri

  Premixuri Tăierea şi păstrarea pâinii Cu acest aparat puteţi folosi şi premixuri. Veţi obţine cele mai bune rezultate dacă, înainte de Respectaţi indicaţiile de pe ambalaj ale producăto a tăia pâinea proaspătă, o veţi aşeza pe un grătar rului. timp de 15 30 de minute pentru a se răci. Pentru În tabelul de mai jos veţi găsi exemple de convertire tăierea pâinii, utilizaţi o maşină...
 • Page 140: Reţete Pentru Câte Cca 1000 G De Pâine

  Reţete pentru câte cca 1000 g Pâine cu cartofi de pâine 300 ml de apă/lapte 2 linguri de unt Observaţie pentru a obţine un rezultat mai bun 1 ou la coacere, frământaţi aluatul cu un mixer. 90 g de cartofi fierţi şi sfărâmaţi Apoi, puneţi aluatul obţinut în forma de coacere.
 • Page 141: Programul 2 Afânat

  Pâine de porumb Pâine cu mac 350 ml de apă 300 ml apă 1 lingură de unt 540 g de făină tip 550 540 g de făină tip 550 1 linguriţă de zahăr 3 linguri de făină de porumb 1 linguriţă de sare 1/2 de măr cu coajă...
 • Page 142: Programul 4 Dulce

  Pâine de tărâţe de grâu Pâine neagră 350 ml de apă 400 ml de apă caldă 1 linguriţă de sare 160 g de făină de grâu tip 550 200 g de făină integrală de secară măcinată mare 2 linguri de unt 1,5 linguri de miere 180 g de tărâţe de secară...
 • Page 143: Programul 5 Expres

  Pâine de ciocolată Pâine de morcovi 400 ml de lapte 330 ml de apă 100 g de brânză proaspătă nesărată 1,5 linguri de unt 1,5 linguriţe de sare 600 g de făină tip 550 1,5 linguriţe de zahăr 90 g de morcovi tăiaţi mărunţi 600 g de făină...
 • Page 144: Programul 7 Aluat De Tăiţei

  Covrigei Pâine cu lapte bătut (tip 2) 200 ml de apă 250 ml de lapte bătut 1/4 linguriţă de sare 130 ml de apă 360 g de făină tip 405 600 g de făină de grâu tip 1050 1/2 linguriţe de zahăr 60 g de făină...
 • Page 145: Programul 10 Prăjituri

  Programul 11 Dulceaţă Pâine cu cartofi fără gluten 440 ml de apă 1,5 linguri de ulei Gemurile sau dulceţurile pot fi preparate rapid şi 400 g de amestec de făină fără gluten (de ex. uşor în aparatul de făcut pâine. Chiar dacă nu aţi „Mix B“...
 • Page 146 Poftă bună! Re ţ ete fără garanţie. Toate ingredientele şi datele de preparare sunt orientative. Completaţi aceste propuneri cu experienţa personală. Vă urmă succes şi poftă bună. - 35 -...
 • Page 147: Remediere - Reţete

  Remediere - reţete De ce are pâinea câteodată făină pe coaja din lateral? Aluatul dvs. ar putea fi prea uscat. Data viitoare fiţi mai atenţi la cântărirea ingredientelor. Adăugaţi 1 lingură de lichid în plus. De ce trebuie adăugate ingredientele într-o anumită ordine? Astfel aluatul este prelucrat cel mai bine.
 • Page 148 Τε ε τράδ δ ιο συνταγών Σελίδα Αξίζει να γνωρίζετε για τα συστατικά Υποδείξεις ψησίματος Έτοιμα μίγματα ψησίματος Κοπή και φύλαξη ψωμιού Συνταγές για περίπου 1000 g ψωμί Πρόγραμμα 1 Κανονικό ........................41 Πρόγραμμα 2 Απλό........................42 Πρόγραμμα 3 Ολικής άλεσης ......................42 Πρόγραμμα...
 • Page 149: Αξίζει Να Γνωρίζετε Για Τα Συστατικά

