Download  Print this page

Advertisement

de nl
AromaDouble Shot
Hoe.langer.het.bereiden.van.de.kofie.duurt,.
des.te.meer.bittere.stoffen.en.ongewenste.
aroma's.vrijkomen..Dit.heeft.een.negatieve.
invloed.op.de.smaak.en.maakt.de.kofie.
minder.goed.verteerbaar..Voor.extra.sterke.
kofie.heeft.de.TE7.daarom.een.speciale.
functie:.AromaDouble.Shot..Wanneer.de.
helft.van.de.gewenste.hoeveelheid.bereid.
is,.wordt.verse.kofie.gemalen.en.voor.de.
verdere.bereiding.gebruikt,.zodat.alleen.
de.lekkere.aroma's.vrijkomen..De.functie.
AromaDouble.Shot.kan.voor.alle.kofiedran-
ken.worden.gekozen,.behalve.voor.
kleine.hoeveelheid,.
Persoonlijke hoeveelheid instellen
Met.de.draaiknop.6.kan.de.ingestelde.
hoeveelheid.
Î
,.
Ð
grootte.van.het.beschikbare.kopje.worden.
aangepast..De.hoeveelheid.is.passend.
voor.de.gekozen.drank,.bijv..
Bovenaan.rechts.op.het.display.geeft.een.
pijl.in.het.symbool.
werd.vergroot.of.verkleind..Als.u.bijvoor-
À
beeld.
.instelt,.wordt.de.aanpassing.van.de.
hoeveelheid.per.kopje.in.ml.aangegeven;.in.
het.geval.van.een.kofiedrank.met.melk,.bij-
Æ
voorbeeld.
,.wordt.de.aanpassing.van.de.
hoeveelheid.per.kopje.inclusief.het.volume.
aan.melk.(schuim).in.ml.aangegeven.
Belangrijk:.De.gekozen.hoeveelheid.in.
ml.is.een.richtwaarde,.die.bijv..door.crè-
mevorming,.de.ingestelde.maalgraad.of.
de.gebruikte.soort.melk.aanzienlijk.kan.
schommelen.
Toets start
Met.een.druk.op.de.toets.8.start.wordt.de.
bereiding.gestart.of.een.serviceprogramma.
uitgevoerd.
Door.tijdens.de.bereiding.nogmaals.op.de.
toets.8.start.te.drukken,.kan.het.proces.
vroegtijdig.worden.afgebroken.
74
Downloaded from CoffeeMachineManual.com Manuals
TE701_H1_RW.indb 74
À
.met.
Â
Ã
.en.
.
.of.
Ò
.individueel.aan.de.
Á
,.instelbaar..
Ò
.aan.of.de.hoeveelheid.
Toets °C
Met.deze.toets.3 °C.kan.de.temperatuur.
voor.kofie.en.warm.water.worden.ingesteld.
(kort.indrukken).en.kan.de.kinderbeveili-
ging worden.in-.of.uitgeschakeld.(min..3.s.
ingedrukt.houden).
Temperatuur instellen
Druk.de.toets.3.°C.kort.in.en.wijzig.vervol-
gens.met.de.toetsen.4.
knop.6.de.instellingen.
Temperatuur
Koffie
Warm water
Temperatuur
Koffie
Warm water
Door.de.toets.3.°C.in.te.drukken,.worden.
de.wijzigingen.bewaard.en.keert.u.naar.de.
drankkeuze.terug.
Deze.instellingen.gelden.automatisch.voor.
alle.bereidingswijzen.
Kinderbeveiliging
Om.kinderen.tegen.brandwonden.te.
beschermen,.kan.het.apparaat.worden.
vergrendeld.
. ● Houd.de.toets.3.°C.ten.minste.3.secon-
den.ingedrukt..Op.het.display.5.verschijnt.
een.sleutel,.de.kinderbeveiliging.is.
geactiveerd..
Nu.is.geen.bediening.meer.mogelijk.
<
>
.en.
.en.de.draai-
normaal
<85°C
18.10.2011 14:40:38

Advertisement

   Also See for Siemens EQ.7 Plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: