Silvercrest SBB 850 B1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SBB 850 B1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for SBB 850 B1:
Table of Contents
 • Polski

  • Dane Techniczne
  • Opis Urządzania
  • Użytkowanie Zgodne Z Przeznaczeniem
  • Wstęp
  • Zakres Dostawy
  • Wskazówki Bezpieczeństwa
  • Panel Obsługowy
  • Przed Pierwszym Użyciem
  • WłaściwośCI
  • Programy
  • Funkcja Timera
  • Przed Pieczeniem
  • Pieczenie Chleba
  • Czyszczenie I Pielęgnacja
  • Gwarancja I Serwis
  • Utylizacja
  • Importer
  • Przebieg Programów
  • Usuwanie Usterek Urządzenia
 • Magyar

  • A Csomag Tartalma
  • A Készülék Leírása
  • Bevezető
  • Műszaki Adatok
  • Rendeltetésszerű Használat
  • Biztonsági Utasítások
  • Az Első Használat Előtt
  • Jellemzők
  • Kezelőfelület
  • Programok
  • A Sütés Megkezdése Előtt
  • IDőzítő Funkció
  • Kenyérsütés
  • Tisztítás És Ápolás
  • Garancia És Szerviz
  • Ártalmatlanítás
  • Gyártja
  • Program Menete
  • A Kenyérsütő Automata Hibaelhárítása
 • Slovenščina

  • Namenska Uporaba
  • Opis Naprave
  • Tehnični Podatki
  • Uvod
  • Vsebina Kompleta
  • Varnostni Napotki
  • Lastnosti
  • Nadzorna Plošča
  • Pred Prvo Uporabo
  • Programi
  • Funkcija Časovnika
  • Pred Peko
  • Peka Kruha
  • ČIščenje in Nega
  • Odstranjevanje
  • Proizvajalec
  • Servis
  • Garancijski List
  • Potek Programa
  • Odpravljanje Napak Avtomata Za Peko Kruha
 • Čeština

  • Popis Přístroje
  • Použití V Souladu S UrčeníM
  • Rozsah Dodávky
  • Technické Údaje
  • Úvod
  • Bezpečnostní Pokyny
  • Obslužné Pole
  • Před PrvníM PoužitíM
  • Vlastnosti
  • Programy
  • Funkce Časovače
  • Před PečeníM
  • Pečení Chleba
  • ČIštění a Údržba
  • Likvidace
  • Záruka a Servis
  • Dovozce
  • Chod Programu
  • Odstranění Závad
 • Slovenčina

  • Popis Zariadenia
  • Používanie V Súlade S UrčeníM
  • Rozsah Dodávky
  • Technické Údaje
  • Úvod
  • Bezpečnostné Upozornenia
  • Ovládací Panel
  • Pred PrvýM PoužitíM
  • Vlastnosti
  • Programy
  • Pred PečeníM
  • Časovač
  • Pečenie Chleba
  • Čistenie a Ošetrovanie
  • Likvidácia
  • Záruka a Servis
  • Dovozca
  • Priebeh Programu
  • Odstraňovanie Chýb Domácej Pekárne
 • Deutsch

  • Bestimmungsgemäßer Gebrauch
  • Einleitung
  • Gerätebeschreibung
  • Lieferumfang
  • Technische Daten
  • Sicherheitshinweise
  • Bedienfeld
  • Eigenschaften
  • Vor dem Ersten Gebrauch
  • Programme
  • De at Ch
  • Timer-Funktion
  • Vor dem Backen
  • Brot Backen
  • Reinigung und Pflege
  • Entsorgung
  • Garantie und Service
  • Importeur
  • Programmablauf
  • Fehlerbehebung Brotbackautomat

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
BREAD MAKER SBB 850 B1
BREAD MAKER
Operating instructions
KENYÉRSÜTŐGÉP
Használati utasítás
DOMÁCÍ PEKÁRNA
Návod k obsluze
BROTBACKAUTOMAT
Bedienungsanleitung
IAN 115367
AUTOMAT DO PIECZENIA CHLEBA
Instrukcja obsługi
APARAT ZA PEKO KRUHA
Navodila za uporabo
AUTOMAT NA PEČENIE CHLEBA
Návod na obsluhu

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SBB 850 B1

 • Page 1 BREAD MAKER SBB 850 B1 BREAD MAKER AUTOMAT DO PIECZENIA CHLEBA Operating instructions Instrukcja obsługi KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA Használati utasítás Navodila za uporabo DOMÁCÍ PEKÁRNA AUTOMAT NA PEČENIE CHLEBA Návod k obsluze Návod na obsluhu BROTBACKAUTOMAT Bedienungsanleitung IAN 115367...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Page 4: Table Of Contents

  Troubleshooting the bread maker ........20 SBB 850 B1...
 • Page 5: Introduction

  Not for commercial use! Technical data Rated voltage: 220–240 V ~ /50 Hz Package contents Power consumption: 850 Watt Bread maker Baking mould 2 kneading blades Measuring cup Measuring spoon Kneading blade remover Operating instructions Brief information Recipe Book SBB 850 B1...
 • Page 6: Safety Instructions

  If there are any children nearby, please watch over the appliance ► closely! If the appliance is not in use, and also before cleaning it, remove the plug from the power socket. Allow the appliance to cool down before removing individual parts. SBB 850 B1...
 • Page 7 Do not use an external timing switch or a separate remote control ► system to operate the appliance. Do not place the appliance near inflammable materials or explosive/ ► combustible gases. Maintain a minimum distance of 10 cm to all other objects. SBB 850 B1...
 • Page 8 This could cause irreparable damage to the appliance. Do not pull on the cable to remove the plug from the socket; always ► pull on the plug itself. Do not use the bread maker to store foods or utensils. ► SBB 850 B1...
 • Page 9 Before plugging the appliance in, check to ensure that the kind of current ► and mains voltage match the information given on the type plate. If you use an extension cable, ensure that the maximum permitted ► power rating for the cable corresponds to that of the bread maker. SBB 850 B1...
 • Page 10: Before Initial Use