  Αξίζει να γνωρίζετε για τα Μ Μ ΑΓΙΑ συστατικά Μέσω της διαδικασίας ψησίματος η μαγιά διαχωρίζει τις αναλογίες ζάχαρης και υδατανθράκων που περιλαμβάνονται στη ζύμη, και τις μετατρέπει σε ΑΛ Λ ΕΥ Υ ΡΙ διοξίδιο του άνθρακα και επενεργεί έτσι ώστε η ζύμη Είναι...
 • Page 150: Υποδείξεις Ψησίματος

  Υ Υ ΓΡΑ εξάσκηση. Τέτοιου είδους αλεύρια χρειάζονται χρόνο Τα υγρά όπως το γάλα, το νερό ή σκόνη γάλακτος για τη λήψη του υγρού και το φούσκωμα. Αλεύρια χωρίς γλουτένη πρέπει επίσης να αναμειχθούν ή να που έχει διαλυθεί σε νερό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν...
 • Page 151: Έτοιμα Μίγματα Ψησίματος

  Έτοιμα μίγματα ψησίματος Κοπή και φύλαξη ψωμιού Για αυτό το αυτόματο μηχάνημα ψησίματος ψωμιού Επιτυγχάνετε τα καλύτερα αποτελέσματα όταν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και έτοιμα μίγματα τοποθετείτε το φρεσκοψημένο ψωμί πριν το κόψετε, ψησίματος. επάνω σε μια σχάρα και το αφήνετε να κρυώσει 15 Προσέξτε...
 • Page 152: Συνταγές Για Περίπου 1000 G Ψωμί

  Συνταγές για περίπου 1000 g Ψω ω μί πα α τά ά τας ψωμί 300 ml νερό/ γάλα 2 ΚΣ βούτυρο Υ Υ πόδ δ ειξ ξ η: Για την επίτευξη καλύτερου αποτελέσματος 1 Αυγό ψησίματος, ετοιμάστε τη ζύμη με ένα μίξερ. Στη 90 g λιωμένες, βρασμένες...
 • Page 153: Πρόγραμμα 2 Απλό

  Ψωμί κ κ αλ λ αμποκ κ ιού Ψω ω μί με σπόρ ρ ους πα α πα α ρο ο ύνα α ς 350 ml νερό 300 ml νερό 1 ΚΣ βούτυρο 540 g αλεύρι τύπου 550 540 g αλεύρι τύπου 550 1 ΚΤ...
 • Page 154: Πρόγραμμα 4 Γλυκό

  Ψωμί κόκκων σιταριο ο ύ Σκού ύ ρο ψω ω μί 350 ml νερό 400 ml ζεστό νερό 160 g αλεύρι σιταριού τύπου 550 1 κουταλάκι τσαγιού αλάτι 2 ΚΣ βούτυρο 200 g χονδροί σπόροι σίκαλης ολικής άλεσης 1,5 κουταλιές σούπας μέλι 180 g λεπτοί...
 • Page 155: Πρόγραμμα 5 Εξπρές

  Ψωμί με σοκολά ά τα Ψω ω μί κα α ρό ό του 400 mL γάλα 330 ml νερό 100 g ανθότυρο με χαμηλά λιπαρά 1,5 ΚΣ βούτυρο 1,5 κουταλάκι τσαγιού αλάτι 600 g αλεύρι τύπου 550 1,5 ΚΤ ζάχαρη 90 g ψιλοκομμένα...
 • Page 156: Πρόγραμμα 7 Ζύμη Για Ζυμαρικά

