Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SBB 850 B1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SBB 850 B1 Operating Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

BREAD MAKER SBB 850 B1
BREAD MAKER
Operating instructions
MACHINE À PAIN
Mode d'emploi
BROTBACKAUTOMAT
Bedienungsanleitung
IAN 274313
BAGEMASKINE
Betjeningsvejledning
BROODBAKAUTOMAAT
Gebruiksaanwijzing

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SBB 850 B1

 • Page 1 BREAD MAKER SBB 850 B1 BREAD MAKER BAGEMASKINE Operating instructions Betjeningsvejledning MACHINE À PAIN BROODBAKAUTOMAAT Mode d’emploi Gebruiksaanwijzing BROTBACKAUTOMAT Bedienungsanleitung IAN 274313...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.
 • Page 4: Table Of Contents

  Troubleshooting the bread maker ........20 GB │ IE │ SBB 850 B1    1...
 • Page 5: Introduction

  All of the parts of this appliance that come into contact with food are food-safe. 2 kneading blades Measuring cup Measuring spoon Kneading blade remover Operating instructions Brief information Recipe Book │ GB │ IE ■ 2    SBB 850 B1...
 • Page 6: Safety Instructions

  Before taking out or inserting accessories, unplug the appliance ► and allow it to cool down. Place an extension cable in such a way as to prevent anyone ► from tripping over it or inadvertently pulling on it. GB │ IE │ SBB 850 B1    3 ■...
 • Page 7 During operation, the temperature of exposed surfaces can be ► very high. Risk of burns! Caution! Hot surface! Parts of the appliance get very hot during use! Risk of burns! │ GB │ IE ■ 4    SBB 850 B1...
 • Page 8 Only use the appliance inside of buildings. ► Never place the appliance on or close to a gas or electric cooker, ► a hot oven or any other heat source. Risk of overheating! GB │ IE │ SBB 850 B1    5 ■...
 • Page 9 If you use an extension cable, ensure that the maximum permitted ► power rating for the cable corresponds to that of the bread maker. │ GB │ IE ■ 6    SBB 850 B1...
 • Page 10: Before Initial Use

  fi rst time. This is harmless and stops after a short time. Ensure suffi cient ventilation; for example, by opening a window. GB │ IE │ SBB 850 B1    7 ■...
 • Page 11 ► The default setting when switching the appli- ance on is 1250 g. You cannot adjust the bread weight with the Programmes 6, 7, 11 and 12. │ GB │ IE ■ 8    SBB 850 B1...
 • Page 12: Programme

  fl akes, raisins, dried fruit, chocolate or additional switch the appliance off , remove the plug from the sugar. By means of an extended rising phase the wall power socket. bread is lighter and airier. GB │ IE │ SBB 850 B1    9 ■...
 • Page 13: Timer Function

  To ensure an optimal rising result from the yeast, can correct the time with the arrow key all ingredients should be at room temperature. 3) Confi rm the programming of the timer with the Start/Stop button │ GB │ IE ■ 10    SBB 850 B1...
 • Page 14: Baking Bread

  6, 8) If necessary, use button to select the size simply wait. The appliance will automatically of bread you want to bake. resume the programme. GB │ IE │ SBB 850 B1    11 ■...
 • Page 15 Stop the programme and remove the power plug. Open the appliance lid 2 and allow the machine to cool down for 20 minutes before reusing it. │ GB │ IE ■ 12    SBB 850 B1...
 • Page 16: Cleaning And Care

  This has no infl uence on the function nor does it reduce the quality of the baking results. GB │ IE │ SBB 850 B1    13 ■...
 • Page 17: Disposal

  Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. │ GB │ IE ■ 14    SBB 850 B1...
 • Page 18: Importer

  E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 274313 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 274313 Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com GB │ IE │ SBB 850 B1    15 ■...
 • Page 19: Programme Sequence