  As the heating elements are lightly greased, you may notice a slight smell when using the appli- ance for the fi rst time. This is harmless and stops after a short time. Ensure suffi cient ventilation; for example, by opening a window. SBB 850 B1...
 • Page 11 NOTE ► The default setting when switching the appli- ance on is 1250 g. You cannot adjust the bread weight with the Programmes 6, 7, 11 and 12. SBB 850 B1...
 • Page 12: Programme

  To flakes, raisins, dried fruit, chocolate or additional switch the appliance off, remove the plug from the sugar. By means of an extended rising phase the wall power socket. bread is lighter and airier. SBB 850 B1...
 • Page 13: Timer Function

  3) Confirm the programming of the timer with the Start/Stop button The operating light starts to flash. The colon on the display flashes and the programmed time starts to run. SBB 850 B1...
 • Page 14: Baking Bread

  NOTE 8) If necessary, use button to select the size of bread you want to bake. ► Do not open the appliance lid during the rising or baking phases. The bread could collapse. SBB 850 B1...
 • Page 15 Do not attempt to reuse the appliance until it dough after the last kneading process, the bread has cooled itself down. This functions only in will not be torn open when removing it from the programme 12. baking mould SBB 850 B1...
 • Page 16: Cleaning And Care

  This has no influence on the function nor does it reduce the quality of the baking results. ■ Before cleaning, remove the baking mould and the kneading blades from the baking chamber. SBB 850 B1...
 • Page 17: Disposal

  Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. SBB 850 B1...
 • Page 18: Importer

  Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 115367 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBB 850 B1...
 • Page 19: Programme Sequence

  * 3A means that after 3 minutes of kneading, you will hear 10 beeps and "ADD" f will be displayed at the same time. This reminds you that you can now add ingredients such as fruit or nuts. SBB 850 B1...
 • Page 20 * 4A means that after 4 minutes of kneading, you will hear 10 beeps and "ADD" f will be displayed at the same time. This reminds you that you can now add ingredients such as fruit or nuts. SBB 850 B1...
 • Page 21 * 5A means that after 5 minutes of kneading, you will hear 10 beeps and "ADD" f will be displayed at the same time. This reminds you that you can now add ingredients such as fruit or nuts. SBB 850 B1...
 • Page 22 Rising 2 (min) Rising 3 (min) Heat + kneading Baking (min) Rise 15 rising 15 rising rising Keep warm time (min) Add the ingredients (remaining hours) Presetting the time 15 hrs 15 hrs 15 hrs 15 hrs SBB 850 B1...
 • Page 23: Troubleshooting The Bread Maker

  Check to see if the power plug is connected to the power grid. The appliance crushes the added raisins. To avoid the crushing of ingredients such as fruit or nuts, add them to the dough after the signal tone has sounded. SBB 850 B1...
 • Page 24 Usuwanie usterek urządzenia ......... . .40 SBB 850 B1...
 • Page 25: Wstęp

  Nie używaj urządzenia do celów komercyjnych! Zakres dostawy Automat do pieczenia chleba Forma do pieczenia 2 haki do wyrabiania ciasta Miarka Łyżka z miarką Uchwyt do usuwania haków Instrukcja obsługi Informacje w skrócie Zeszyt z przepisami SBB 850 B1...
 • Page 26: Wskazówki Bezpieczeństwa

  Przed wyjmowaniem lub wkładaniem akcesoriów odczekaj na schło- ► dzenie się urządzenia i wyjmij wtyk przewodu zasilającego z gniazda. Przedłużacz kabla zasilającego prowadź tak, by nikt nie mógł się o ► niego potknąć ani przypadkowo go pociągnąć. SBB 850 B1...
 • Page 27 W trakcie pracy nigdy nie dotykaj obracającego się haka do wyrabia- ► nia. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! Podczas pracy temperatura powierzchni, których można dotknąć, ► może być bardzo wysoka. Niebezpieczeństwo poparzenia! Uwaga! Gorąca powierzchnia! Elementy urządzenia nagrzewają się podczas pracy. Niebezpieczeństwo poparzenia! SBB 850 B1...
 • Page 28 Użycie akcesoriów niezatwierdzonych przez producenta może spowo- ► dować uszkodzenia. Użytkowanie urządzenia dozwolone wyłącznie do określonego celu. W przeciwnym wypadku gwarancja wygasa. Uruchamiaj program pieczenia tylko z włożoną formą do pieczenia. ► Inaczej można spowodować nieodwracalne uszkodzenia urządzenia. SBB 850 B1...
 • Page 29 ► temperaturę. Przed podłączeniem upewnij się, że rodzaj prądu i napięcie w sieci są ► zgodne z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia. Jeżeli używasz przedłużacza, maksymalna moc przedłużacza musi ► być równa lub większa od mocy urządzenia. SBB 850 B1...
 • Page 30: Przed Pierwszym Użyciem

  WSKAZÓWKA Ponieważ elementy grzewcze są lekko nasma- rowane, przy pierwszym uruchamianiu można poczuć lekki zapach smaru. Jest on nieszkodli- wy i z czasem ustąpi. Pamiętaj o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu, np. poprzez otwarcie okna. SBB 850 B1...
 • Page 31 Przy naciśnięciu każdego z przycisków musi być słyszalny dźwięk. Nie dotyczy to urzą- WSKAZÓWKA dzenia podczas pracy. ► Ustawieniem domyślnym przy włączeniu urządzenia jest 1250 g. W programach 6, 7, 11 i 12 nie można ustawiać masy chleba. SBB 850 B1...
 • Page 32: Programy

  Przedłużenie Aby zakończyć te funkcje wcześniej, naciśnij przycisk czasu rośnięcia powoduje, że chleb staje się lżej- Start/Stop , aż włączy się długi sygnał dźwięko- szy i bardziej napowietrzony. wy. Aby wyłączyć urządzenie, odłącz je od sieci elektrycznej. SBB 850 B1...
 • Page 33: Funkcja Timera

  ■ Wszystkie składniki powinny być ogrzane do W razie przekroczenia żądanego przesunięcia temperatury pokojowej, by umożliwić optymalną czasu można skorygować ustawienie przyci- pracę drożdży. skiem strzałki 3) Uruchom ustawianie timera naciskając przycisk Start/Stop SBB 850 B1...
 • Page 34: Pieczenie Chleba