  Μ Μ πρέτσελ Ψω ω μί β β ουτυρόγ γ αλ λ ου (Τύπος 2) 200 ml νερό 250 ml βουτυρόγαλο 1/4 κουταλάκι τσαγιού αλάτι 130 ml νερό 360 g αλεύρι τύπου 405 600 g αλεύρι σιταριού τύπου 1050 1/2 ΚΤ ζάχαρη 60 g αλεύρι...
 • Page 157: Πρόγραμμα 10 Γλυκό

  Πρόγραμμα 11 Μαρμελάδα Ψωμί πατάτα α ς χω ω ρίς γλ λ ουτένη 440 ml νερό 1,5 ΚΣ λάδι Η μαρμελάδα μπορεί να ετοιμαστεί γρήγορα και 400 g μίγμα αλευριού χωρίς γλουτένη εύκολα μέσα στο αυτόματο μηχάνημα ψησίματος. (π.χ. “Μίγμα B“ της Schär) Ακόμα...
 • Page 158 Μ Μ αρμελάδ δ α μού ύ ρων 500 g αποψυγμένα μούρα 500 g ζάχαρη για ζελατινοποίηση 1 κουταλιές σούπας χυμό λεμονιού Αναμειγνύετε όλα τα συστατικά στη φόρμα ψησίματος. Κ Κ αλ λ ή όρ ρ εξ ξ η! Συνταγές χωρίς εγγύηση. Όλα τα στοιχεία συστατικών...
 • Page 159: Διόρθωση Σφαλμάτων Συνταγών

  Διόρθωση σφαλμάτων συνταγών Γιατί το ψωμί μου έχει μερικές φορές λίγο αλεύρι πλευρικά Η ζύμη σας ήταν ίσως πολύ στεγνή. Την επόμενη φορά στην κρούστα; προσέξτε ιδιαίτερα τη μέτρηση των συστατικών. Προσθέστε έως και 1 ΚΣ περισσότερο υγρό. Γιατί πρέπει τα συστατικά να εισαχθούν με μια Έτσι...
 • Page 160 REZEPTHEFT SEITE Wissenswertes über Zutaten Backtipps Fertig-Backmischungen Brot schneiden und aufbewahren Rezepte für je ca. 1000 g Brot Programm 1 Normal........................53 Programm 2 Locker........................54 Programm 3 Vollkorn........................54 Programm 4 Süß ..........................55 Programm 5 Express........................56 Programm 6 Teig (kneten)......................56 Programm 7 Nudelteig........................57 Programm 8 Buttermilchbrot ......................57 Programm 9 Glutenfrei ........................57 Programm 10 Kuchen........................58...
 • Page 161: Wissenswertes Über Zutaten

  Wissenswertes über Zutaten HEFE Durch den Gärprozess spaltet Hefe die im Teig MEHL enthaltenen Zucker- und Kohlenhydratanteile auf, Geeignet sind die meisten handelsüblichen Mehl- wandelt sie in Kohlendioxid um und bewirkt so, sorten wie Weizen- oder Roggenmehl (Typ 405- dass der Brotteig aufgeht. Hefe ist in verschiedenen 1150).
 • Page 162: Backtipps

  Aus diätetischen Gründen kann das Salz weggelas- tigen länger für die Aufnahme der Flüssigkeit und sen werden. In diesem Fall kann das Brot stärker als haben andere Triebeigenschaften. Glutenfreie gewöhnlich aufgehen. Mehle müssen auch mit glutenfreien Lockerungsmit- teln gebunden oder gelockert werden. Das sind beispielweise Weinsteinbackpulver, Hefe, Sauerteig FLÜSSIGKEITEN Flüssigkeiten wie Milch, Wasser oder in Wasser...
 • Page 163: Fertig-Backmischungen

  Fertig-Backmischungen Brot schneiden und aufbewahren Sie können auch Fertig-Backmischungen für diesen Brotbackautomaten nutzen. Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie das Beachten Sie dazu die Angaben des Herstellers frisch gebackene Brot vor dem Anschneiden auf ei- auf der Verpackung. nen Rost legen und 15 bis 30 Minuten abkühlen In der Tabelle finden Sie Umrechnungsbeispiele lassen.
 • Page 164: Rezepte Für Je Ca. 1000 G Brot