  * 3A means that after 3 minutes of kneading, you will hear 10 beeps and "ADD" will be displayed at the same time. This reminds you that you can now add ingredients such as fruit or nuts. │ GB │ IE ■ 16    SBB 850 B1...
 • Page 20 * 4A means that after 4 minutes of kneading, you will hear 10 beeps and "ADD" will be displayed at the same time. This reminds you that you can now add ingredients such as fruit or nuts. GB │ IE │ SBB 850 B1    17 ■...
 • Page 21 * 5A means that after 5 minutes of kneading, you will hear 10 beeps and "ADD" will be displayed at the same time. This reminds you that you can now add ingredients such as fruit or nuts. │ GB │ IE ■ 18    SBB 850 B1...
 • Page 22 Heat + kneading Baking (min) Rise 15 rising 15 rising rising Keep warm time (min) Add the ingredients (remaining hours) Presetting the time 15 hrs 15 hrs 15 hrs 15 hrs GB │ IE │ SBB 850 B1    19 ■...
 • Page 23: Troubleshooting The Bread Maker

  The appliance crushes the added raisins. To avoid the crushing of ingredients such as fruit or nuts, add them to the dough after the signal tone has sounded. │ GB │ IE ■ 20    SBB 850 B1...
 • Page 24 Afhjælpning af fejl for brødbagemaskine ........40 SBB 850 B1  ...
 • Page 25: Indledning

  Mærkespænding: 220 - 240 V ~ / 50 Hz Bagemaskine Eff ektforbrug: 850 watt Bageform 2 æltekroge Alle dele, som kommer i kontakt med Målebæger fødevarer, er levnedsmiddelægte. Måleske Æltekrogsudtager Betjeningsvejledning Kort information Opskriftshæfte ■ 22    SBB 850 B1 │...
 • Page 26: Sikkerhedsanvisninger

  Lad maskinen køle af og træk stikket ud, før du udtager eller ind- ► sætter tilbehørsdele. Læg et evt. forlængerkabel således, at man ikke kan snuble over ► det og trække i det ved et uheld. SBB 850 B1    23 ■ │...
 • Page 27 Undgå enhver kontakt med de roterende æltekroge under anven- ► delsen. Der er fare for personskader! Under driften kan de tilgængelige overfl ader have en ganske høj ► temperatur. Fare for forbrændinger! ■ 24    SBB 850 B1 │...
 • Page 28 OBS – MATERIELLE SKADER! Sørg for, at maskinens ventilationsslidser ikke tildækkes. Fare for ► overophedning! Lad aldrig maskinen være uden opsyn, mens den er i drift! ► Maskinen må kun bruges inde i bygninger. ► SBB 850 B1    25 ■ │...
 • Page 29 Tjek altid før tilslutning om strømtypen og netspændingen stemmer ► overens med oplysningerne på typeskiltet. Hvis du bruger et forlængerkabel, skal den maksimalt tilladte ef- ► fekt for kablet svare til brødbagemaskinens eff ekt. ■ 26    SBB 850 B1 │...
 • Page 30: Før Produktet Bruges Første Gang

  BEMÆRK Da varmelegemerne er let indfedtede, kan der ved første ibrugtagning udvikles en svag lugt. Den er uskadelig og forsvinder efter kort tid. Sørg for tilstrækkelig udluftning, og åbn for eksempel et vindue. SBB 850 B1    27 ■ │...
 • Page 31 Når maskinen tændes, er 1250 g forvalgt. For programmerne 6, 7, 11 og 12 kan der ► Der skal altid lyde en signaltone, når du ikke indstilles brødvægt. trykker på en knap, undtagen mens maskinen er i drift. ■ 28    SBB 850 B1 │...
 • Page 32: Programmer

  , indtil der lyder en Takket være længere hævetid bliver brødet lettere lang signaltone. Træk stikket ud af kontakten for at og luftigere. slukke for maskinen. SBB 850 B1    29 ■ │...
 • Page 33: Timer-Funktion

  Alle ingredienser skal være opvarmet til stuetem- bagetid og forsinkelsestid. peratur for at sikre en optimal gæringsproces. Ved overskridelse af den mulige forsinkelsestid kan du korrigere tiden med pilknappen 3) Bekræft indstillingen af timeren med start-/ stopknappen ■ 30    SBB 850 B1 │...
 • Page 34: Bagning Af Brød

  „RMV“ vises på displayet 8) Vælg eventuelt brødets størrelse med knappen Nu kan æltekrogene 6 fjernes fra dejen. Hvis du ikke ønsker at fjerne æltekrogene 6, venter du bare. Så fortsætter programmet automatisk. SBB 850 B1    31 ■ │...
 • Page 35 7. grammet, er temperaturen i brødbagemaskinen stadig for høj. Stop programmet og træk stikket ud. Åbn maskinens låg 2 og lad maskinen køle af i 20 minutter, før du benytter den igen. ■ 32    SBB 850 B1 │...
 • Page 36: Rengøring Og Vedligeholdelse

  BEMÆRK ■ Kabinettet og låget rengøres ligeledes med en ► Fugt og damp kan med tiden ændre disse fugtig klud eller svamp. overfl aders udseende. Det nedsætter ikke deres funktionsevne eller kvalitet. SBB 850 B1    33 ■ │...
 • Page 37: Bortskaff Else

  Skader og mangler, som eventuelt forefi ndes allerede ved køb, skal straks anmeldes efter udpakning og senest to dage efter købsdato- en. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig. ■ 34    SBB 850 B1 │...
 • Page 38: Importør

  Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 274313 Importør KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SBB 850 B1    35 ■ │...
 • Page 39: Programforløb

  Forindstilling af tid * 3A betyder, at der efter 3 minutters æltning lyder 10 signaltoner, og samtidig viser displayet „ADD“ Det minder dig om, at du nu kan tilsætte ingredienser som frugter eller nødder. ■ 36    SBB 850 B1 │...
 • Page 40 Forindstilling af tid * 4A betyder, at der efter 4 minutters æltning lyder 10 signaltoner, og samtidig viser displayet „ADD“ Det minder dig om, at du nu kan tilsætte ingredienser som frugter eller nødder. SBB 850 B1    37 ■...
 • Page 41 Forindstilling af tid * 5A betyder, at der efter 5 minutters æltning lyder 10 signaltoner, og samtidig viser displayet „ADD“ Det minder dig om, at du nu kan tilsætte ingredienser som frugter eller nødder. ■ 38    SBB 850 B1 │...
 • Page 42 Hævning 2 (min.) Signaltoner for udtagning af æltekroge Hævning 3 (min.) Varme + æltning Bagning (min.) Hævning 15 Hævning 15 Hævning 15 Hævning Varmholdning (min.) Tilsætning af ingredienser (timer tilbage) Forindstilling af tid SBB 850 B1    39 ■ │...
 • Page 43: Afhjælpning Af Fejl For Brødbagemaskine

  Tjek om stikket er sat korrekt i kontakten. Maskinen fi ndeler de tilsatte rosiner. For at undgå fi ndeling af ingredienser som frugt eller nødder må de først tilsættes dejen, når signaltonen lyder. ■ 40    SBB 850 B1 │...
 • Page 46 Dépannage de la machine à pain .........62 FR │ BE │ SBB 850 B1    43...
 • Page 47: Introduction

  Matériel livré pour le contact alimentaire. Machine à pain Moule 2 crochets de pétrissage Verre mesureur Cuillère doseuse Extracteur de crochets de pétrissage Mode d'emploi Brève notice Livret de recettes │ FR │ BE ■ 44    SBB 850 B1...
 • Page 48: Consignes De Sécurité

  Laissez l'appareil refroidir et débranchez la fi che secteur avant ► de retirer ou de mettre en place les pièces accessoires. Acheminez une rallonge de telle manière que personne ne puisse ► trébucher ou tirer dessus par inadvertance. FR │ BE │ SBB 850 B1    45 ■...
 • Page 49 Lors de l'utilisation, évitez à tout prix de toucher les crochets de ► pétrissage en rotation. Il y a risque de blessures ! Pendant le fonctionnement, la température de la surface de ► contact peut être très élevée. Risque de brûlure ! │ FR │ BE ■ 46    SBB 850 B1...
 • Page 50 L'appareil ne doit être utilisé qu'en intérieur. ► Ne jamais placer l'appareil au-dessus ou à côté d'une cuisinière ► à gaz ou électrique ou d'un four brûlant ou d'autres sources de chaleur. Risque de surchauff e ! FR │ BE │ SBB 850 B1    47 ■...
 • Page 51 fi gurant sur la plaque signalétique. Si vous utilisez une rallonge, la puissance maximum autorisée du ► câble doit correspondre à la puissance de la machine à pain. │ FR │ BE ■ 48    SBB 850 B1...
 • Page 52: Avant La Première Utilisation