  7) Wybierz program przyciskiem wyboru pro- ► Nie otwieraj pokrywy urządzenia w trakcie gramu . Każdy wybór zostanie potwierdzony fazy wyrastania i pieczenia. W chlebie mógłby sygnałem akustycznym. powstać zakalec. 8) Wybierz ewentualnie wielkość chleba przyci- skiem SBB 850 B1...
 • Page 35 ► Nie próbuj uruchamiać urządzenia, zanim się nie schłodzi. Działa to tylko w programie 12. PORADA Jeżeli wyjmiesz haki do wyrabiania po ostatnim cyklu wyrabiania, podczas wyjmowania z formy do pieczenia chleb nie zostanie rozerwany. SBB 850 B1...
 • Page 36: Czyszczenie I Pielęgnacja

  W wyniku wilgotności i pary po określonym przez prowadnice zawiasów: czasie może zmienić się wygląd powierzchni. To nie oznacza żadnego pogorszenia działa- nia lub jakości. ■ Przed czyszczeniem wyjmij formę do czyszcze- nia chleba i haki do wyrabiania ciasta komory pieczenia. SBB 850 B1...
 • Page 37: Utylizacja

  Osusz dokładnie wszystkie części. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokony- wana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi powoduje utratę gwarancji. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw nabywcy urządzenia. SBB 850 B1...
 • Page 38: Importer

  Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 115367 Czas pracy infolinii: od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 - 20:00 czasu środkowoeuro- pejskiego. Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBB 850 B1...
 • Page 39: Przebieg Programów

  15 h czasu * 3A oznacza, że po 3 minutach zagniatania rozlega się 10 sygnałów dźwiękowych i jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się komunikat „ADD“ f . Oznacza to, że trzeba teraz dodać takie składniki, jak owoce czy orzechy. SBB 850 B1...
 • Page 40 15 h czasu * 4A oznacza, że po 4 minutach zagniatania rozlega się 10 sygnałów dźwiękowych i jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się komunikat „ADD“ f . Oznacza to, że trzeba teraz dodać takie składniki, jak owoce czy orzechy. SBB 850 B1...
 • Page 41 15 h czasu * 5A oznacza, że po 5 minutach zagniatania rozlega się 10 sygnałów dźwiękowych i jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się komunikat „ADD“ f . Oznacza to, że trzeba teraz dodać takie składniki, jak owoce czy orzechy. SBB 850 B1...
 • Page 42 Wyrastanie 2 (min.) Wyrastanie 3 (min.) Podgrzewanie + zagniatanie Pieczenie (min.) Wyrastanie 15 wyra- 15 wyra- wyra- stanie stanie stanie Podgrzewanie (min.) Dodawanie składników (pozostałe godziny) Wstępne ustawienie 15 h 15 h 15 h 15 h czasu SBB 850 B1...
 • Page 43: Usuwanie Usterek Urządzenia

  Sprawdź, czy prawidłowo nacisnąłeś przycisk Start/Stop Sprawdź, czy wtyczka jest podłączona do gniazd- ka sieciowego. Automat sieka dodane rodzynki. Aby zapobiec posiekaniu dodatków, jakimi są owoce i orzechy należy dodać je do ciasta aż po zabrzmieniu sygnału. SBB 850 B1...
 • Page 46 A kenyérsütő automata hibaelhárítása ........62 SBB 850 B1...
 • Page 47: Bevezető

  A készülék kizárólag magánháztartásokban Névleges feszültség: 220 - 240 V ~ / 50 Hz használható. Teljesítményfelvétel: 850 Watt Ne használja a készüléket kereskedelmi célokra! A csomag tartalma Kenyérsütő automata sütőforma 2 dagasztókar Mérőpohár mérőkanál Dagasztókar-eltávolító használati útmutató Rövid tájékoztatás Receptfüzet SBB 850 B1...
 • Page 48: Biztonsági Utasítások

  és ne tudja akaratlanul meghúzni. Ha gyermekek vannak a közelben, jól ügyeljen a készülékre! Ha nem ► használja a készüléket, de a tisztítás előtt is húzza ki a hálózati dugaszt. Az egyes elemek levétele előtt várja meg, amíg a készülék lehűl. SBB 850 B1...
 • Page 49 Megégetheti magát! Használat közben soha ne érjen a forgó dagasztókarhoz. ► Balesetveszély! Üzem közben az érinthető felületek hőmérséklete igen magas lehet. ► Égési sérülés veszélye! Figyelem! Forró felület! A készülék részei üzem közben felforrósodnak! Égési sérülés veszélye! SBB 850 B1...
 • Page 50 A készüléket csak rendeltetésének megfelelően hasz- nálja. Ellenkező esetben a garancia megszűnik. A sütőprogramot csak behelyezett sütőformával indítsa el. ► Ez helyrehozhatatlan károkat okozhat a készülékben. Ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót vezetéknél fogva a konnektorból. ► SBB 850 B1...
 • Page 51 Helyezze a készüléket száraz, sima és hőálló felületre. ► Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy az áramfajta és a hálózati ► feszültség megegyezik-e a típuscímke adataival. Ha hosszabbító kábelt használ, a kábel maximális megengedett ► teljesítményének egyeznie kell a kenyérsütő automatáéval. SBB 850 B1...
 • Page 52: Az Első Használat Előtt

  , amíg hosszú hangjelzést nem hall. TUDNIVALÓ Mivel a fűtőrész kicsit be van zsírozva, az első használatkor előfordulhat, hogy enyhén kelle- metlen szag érződik. Ez ártalmatlan és rövid idő után megszűnik. Gondoskodjon elegendő szellőzésről, nyisson ki például egy ablakot. SBB 850 B1...
 • Page 53 Bármelyik gomb megnyomása esetén hang- töltött hozzávalók súlyára vonatkozik. jelzésnek kell hallatszania, kivéve, ha a ké- szülék üzemel. TUDNIVALÓ ► A készülék bekapcsolásakor az alapbeállítás 1250 g. A 6-os, 7-es, 11-es és 12-es progra- moknál nem lehet beállítani a kenyér súlyát. SBB 850 B1...
 • Page 54: Programok

  Ennek a funkciónak az időben történő befejezéséhez idő miatt a kenyér könnyebb és lazább lesz. addig nyomja meg az Indítás/stop gombot amíg hosszú hangjelzés nem hallatszik. Ha ki szeretné kapcsolni a készüléket, válassza le az elektromos hálózatról. SBB 850 B1...
 • Page 55: Időzítő Funkció

  élesztő kedvezően fejthesse A kijelző mutatja a sütési idő és a késleltetési ki kelesztő hatását. idő teljes időtartamát. A lehetséges időeltolás túllépése esetén a nyílgombbal korrigálhatja az időt. 3) Igazolja az időzítő beállítását az Indítás/Stop gombbal SBB 850 B1...
 • Page 56: Kenyérsütés

  Kelesztés vagy sütés közben ne nyissa fel a 7) Válassza ki a programot a programválasztó készülék fedelét . A kenyér ettől összeeshet. gombbal . Minden beadott értéket jelzőhang hagy jóvá. 8) Szükség esetén adja meg az gombbal a kenyér méretét. SBB 850 B1...
 • Page 57 Ne próbálja meg a készüléket anélkül mű- TIPP ködtetni, hogy hagyta volna előtte lehűlni. Ha az utolsó dagasztás után veszi ki a dagasz- Ez csak a 12-es program esetében működik. tókart , akkor a kenyér nem szakad fel, ha kiveszi a sütőformából SBB 850 B1...
 • Page 58: Tisztítás És Ápolás

  átférnek ► Nedvesség és gőz hatására a felszín kiné- a zsanérvezetés nyílásain. zete idővel megváltozhat. Ez nem jelenti a működőképesség vagy a minőség romlását. ■ Tisztítás előtt vegye ki a sütőtérből a sütőformát és a dagasztókart SBB 850 B1...
 • Page 59: Ártalmatlanítás

  Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vételkor meglévő károkat és hiányokat a kicsomagolás után azonnal, de legkésőbb 2 nappal a vásárlás napja után jelezni kell. A garanciaidő lejárta után esedékes javítások díjkötelesek. SBB 850 B1...
 • Page 60: Gyártja

  Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 115367 Az ügyfélszolgálati forródrót elérhetősége: hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között (közép-európai idő szerint) Gyártja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBB 850 B1...
 • Page 61: Program Menete

  Idő előbeállítása * A 3A azt jelenti, hogy 3 perc dagasztást követően 10 hangjelzés hallatszik, ezzel egyidejűleg a kijelzőn a „ADD“ f jelzés jelenik meg. Ez arra emlékeztet, hogy gyümölcsökhöz vagy mogyoróhoz hasonló összetevőket adhat a masszához. SBB 850 B1...
 • Page 62 Idő előbeállítása * A 4A azt jelenti, hogy 4 perc dagasztást követően 10 hangjelzés hallatszik, ezzel egyidejűleg a kijelzőn a „ADD“ f jelzés jelenik meg. Ez arra emlékeztet, hogy gyümölcsökhöz vagy mogyoróhoz hasonló összetevőket adhat a masszához. SBB 850 B1...
 • Page 63 Idő előbeállítása * A 5A azt jelenti, hogy 5 perc dagasztást követően 10 hangjelzés hallatszik, ezzel egyidejűleg a kijelzőn a „ADD“ f jelzés jelenik meg. Ez arra emlékeztet, hogy gyümölcsökhöz vagy mogyoróhoz hasonló összetevőket adhat a masszához. SBB 850 B1...
 • Page 64 Dagasztás 1 (perc) Kelés 1 (perc) Hő + dagasztás Dagasztás 2 (perc) Kelés 2 (p) Kelés 3 (perc) Hő + dagasztás Sütés (perc) Kelesztés 15 kelés 15 kelés kelés Melegen tartás (percben) Hozzávalók hozzáadása (Hátralévő órak száma) Idő előbeállítása SBB 850 B1...
 • Page 65: A Kenyérsütő Automata Hibaelhárítása

  Ellenőrizze, hogy jól nyomta-e meg az Indítás/stop gombot Ellenőrizze, hogy bedugta-e a csatlakozót a konnektorba. A készülék szétvagdalja a hozzáadott mazsola Az olyan hozzávalók, mint gyümölcsök és csonthéjas szemeket. gyümölcsök felaprítását elkerülhetjük, ha ezeket csak a hangjelzés megszólalása után adjuk hozzá a tésztához. SBB 850 B1...
 • Page 68 Potek programa ............80 Odpravljanje napak avtomata za peko kruha ......84 SBB 850 B1...
 • Page 69: Uvod

  Naprave ne uporabljajte v poslovne namene! Vhodna moč: 850 W Vsebina kompleta Avtomat za peko kruha Pekač 2 nastavka za gnetenje Merilna posoda Merilna žlica Odstranjevalnik nastavka za gnetenje Navodila za uporabo Kratke informacije Knjižica z recepti SBB 850 B1...
 • Page 70: Varnostni Napotki

  Podaljšek kabla položite tako, da se nihče ne more obenj spotakniti ► ali nehote potegniti zanj. Če so v bližini otroci, skrbno nadzorujte napravo! Ko avtomata ne ► uporabljate ter pred čiščenjem omrežni vtič potegnite iz vtičnice. Pred odstranjevanjem posameznih delov avtomat pustite, da se ohladi. SBB 850 B1...
 • Page 71 Med uporabo ne smete priti v stik z vrtečima se nastavkoma za gnetenje. ► Obstaja nevarnost telesnih poškodb! Med delovanjem je lahko temperatura površine, ki se je lahko dotaknete, ► zelo visoka. Nevarnost opeklin! Pozor! Vroča površina! Deli naprave se med uporabo močno segrejejo! Nevarnost opeklin! SBB 850 B1...
 • Page 72 Napravo uporabljajte samo za njen predvideni namen. Drugače garancijska pravica neha veljati. Program peke zaženite samo z vstavljenim pekačem. ► Drugače lahko pride do nepopravljivih poškodb na avtomatu. Električnega vtiča ne vlecite iz vtičnice za električni kabel. ► SBB 850 B1...
 • Page 73 ► šino. Pred priključitvijo preverite, ali se vrsta in napetost električnega omrežja ► ujemata z navedbami na tipski tablici. Če uporabljate podaljšek kabla, mora biti največja dopustna moč ► kabla skladna z močjo avtomata za peko kruha. SBB 850 B1...
 • Page 74: Pred Prvo Uporabo