  Rezepte für je ca. 1000 g Brot Kartoffelbrot 300 ml Wasser/Milch Hinweis: Um ein besseres Backergebnis zu erhal- 2 EL Butter 1 Ei ten, bereiten Sie den Teig mit einem Mixer zu. Geben Sie anschließend den fertigen Teig in die 90 g zerdrückte, gekochte Kartoffeln Backform.
 • Page 165: Programm 2 Locker

  Maisbrot Mohnbrot 350 ml Wasser 300 ml Wasser 1 EL Butter 540 g Mehl Type 550 1 TL Zucker 540 g Mehl Type 550 3 EL Maisgrieß 1 TL Salz 1/2 gehackter Apfel mit Schale 75 g gemahlener Mohn 3/4 Päckchen Trockenhefe 1 EL Butter 1 Prise Muskatnuss Programm 2 Locker...
 • Page 166: Programm 4 Süß

  Schwarzbrot Weizenschrotbrot 350 ml Wasser 400 ml warmes Wasser 1 TL Salz 160 g Weizenmehl Typ 550 200 g grobes Roggenvollkornschrot 2 EL Butter 1,5 EL Honig 180 g feines Roggenschrot 360 g Mehl Type 1050 1 TL Salz 180 g Weizenvollkornmehl 100 g Sonnenblumenkerne 100 ml dunkler Rübensirup 50 g Weizenschrot...
 • Page 167: Programm 5 Express

  Schokoladenbrot Möhrenbrot 400 ml Milch 330 ml Wasser 100 g Magerquark 1,5 EL Butter 1,5 TL Salz 600 g Mehl Typ 550 1,5 TL Zucker 90 g fein zerkleinerte Möhren 600 g Weizenvollkornmehl 2 TL Salz 10 EL Kakao 1,5 TL Zucker 100 g geh.
 • Page 168: Programm 7 Nudelteig

  Brezeln Buttermilchbrot (Typ 2) 200 ml Wasser 250 ml Buttermilch 1/4 TL Salz 130 ml Wasser 360 g Mehl Type 405 600 g Weizenmehl Type 1050 1/2 TL Zucker 60 g Roggenmehl Type 997 1/2 Päckchen Trockenhefe 1,5 TL Salz 1 Päckchen Trockenhefe Formen Sie den Teig zu Brezeln.
 • Page 169: Programm 10 Kuchen

  Programm 11 Marmelade Glutenfreies Kartoffelbrot 440 ml Wasser 1,5 EL Öl Konfitüre oder Marmelade kann im Brotbackauto- 400 g glutenfreie Mehlmischung maten schnell und einfach zubereitet werden. Auch wenn Sie noch nie zuvor welche gekocht haben, (z.B. „Mix B“ von Schär) 1,5 TL Salz sollten Sie das versuchen.
 • Page 170 Guten Appetit! Rezepte ohne Gewähr. Alle Zutaten- und Zuberei- tungsangaben sind Anhaltswerte. Ergänzen Sie diese Rezeptvorschläge um Ihre persönlichen Erfahrungswerte. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall gutes Gelingen und guten Appetit. - 59 -...
 • Page 171: Fehlerbehebung Rezepte

  Fehlerbehebung Rezepte Warum hat mein Brot manchmal etwas Mehl an der seit- Ihr Teig könnte zu trocken sein. Achten Sie beim nächsten lichen Kruste? Mal besonders auf das Abmessen der Zutaten. Geben Sie bis zu 1 EL mehr Flüssigkeit hinzu. Warum müssen die Zutaten in einer bestimmten So wird der Teig am besten zubereitet.
 • Page 172 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 08 / 2015 · Ident.-No.: SBB850C1-072015-1 IAN 270356...

This manual is also suitable for:

Sbb 850 b1