  Elle n'est pas dangereuse et se dissipe rapidement. Assurez une aération suffi sante, en ouvrant une fenêtre par exemple. FR │ BE │ SBB 850 B1    49 ■...
 • Page 53 Le réglage par défaut lors de la mise en marche de l'appareil s'élève à 1250 g. Chez les programmes 6, 7, 11 et 12, vous ne pouvez pas régler le poids du pain. │ FR │ BE ■ 50    SBB 850 B1...
 • Page 54: Programmes

  Le programme 12 cuit le taire. Le pain sera plus léger et plus aéré à l'issue pain pendant 60 minutes. d'une phase de levée plus longue. FR │ BE │ SBB 850 B1    51 ■...
 • Page 55: Fonction Minuterie

  10 minutes. En maintenant la fement des serpentins de chauff age. touche fl échée enfoncée, vous accélérez cette │ FR │ BE ■ 52    SBB 850 B1...
 • Page 56: Faire Cuire Du Pain

  6, patientez simplement. L'appareil 7) Sélectionnez votre programme avec la touche poursuit automatiquement le programme. de choix de programme . Chaque entrée est confi rmée par un signal acoustique. FR │ BE │ SBB 850 B1    53 ■...
 • Page 57 à pain est encore trop élevée. Arrêtez le programme et retirez la fi che secteur. Ouvrez le couvercle de l'appareil 2 et laissez refroidir l'appareil pendant 20 minutes avant de l'utiliser à nouveau. │ FR │ BE ■ 54    SBB 850 B1...
 • Page 58: Nettoyage Et Entretien

  Cet état ne correspond pas à un entravement ■ Essuyez également le corps de l'appareil et du fonctionnement ou à une réduction de la le couvercle avec un chiff on ou une éponge qualité. humide. FR │ BE │ SBB 850 B1    55 ■...
 • Page 59: Mise Au Rebut

  éventuelle sur le matériel au moment du déballage et au plus tard deux jours après la date d'achat. Toute réparation fera l'objet d'une facturation après expiration de la période de garantie. │ FR │ BE ■ 56    SBB 850 B1...
 • Page 60: Importateur

  Service France Tel.: 0800 919270 E-Mail: kompernass@lidl.fr IAN 274313 Service Belgique Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 274313 Importateur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com FR │ BE │ SBB 850 B1    57 ■...
 • Page 61: Déroulement Du Programme

  * 3A signifi e que suite aux 3 minutes de pétrissage, 10 signaux sonores retentissent et que l'affi chage écran "ADD" apparait. Ceci vous rappelle d'ajouter des ingrédients comme des fruits ou des noix. │ FR │ BE ■ 58    SBB 850 B1...
 • Page 62 * 4A signifi e que suite aux 4 minutes de pétrissage, 10 signaux sonores retentissent et que l'affi chage écran "ADD" apparait. Ceci vous rappelle d'ajouter des ingrédients comme des fruits ou des noix. FR │ BE │ SBB 850 B1    59 ■...
 • Page 63 * 5A signifi e que suite aux 5 minutes de pétrissage, 10 signaux sonores retentissent et que l'affi chage écran "ADD" apparait. Ceci vous rappelle d'ajouter des ingrédients comme des fruits ou des noix. │ FR │ BE ■ 60    SBB 850 B1...
 • Page 64 Lever 3 (min) Chaleur + pétrir Cuire (min) Lever 15 Lever 15 Lever Lever Garder au chaud (min) Ajouter les ingrédients (Heures restantes) Préréglage du temps FR │ BE │ SBB 850 B1    61 ■...
 • Page 65: Dépannage De La Machine À Pain

  L'appareil réduit en morceaux les raisins secs Pour éviter la réduction en morceaux des ingrédients ajoutés. comme des fruits ou des noix, ajoutez ces derniers uniquement après le retentissement du signal sonore. │ FR │ BE ■ 62    SBB 850 B1...
 • Page 68 Problemen met de broodbakmachine oplossen ......84 NL │ BE │ SBB 850 B1    65...
 • Page 69: Inleiding

  Gebruik het apparaat niet bedrijfsmatig! Alle delen van het apparaat die in aanraking komen met levensmiddelen, Inhoud van het pakket zijn levensmiddelveilig. Broodbakmachine Bakvorm 2 kneedhaken Maatbeker Maatlepel Kneedhaakverwijderaar Gebruiksaanwijzing Beknopte informatie Receptenboekje │ NL │ BE ■ 66    SBB 850 B1...
 • Page 70: Veiligheidsvoorschriften

  Laat het apparaat afkoelen en trek de stekker uit het stopcontact ► alvorens onderdelen te verwijderen of te plaatsen. Leg een verlengsnoer zodanig neer dat niemand erover kan strui- ► kelen of er per ongeluk aan kan trekken. NL │ BE │ SBB 850 B1    67 ■...
 • Page 71 Vermijd tijdens het gebruik contact met de roterende kneedhaken. ► Er bestaat letselgevaar! Tijdens gebruik kan de temperatuur van de oppervlakken die u ► kunt aanraken zeer hoog zijn. Verbrandingsgevaar! │ NL │ BE ■ 68    SBB 850 B1...
 • Page 72 Let op dat de ventilatiesleuven van het apparaat niet worden ► afgedekt. Gevaar voor oververhitting! Laat het apparaat nooit onbeheerd achter zolang het in bedrijf is! ► Gebruik het apparaat alleen binnen. ► NL │ BE │ SBB 850 B1    69 ■...
 • Page 73 Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of het stroomtype en ► de netspanning overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje. De maximaal toegestane belastbaarheid van een eventueel verleng- ► snoer moet overeenstemmen met het vermogen van de broodbak- machine. │ NL │ BE ■ 70    SBB 850 B1...
 • Page 74: Vóór De Ingebruikname

  Daar de verwarmingselementen licht ingevet zijn, kan er bij ingebruikname een lichte geurontwikke- ling optreden. Dit is normaal en gaat na korte tijd over. Zorg voor voldoende ventilatie, open bijvoorbeeld een raam. NL │ BE │ SBB 850 B1    71 ■...
 • Page 75 ► De standaardinstelling bij het inschakelen van de broodbakmachine is 1250 g. Bij de pro- gramma's 6, 7, 11 en 12 kunt u het gewicht van het brood niet instellen. │ NL │ BE ■ 72    SBB 850 B1...
 • Page 76: Programma's

  Door een langere rijstijd wordt geluidssignaal klinkt om het programma voortijdig het brood lichter en luchtiger. af te breken. Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen. NL │ BE │ SBB 850 B1    73 ■...
 • Page 77: Timerfunctie

  Bij overschrijding van de gewenste tijdvertraging kunt u de tijd met pijltoets corrigeren. 3) Bevestig de instelling van de timer met de toets Start/Stop │ NL │ BE ■ 74    SBB 850 B1...
 • Page 78: Brood Bakken

  Wanneer u de kneedhaken 6 niet wilt verwijderen, wacht u gewoon af. Het appa- 8) Kies eventueel het formaat van het brood met raat vervolgt het programma automatisch. toets NL │ BE │ SBB 850 B1    75 ■...
 • Page 79 Stop het programma en trek de stekker loskomt. uit het stopcontact. Open het deksel van het apparaat 2 en laat het apparaat 20 minuten afkoelen voordat u het verder gebruikt. │ NL │ BE ■ 76    SBB 850 B1...
 • Page 80: Reiniging En Onderhoud

  ■ Neem ook de behuizing en het deksel af met een vochtige doek of spons. Voor een oppervlakkige reiniging kan het ap- paraatdeksel 2 van de behuizing verwijderd worden: NL │ BE │ SBB 850 B1    77 ■...
 • Page 81: Afvoeren

  Voor reparaties na afl oop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht. │ NL │ BE ■ 78    SBB 850 B1...
 • Page 82: Importeur

  Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.nl IAN 274313 Service België Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 274313 Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com NL │ BE │ SBB 850 B1    79 ■...
 • Page 83: Programmaverloop

  * 3A betekent dat na 3 minuten kneden 10 geluidssignalen klinken terwijl op het display „ADD“ wordt weergegeven. Dat is het moment waarop u ingrediënten als vruchten of noten kunt toevoegen. │ NL │ BE ■ 80    SBB 850 B1...
 • Page 84 * 4A betekent dat na 4 minuten kneden 10 geluidssignalen klinken terwijl op het display „ADD“ wordt weergegeven. Dat is het moment waarop u ingrediënten als vruchten of noten kunt toevoegen. NL │ BE │ SBB 850 B1    81 ■...
 • Page 85 * 5A betekent dat na 5 minuten kneden 10 geluidssignalen klinken terwijl op het display „ADD“ wordt weergegeven. Dat is het moment waarop u ingrediënten als vruchten of noten kunt toevoegen. │ NL │ BE ■ 82    SBB 850 B1...
 • Page 86 Verwarmen + kneden Bakken (min) Rijzen Rijzen Rijzen Rijzen Warmhouden (min) n.v.t. Ingrediënten toevoegen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. (resterende uren) Voorinstelling n.v.t. van de tijd NL │ BE │ SBB 850 B1    83 ■...
 • Page 87: Problemen Met De Broodbakmachine Oplossen

  Het apparaat hakt de toegevoegde rozijnen fi jn. Om het fi jnmalen van ingrediënten als fruit of noten te voorkomen, moet u die pas na het signaal aan het deeg toevoegen. │ NL │ BE ■ 84    SBB 850 B1...
 • Page 92 Fehlerbehebung Brotbackautomat ........108 DE │ AT │ CH │ SBB 850 B1    89...
 • Page 93: Einleitung

  Benutzen Sie das Gerät nicht gewerblich! Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, Lieferumfang sind lebensmittelecht. Brotbackautomat Backform 2 Knethaken Messbecher Messlöff el Knethakenentferner Bedienungsanleitung Kurzinformation Rezeptheft │ DE │ AT │ CH ■ 90    SBB 850 B1...
 • Page 94: Sicherheitshinweise

  Lassen Sie das Gerät abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker, ► bevor Sie Teile des Zubehörs herausnehmen oder einsetzen. Verlegen Sie ein Verlängerungskabel so, dass niemand darüber ► stolpern und unbeabsichtigt daran ziehen kann. DE │ AT │ CH │ SBB 850 B1    91 ■...
 • Page 95 Kommen Sie nie während der Benutzung mit den rotierenden ► Knethaken in Berührung. Es besteht Verletzungsgefahr! Während des Betriebs kann die Temperatur der berührbaren ► Oberfl äche sehr hoch sein. Verbrennungsgefahr! │ DE │ AT │ CH ■ 92    SBB 850 B1...
 • Page 96 Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze des Gerätes nicht ► verdeckt werden. Überhitzungsgefahr! Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt! ► Das Gerät nur innerhalb von Gebäuden benutzen. ► DE │ AT │ CH │ SBB 850 B1    93 ■...
 • Page 97 Überprüfen Sie vor dem Anschluss, ob Stromart und Netzspannung ► mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, muss die maximal ► zulässige Leistung des Kabels der Leistung des Brotbackautomaten entsprechen. │ DE │ AT │ CH ■ 94    SBB 850 B1...
 • Page 98: Vor Dem Ersten Gebrauch

  Inbetriebnahme zu leichter Geruchsbildung kommen. Diese ist unschädlich und hört nach kurzer Zeit auf. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, öff nen Sie zum Beispiel ein Fenster. DE │ AT │ CH │ SBB 850 B1    95 ■...
 • Page 99 HINWEIS in Betrieb ist. ► Die Voreinstellung beim Einschalten des Gerätes ist 1250 g. Bei den Programmen 6, 7, 11 und 12 können Sie das Brotgewicht nicht einstellen. │ DE │ AT │ CH ■ 96    SBB 850 B1...
 • Page 100: Programme

  , bis ein langer zusätzlichem Zucker. Durch eine längere Aufgeh- Signalton ertönt. Um das Gerät auszuschalten, phase wird das Brot leichter und luftiger. trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. DE │ AT │ CH │ SBB 850 B1    97 ■...
 • Page 101: Timer-Funktion

  Bei einer Überschreitung der möglichen Zeit- der Hefe zu erhalten. verschiebung können Sie mit der Pfeiltaste die Zeit korrigieren. 3) Bestätigen Sie die Einstellung des Timers mit der Start/Stop-Taste │ DE │ AT │ CH ■ 98    SBB 850 B1...
 • Page 102: Brot Backen

  Wenn Sie die Knethaken 6 nicht entfernen Signalton bestätigt. wollen, warten Sie einfach ab. Das Gerät setzt das Programm automatisch fort. 8) Wählen Sie gegebenenfalls die Größe des Brotes mit der Taste DE │ AT │ CH │ SBB 850 B1    99 ■...
 • Page 103 Stoppen Sie das Programm und ziehen Sie den Netzstecker. Öff nen Sie den Gerätedeckel 2 und lassen Sie das Gerät 20 Minuten abkühlen, bevor Sie es weiter benutzen. │ DE │ AT │ CH ■ 100    SBB 850 B1...
 • Page 104: Reinigung Und Pfl Ege

  Schwamm. verändern. Dies ist keine Beeinträchtigung der ■ Wischen Sie das Gehäuse und den Deckel Funktionsfähigkeit oder Qualitätsminderung. ebenfalls nur mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab. DE │ AT │ CH │ SBB 850 B1    101 ■...
 • Page 105: Entsorgung

  Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhande- ne Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantie- zeit anfallende Reparaturen sind kostenpfl ichtig. │ DE │ AT │ CH ■ 102    SBB 850 B1...
 • Page 106: Importeur

  E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 274313 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 274313 Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com DE │ AT │ CH │ SBB 850 B1    103 ■...
 • Page 107: Programmablauf

  * 3A heißt, dass nach den 3 Minuten kneten 10 Signaltöne erklingen und gleichzeitig die Displayanzeige „ADD“ erscheint. Dies erinnert Sie daran, dass Sie nun Zutaten wie Früchte oder Nüsse hinzugeben können. │ DE │ AT │ CH ■ 104    SBB 850 B1...
 • Page 108 * 4A heißt, dass nach den 4 Minuten kneten 10 Signaltöne erklingen und gleichzeitig die Displayanzeige „ADD“ erscheint. Dies erinnert Sie daran, dass Sie nun Zutaten wie Früchte oder Nüsse hinzugeben können. DE │ AT │ CH │ SBB 850 B1    105 ■...
 • Page 109 * 5A heißt, dass nach den 5 Minuten kneten 10 Signaltöne erklingen und gleichzeitig die Displayanzeige „ADD“ erscheint. Dies erinnert Sie daran, dass Sie nun Zutaten wie Früchte oder Nüsse hinzugeben können. │ DE │ AT │ CH ■ 106    SBB 850 B1...
 • Page 110 Gehen 2 (Min) Signaltöne zum entfer- nen der Knethaken Gehen 3 (Min) Hitze + kneten Backen (Min) Gehen Gehen Gehen Gehen Warmhalten (Min) Zutaten hinzugeben (Stunden verbleibend) Voreinstellung der Zeit DE │ AT │ CH │ SBB 850 B1    107 ■...
 • Page 111: Fehlerbehebung Brotbackautomat

  Das Gerät zerhackt die beigegebenen Rosinen. Um das Zerkleinern von Zutaten wie Obst oder Nüssen zu vermeiden, geben Sie diese erst nach Ertönen des Signals zum Teig. │ DE │ AT │ CH ■ 108    SBB 850 B1...
 • Page 112 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 02 / 2016 · Ident.-No.: SBB850B1-012016-2 IAN 274313...

This manual is also suitable for:

274313

Table of Contents