  OPOMBA Ker so grelni elementi rahlo namaščeni, lahko pri prvi uporabi nastaja vonj. Ta je neškodljiv in čez kratek čas izgine. Poskrbite za zadostno prezra- čevanje, tako da na primer odprete okno. SBB 850 B1...
 • Page 75 Ob pritisku na vse tipke se mora oglasiti date v pekač signalni ton, razen če naprava deluje. OPOMBA ► Predhodna nastavitev pri vklopu avtomata je 1250 g. Pri programih 6, 7, 11 in 12 teže kruha ne morete nastaviti. SBB 850 B1...
 • Page 76: Programi

  Program 12 kruh peče 60 minut. sladkorja. Zaradi daljše faze vzhajanja kruh postane Za predčasen zaključek teh funkcij pritisnite tipko lažji in zračnejši. Start/Stop , dokler ne zadoni daljši signalni ton. Napravo izklopite tako, da jo ločite od električne- ga omrežja. SBB 850 B1...
 • Page 77: Funkcija Časovnika

  Ob prekoračitvi možne časovne zakasnitve lahko s puščično tipko popravite čas. 3) Nastavitev časovnika potrdite s tipko Start/ Stop Lučka prikaza delovanja začne utripati. Dvopičje na prikazovalniku utripa in progra- mirani čas začne teči. SBB 850 B1...
 • Page 78: Peka Kruha

  7) Izberite program s tipko za izbiro programa Vsak vnos sproži zvočni signal. OPOMBA 8) Po potrebi izberite velikost kruha s tipko ► Pokrova naprave med postopkom vzhajanja ali peke ne odpirajte. Kruh bi se lahko sesedel. SBB 850 B1...
 • Page 79 OPOMBA NASVET ► Naprave ne poskušajte zagnati, preden se ne Če nastavka za gnetenje po zadnjem postopku ohladi. To deluje le pri programu 12. gnetenja testa vzamete ven, se kruh pri jemanju iz pekača ne bo natrgal. SBB 850 B1...
 • Page 80: Čiščenje In Nega

  Zaradi vlažnosti in pare se videz površin tekom v vodilih tečajev: časa lahko spremeni. To še ne pomeni zmanjša- ne sposobnosti delovanja ali manjše kakovosti. ■ Pred čiščenjem pekač in nastavka za gnete- vzemite iz prostora za peko. SBB 850 B1...
 • Page 81: Odstranjevanje

  Tel.: 080080917 posode. Vse dele nato splaknite s čisto vodo, da E-Mail: kompernass@lidl.si odstranite ostanke čistila. Vse temeljito posušite. IAN 115367 Dosegljivost telefonske službe za stranke: Od ponedeljka do petka od 8:00 do 20:00 (po srednjeevropskem času) SBB 850 B1...
 • Page 82: Garancijski List

  10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti proda jalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda SBB 850 B1...
 • Page 83: Potek Programa

  * 3A pomeni, da avtomat za peko kruha gnete 3 minut in se nato oglasi 10 signalnih tonov ter se na prikazovalniku pojavi prikaz »ADD« f. To vas opomni, da dodajte še ostale sestavine, kot so sadeži in oreški. SBB 850 B1...
 • Page 84 15 h 15 h * 4A pomeni, da se po 4 minutah gnetenja oglasi 10 signalnih tonov, na prikazovalniku pa se pojavi prikaz »ADD« f. To vas opomni, da dodajte še ostale sestavine, kot so sadeži in oreški. SBB 850 B1...
 • Page 85 15 h 15 h * 5A pomeni, da se po 5 minutah gnetenja oglasi 10 signalnih tonov, na prikazovalniku pa se pojavi prikaz »ADD« f. To vas opomni, da dodajte še ostale sestavine, kot so sadeži in oreški. SBB 850 B1...
 • Page 86 Gnetenje 2 (min) Vzhajanje 2 (min) Vzhajanje 3 (min) Ogrevanje + gnetenje Peka (min) Vzhajanje 15 Vzha- 15 Vzha- Vzhaja- janje janje Ohranjanje toplote (min) Dodajanje sestavin (preostale ure) Prednastavitev časa 15 h 15 h 15 h 15 h SBB 850 B1...
 • Page 87: Odpravljanje Napak Avtomata Za Peko Kruha

  Preverite, ali ste pravilno pritisnili tipko Start/Stop Preverite, ali je omrežni vtič priključen na električno omrežje. Avtomat seseklja dodane rozine. Da preprečite sesekljanje sestavin kot so sadeži ali oreški, jih dodajte šele, ko zadoni signal. SBB 850 B1...
 • Page 90 Odstranění závad ........... . 106 SBB 850 B1...
 • Page 91: Úvod

  Nepoužívejte přístroj pro komerční účely! Technické údaje Rozsah dodávky Jmenovité napětí: 220 - 240 V ~ / 50 Hz Příkon: 850 W automatická domácí pekárna pečicí forma 2 hnětací háky odměrka měrná lžička odstraňovač hnětacích háků návod k obsluze stručné informace recepty SBB 850 B1...
 • Page 92: Bezpečnostní Pokyny

  ► a nechtěně za něj zatáhnout. Pokud se v blízkosti přístroje zdržují děti, dobře na přístroj dohlížejte! ► Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze sítě, což platí i před čištěním. Před sejmutím jednotlivých částí nechte přístroj vychladnout. SBB 850 B1...
 • Page 93 Během použití se nedotýkejte rotujících hnětacích háků. Hrozí nebezpečí ► zranění! Během provozu může mít povrch, který není chráněn před dotykem, ► velmi vysokou teplotu. Nebezpečí popálení! Pozor! Horký povrch! Části přístroje jsou během provozu velmi horké! Nebezpečí popálení! SBB 850 B1...
 • Page 94 Použitím příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může dojít ► k poškození. Přístroj může být používán pouze k účelu, pro který je určen. V opačném případě zaniká nárok na záruku. Pečicí program spusťte pouze s vloženou pečicí formou. ► Jinak může dojít k nevratnému poškození přístroje. SBB 850 B1...
 • Page 95 Postavte přístroj výhradně na suchý, rovný a tepelně odolný povrch. ► Před zapojením zkontrolujte, zda typ proudu a síťové napětí odpovídají ► údajům, uvedeným na typovém štítku. Pokud používáte prodlužovací kabel, musí tento kabel splňovat maxi- ► málně přípustný výkon kabelu automatické domácí pekárny. SBB 850 B1...
 • Page 96: Před Prvním Použitím

  Ozve se dlouhý signál. UPOZORNĚNÍ Jelikož jsou topné prvky lehce naolejovány, může při prvním spuštění dojít ke vzniku nepatrného zápachu. Tento zápach je neškodný a po krátké době vymizí. Zajistěte dostatečné větrání – ote- vřete například okno. SBB 850 B1...
 • Page 97 V případě stisknutí všech tlačítek musí zaznít přidaných ingrediencí do pečicí formy zvukový signál, to neplatí v případě, že je přístroj v provozu. UPOZORNĚNÍ ► Přednastavení při zapnutí přístroje je 1250 g. U programů 6, 7, 11 a 12 nelze hmotnost chleba nastavovat. SBB 850 B1...
 • Page 98: Programy

  Díky delší fázi kynutí se po dobu 60 minut. chléb stává lehčím a nadýchanějším. Chcete-li tyto funkce předčasně ukončit, stiskněte tlačítko Start/Stop . Ozve se dlouhý signál. K vypnutí přístroje odpojte přístroj od elektrické sítě. SBB 850 B1...
 • Page 99: Funkce Časovače

  V případě překročení možné časové prodlevy můžete tlačítkem se šipkou zkorigovat čas. 3) Nastavení časovače potvrďte tlačítkem Start/ Stop Provozní indikační kontrolka začne blikat. Dvojtečka na displeji bliká a naprogramo- vaný čas začne běžet. SBB 850 B1...
 • Page 100: Pečení Chleba

  7) Zvolte svůj program tlačítkem volby programu Každé zadání je potvrzeno akustickým signálem. UPOZORNĚNÍ 8) Případně zvolte velikost bochníku chleba ► Neotevírejte víko přístroje během fáze tlačítkem kynutí nebo pečení. Chléb se může zbortit. SBB 850 B1...
 • Page 101 Zabráníte pevnému usazení hnětacích háků na hnacím hřídeli. UPOZORNĚNÍ ► Nepokoušejte se uvést přístroj do provozu, dokud není vychladlý. Toto funguje pouze Pokud hnětací háky vyjmete po posledním u programu 12. hnětání, tak se chléb při vyjmutí z pečicí formy nerozpůlí. SBB 850 B1...
 • Page 102: Čištění A Údržba

  Otevřete víko přístroje tak, aby plastové vzhled povrchu. To však není na závadu čepy prošly skrz otvory vedení závěsů: funkčnosti ani to neznamená snížení kvality. ■ Před čištěním vyjměte pečicí formu a hnětací háky z prostoru na pečení. SBB 850 B1...
 • Page 103: Likvidace

  To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se již při nákupu výrobku je nutno oznámit ihned po vybalení, avšak nejpozději do dvou dnů od data nákupu. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy poplatkům. SBB 850 B1...
 • Page 104: Dovozce

  Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 115367 Dostupnost horké linky: pondělí až pátek 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) Dovozce KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBB 850 B1...
 • Page 105: Chod Programu

  15 h 15 h * 3A znamená, že po 3 minutách hnětání zazní 10x zvukový signál a současně se na displeji zobrazí indikace „ADD“ f . To vám připomene, že můžete nyní přidávat přísady jako ovoce nebo ořechy. SBB 850 B1...
 • Page 106 15 h 15 h * 4A znamená, že po 4 minutách hnětání zazní 10x zvukový signál a současně se na displeji zobrazí indikace „ADD“ f . To vám připomene, že můžete nyní přidávat přísady jako ovoce nebo ořechy. SBB 850 B1...
 • Page 107 15 h 15 h * 5A znamená, že po 5 minutách hnětání zazní 10x zvukový signál a současně se na displeji zobrazí indikace „ADD“ f . To vám připomene, že můžete nyní přidávat přísady jako ovoce nebo ořechy. SBB 850 B1...
 • Page 108 Hnětení 2 (min) Kynutí 2 (min) Kynutí 3 (min) Ohřev + hnětení Pečení (min) Kynutí 15 kynutí 15 kynutí kynutí Udržování v teple (min) Přidání ingrediencí (zbývající hodiny) Přednastavení času 15 h 15 h 15 h 15 h SBB 850 B1...
 • Page 109: Odstranění Závad

  Zkontrolujte, zda jste správně stiskli tlačítko Start/ Stop Zkontrolujte, zda je zástrčka zapojena do sítě. Přístroj rozseká přidané rozinky. Abyste zabránili rozmělnění přísad, jako je ovoce nebo ořechy, přidejte je k těstu až po zaznění signálu. SBB 850 B1...
 • Page 112 Odstraňovanie chýb domácej pekárne ........128 SBB 850 B1...
 • Page 113: Úvod

  Toto zariadenie je určené výlučne na používanie Príkon: 850 W v súkromných domácnostiach. Nepoužívajte zariadenie na komerčné účely! Rozsah dodávky domáca pekáreň nádoba na pečenie 2 hnetacie háky odmerná nádobka odmerná lyžica vyhadzovač hnetacích hákov návod na obsluhu stručná informácia receptár SBB 850 B1...
 • Page 114: Bezpečnostné Upozornenia

  Uložte predlžovací kábel tak, aby sa o neho nikto nemohol potknúť, ► ani za neho nechtiac potiahnuť. Keď sú v blízkosti deti, dobre dohliadajte na zariadenie! Keď zariade- ► nie nepoužívate, ako aj pred čistením, vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pred vytiahnutím jednotlivých dielov nechajte zariadenie vychladnúť. SBB 850 B1...
 • Page 115 VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO POŽIARU! Na zapínanie a vypínanie zariadenia nepoužívajte žiadne externé ► spínacie hodiny ani samostatný systém diaľkového ovládania. Neumiestňujte zariadenie do blízkosti horľavých materiálov, výbušných ► alebo horľavých plynov. Od iných predmetov treba dodržať minimálny odstup 10 cm. SBB 850 B1...
 • Page 116 Sieťovú zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za sieťový kábel. ► Domácu pekáreň nepoužívajte na skladovanie potravín alebo pomôcok. ► Nikdy nepoužívajte zariadenie bez formy na pečenie alebo s prázdnou ► formou na pečenie. Mohlo by to spôsobiť nenapraviteľné poškodenia zariadenia. SBB 850 B1...
 • Page 117 Zariadenie postavte výlučne na suché, rovné a teplu odolné miesto. ► Pred zapojením skontrolujte, či druh a napätie elektrickej siete zodpo- ► vedajú údajom na typovom štítku zariadenia. Ak použijete predlžovaciu šnúru, musí maximálny prípustný výkon tohto ► kábla zodpovedať domácej pekárni. SBB 850 B1...
 • Page 118: Pred Prvým Použitím

  UPOZORNENIE Pretože sú vyhrievacie prvky mierne naolejované, môžete pri prvom zapnutí ucítiť mierny zápach. Tento zápach je neškodný a po chvíli prestane. Zabezpečte dostatočné vetranie, napr. otvorte okno. SBB 850 B1...
 • Page 119 UPOZORNENIE ► Pri zapnutí zariadenia je hmotnosť nastavená na 1250 g. V programoch 6, 7, 11 a 12 sa hmotnosť nedá nastaviť. SBB 850 B1...
 • Page 120: Programy

  Za účelom predčasného ukončenia týchto funkcií kokosu, hrozienok, suchého ovocia, čokolády alebo stlačte tlačidlo štart/stop , dokiaľ sa neozve s pridaním cukru. Vďaka dlhšej fáze kysnutia je dlhý signál. Zariadenie vypnete odpojením od chlieb ľahší a vzdušnejší. elektrickej siete. SBB 850 B1...
 • Page 121: Časovač

  Pri prekročení možného posunutia času môžete čas pomocou tlačidla so šípkou upraviť. 3) Tlačidlom štart/stop potvrďte nastavenie časovača. Prevádzková indikačná kontrolka začne blikať. Na displeji bliká dvojbodka a na- programovaný čas začne bežať. SBB 850 B1...
 • Page 122: Pečenie Chleba

  1. UPOZORNENIE 7) Zvoľte program pomocou tlačidla voľby ► Neotvárajte veko zariadenia v priebehu programu . Každé stlačenie sa potvrdí akus- kysnutia alebo pečenia. Chlieb by mohol tickým signálom. spľasknúť. 8) V prípade potreby zvoľte veľkosť chleba tlačidlom SBB 850 B1...
 • Page 123 ► Nepokúšajte sa uviesť zariadenie do pre- hriadeli. vádzky, pokiaľ ešte nevychladlo. To funguje iba v programe 12. Ak vyberiete hnetacie háky po poslednom miesení cesta, nenatrhne sa chlieb pri vyberaní z formy na pečenie SBB 850 B1...
 • Page 124: Čistenie A Ošetrovanie

  To neznamená – Otvorte veko zariadenia , dokiaľ plastové žiadne zhoršenie funkcie alebo kvality. čapy prejdú otvormi vo vodiacich kovaniach. ■ Pred čistením vyberte formu na pečenie a hnetacie háky z priestoru pečenia. SBB 850 B1...
 • Page 125: Likvidácia

  Záručné plnenie nepredlžuje záručnú dobu. To platí tiež pre náhradné a opravené diely. Prípadné chyby a nedostatky zistené už pri zakúpení musíte nahlásiť ihneď po vybalení, najneskôr však do dvoch dní od dátumu zakúpenia. Opravy, vykonané po uplynutí záručnej doby, sa musia zaplatiť. SBB 850 B1...
 • Page 126: Dovozca

  Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 115367 Dostupnosť hotline: pondelok až piatok od 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) Dovozca KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBB 850 B1...
 • Page 127: Priebeh Programu

  15 h 15 h 15 h 15 h * 3A znamená, že po 3 minútach miesenia zaznie 10 signálnych tónov a súčasne sa na displeji zobrazí indikácia „ADD“ f . Pripomína vám to, že teraz môžete pridať prísady ako ovocie alebo orechy. SBB 850 B1...
 • Page 128 15 h 15 h 15 h vopred * 4A znamená, že po 4 minútach miesenia zaznie 10 signálnych tónov a súčasne sa na displeji zobrazí indikácia „ADD“ f . Pripomína vám to, že teraz môžete pridať prísady ako ovocie alebo orechy. SBB 850 B1...
 • Page 129 15 h 15 h 15 h vopred * 5A znamená, že po 5 minútach miesenia zaznie 10 signálnych tónov a súčasne sa na displeji zobrazí indikácia „ADD“ f . Pripomína vám to, že teraz môžete pridať prísady ako ovocie alebo orechy. SBB 850 B1...
 • Page 130 Vysoká teplota + miesenie Miesenie 2 (min.) Kysnutie 2 (min.): Kysnutie 3 (min.): Vysoká teplota + miesenie Pečenie (min.): Kysnutie 15 kys- nutie kysnutie kysnutie Udržať teplé (min) Pridávanie prísad (zostávajúce hodiny) Nastavenie času 15 h 15 h 15 h 15 h vopred SBB 850 B1...
 • Page 131: Odstraňovanie Chýb Domácej Pekárne

  Skontrolujte, či ste správne stlačili tlačidlo štart/ stop Skontrolujte, či je zástrčka zapojená do elektrickej siete. Zariadenie rozsekáva pridané hrozienka. Aby ste predišli rozsekaniu prísad, ako sú ovocie alebo orechy, pridajte ich do cesta až po zaznení signálu. SBB 850 B1...
 • Page 134 Fehlerbehebung Brotbackautomat ........150 SBB 850 B1...
 • Page 135: Einleitung

  220 - 240 V ~ / 50 Hz Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in Leistungsaufnahme: 850 Watt privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie das Gerät nicht gewerblich! Lieferumfang Brotbackautomat Backform 2 Knethaken Messbecher Messlöffel Knethakenentferner Bedienungsanleitung Kurzinformation Rezeptheft SBB 850 B1...
 • Page 136: Sicherheitshinweise

  Netzkabel ausgestattet. Lassen Sie das Gerät abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker, bevor ► Sie Teile des Zubehörs herausnehmen oder einsetzen. Verlegen Sie ein Verlängerungskabel so, dass niemand darüber ► stolpern und unbeabsichtigt daran ziehen kann. SBB 850 B1...
 • Page 137 Kommen Sie nie während der Benutzung mit den rotierenden Knethaken ► in Berührung. Es besteht Verletzungsgefahr! Während des Betriebs kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche ► sehr hoch sein. Verbrennungsgefahr! Achtung! Heiße Oberfläche! Teile des Gerätes werden während des Betriebes sehr heiß! Verbrennungsgefahr! SBB 850 B1...
 • Page 138 Beschädigungen führen. Das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Ansonsten erlischt der Garantieanspruch. Starten Sie ein Backprogramm nur mit eingesetzter Backform. ► Ansonsten kann es zu irreparablen Schäden am Gerät führen. Ziehen Sie den Stecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose. ► SBB 850 B1...
 • Page 139 Oberfläche. Überprüfen Sie vor dem Anschluss, ob Stromart und Netzspannung mit ► den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, muss die maximal ► zulässige Leistung des Kabels der Leistung des Brotbackautomaten entsprechen. SBB 850 B1...
 • Page 140: Vor Dem Ersten Gebrauch

  Da die Heizelemente leicht eingefettet sind, kann es bei der ersten Inbetriebnahme zu leichter Geruchsbildung kommen. Diese ist unschädlich und hört nach kurzer Zeit auf. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, öff nen Sie zum Beispiel ein Fenster. SBB 850 B1...
 • Page 141 Menge der eingefüllten Zutaten ertönen, ausgenommen, während das Gerät in die Backform in Betrieb ist. HINWEIS ► Die Voreinstellung beim Einschalten des Gerätes ist 1250 g. Bei den Programmen 6, 7, 11 und 12 können Sie das Brotgewicht nicht einstellen. SBB 850 B1...
 • Page 142: Programme

  flocken, Rosinen, Trockenfrüchten, Schokolade oder drücken Sie die Start/Stop-Taste , bis ein langer zusätzlichem Zucker. Durch eine längere Aufgeh- Signalton ertönt. Um das Gerät auszuschalten, phase wird das Brot leichter und luftiger. trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. SBB 850 B1...
 • Page 143: Timer-Funktion

  Alle Zutaten sollten auf Zimmertemperatur Verzögerungszeit. erwärmt sein, um einen optimalen Gärvorgang Bei einer Überschreitung der möglichen Zeit- der Hefe zu erhalten. verschiebung können Sie mit der Pfeiltaste die Zeit korrigieren. 3) Bestätigen Sie die Einstellung des Timers mit der Start/Stop-Taste SBB 850 B1...
 • Page 144: Brot Backen

  . Jede Eingabe wird mit einem HINWEIS Signalton bestätigt. ► Öffnen Sie den Gerätedeckel nicht während 8) Wählen Sie gegebenenfalls die Größe des der Geh- oder Backphase. Das Brot kann in sich Brotes mit der Taste zusammenfallen. SBB 850 B1...
 • Page 145 Knet- ► Versuchen Sie nicht, das Gerät in Betrieb zu vorgang entnehmen, wird das Brot beim Heraus- nehmen, bevor es sich abgekühlt hat. Das nehmen aus der Backform nicht aufgerissen. funktioniert nur bei dem Programm 12. SBB 850 B1...
 • Page 146: Reinigung Und Pflege

  Aussehen der Oberflächen im Laufe der Zeit die Kunststoffzapfen durch die Öffnungen verändern. Dies ist keine Beeinträchtigung der der Scharnierführungen passen: Funktionsfähigkeit oder Qualitätsminderung. ■ Nehmen Sie vor der Reinigung die Backform und die Knethaken aus dem Backraum. SBB 850 B1...
 • Page 147: Entsorgung

  Dies gilt auch für ersetzte und re- parierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhande- ne Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantie- zeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. SBB 850 B1...
 • Page 148: Importeur

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 115367 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBB 850 B1...
 • Page 149: Programmablauf

  Voreinstellung der Zeit * 3A heißt, dass nach den 3 Minuten kneten 10 Signaltöne erklingen und gleichzeitig die Displayanzeige „ADD“ f erscheint. Dies erinnert Sie daran, dass Sie nun Zutaten wie Früchte oder Nüsse hinzugeben können. SBB 850 B1...
 • Page 150 Voreinstellung der Zeit * 4A heißt, dass nach den 4 Minuten kneten 10 Signaltöne erklingen und gleichzeitig die Displayanzeige „ADD“ f erscheint. Dies erinnert Sie daran, dass Sie nun Zutaten wie Früchte oder Nüsse hinzugeben können. SBB 850 B1...
 • Page 151 Voreinstellung der Zeit * 5A heißt, dass nach den 5 Minuten kneten 10 Signaltöne erklingen und gleichzeitig die Displayanzeige „ADD“ f erscheint. Dies erinnert Sie daran, dass Sie nun Zutaten wie Früchte oder Nüsse hinzugeben können. SBB 850 B1...
 • Page 152 Vorheizen (Min) Kneten 1 (Min) Gehen 1 (Min) Hitze + kneten Kneten 2 (Min) Gehen 2 (Min) Gehen 3 (Min) Hitze + kneten Backen (Min) Gehen Gehen Gehen Gehen Warmhalten (Min) Zutaten hinzugeben (Stunden verbleibend) Voreinstellung der Zeit SBB 850 B1...
 • Page 153: Fehlerbehebung Brotbackautomat

  Kontrollieren Sie, ob der Netzstecker an das Strom- netz angeschlossen ist. Das Gerät zerhackt die beigegebenen Rosinen. Um das Zerkleinern von Zutaten wie Obst oder Nüssen zu vermeiden, geben Sie diese erst nach Ertönen des Signals zum Teig. SBB 850 B1...
 • Page 154 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stan informacji · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 03 / 2015 · Ident.-No.: SBB850B1-022015-1 IAN 115367...

Table of Contents