Download  Print this page

Advertisement

de nl
Voor het eerste gebruik
Algemeen
Doe.alleen.schoon,.koud,.koolzuurvrij.water.
en.bij.voorkeur.espresso-.of.bonenmelan-
ges.voor.volautomatische.apparaten.in.de.
overeenkomstige.reservoirs..Gebruik.geen.
geglaceerde,.gekaramelliseerde.of.met.
andere.suikerhoudende.additieven.behan-
delde.kofiebonen,.want.deze.verstoppen.
de.zetgroep..
Bij.dit.apparaat.is.de.waterhardheid.in-
stelbaar..In.de.fabriek.is.de.waterhard-
heid.ingesteld.op.4..Bepaal.de.hardheid.
van.het.gebruikte.water.met.het.bijge-
voegde.teststrookje..Wordt.een.andere.
waarde.dan.hardheid.4.aangegeven,.dan.
dient.het.apparaat.na.de.ingebruikname.
aangepast.te.worden.geprogrammeerd.
(zie.onder.hoofdstuk."Menu-instellingen.
Waterhardheid
Het apparaat in gebruik nemen
. ● Plaats.de.espressoautomaat.op.een.
vlakke,.waterbestendige.ondergrond.met.
voldoende.draagvermogen..
Belangrijk: Gebruik.het.apparaat.alleen.in.
vorstvrije.ruimten..Als.het.apparaat.bij.tem-
peraturen.onder.0.°C.is.getransporteerd.
of.opgeslagen,.dient.u.ten.minste.3.uur.te.
wachten.alvorens.het.apparaat.in.gebruik.te.
nemen.
. ● Trek.het.netsnoer.uit.het.snoervak.29.en.
steek.de.stekker.in..De.gepaste.lengte.
kan.worden.ingesteld.door.het.snoer.naar.
boven.terug.te.schuiven.of.naar.beneden.
uit.te.trekken..Zet.het.apparaat.daarvoor.
met.de.achterzijde.aan.bijv..de.tafelrand.
en.trek.het.snoer.naar.beneden.of.schuif.
het.terug.naar.boven.
. ● Klap.het.deksel.van.het.waterreservoir.12.
omhoog.
. ● Neem.het.waterreservoir.11.weg,.spoel.
het.uit.en.vul.het.met.vers,.koud.water..
Neem.hierbij.de.markering."max".in.acht.
70
Downloaded from CoffeeMachineManual.com Manuals
TE701_H1_RW.indb 70
")..
. ● Zet.het.waterreservoir.11.rechtop.in.het.
apparaat.zetten.en.druk.het.helemaal.
naar.onderen.
. ● Sluit.het.deksel.van.het.waterreservoir.12.
weer.
. ● Vul.het.bonenreservoir.15.met.
kofiebonen.
. ● Druk.op.de.netschakelaar.1 O / I,.de.toets.
8.start.licht.op.en.op.het.display.5.ver-
schijnen.verschillende.talen.
. ● Selecteer.nu.met.de.keuzetoetsen.4.
>
en.
.de.gewenste.taal.waarin.de.display-
teksten.moeten.verschijnen...
Language
English
Pycckий
Nederlands
. De.geselecteerde.taal.wordt.met.een.
kader.gemarkeerd..Volgende.talen.zijn.
beschikbaar:.
.
English
Русский
Nederlands
Français
Italiano
Svenska
Español
Polski
Български
Magyar
Türkçe
Dansk
Norsk
Suomi
Português
čeština
Ελληνικa
. ● Druk.op.de.toets.8.start,.de.geselec-
teerde.taal.is.opgeslagen,.de.toets.2.
licht.op.
<
.
start
a
.
18.10.2011 14:40:37

Advertisement

   Also See for Siemens EQ.7 Plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: