Download  Print this page

Onderhoud.en.dagelijkse.reiniging; Melksysteem.reinigen - Siemens EQ.7 Plus Manual

Hide thumbs

Advertisement

de nl
Opmerking:.De.temperatuur.voor.warm.
water.kan.worden.ingesteld.(zie.hoofdstuk.
"Bedieningselementen.toets.°C").
Onderhoud en dagelijkse
reiniging
Gevaar van elektrische schok!
¡
Trek.vóór.het.reinigen.de.netstekker.uit.
Dompel.het.apparaat.nooit.in.water.
Gebruik.geen.stoomreiniger.
. ● Veeg.de.buitenzijde.met.een.zachte,.
vochtige.doek.af..Gebruik.geen.schuren-
de.doeken.of.reinigingsmiddelen.
. ● Resten.van.kalk,.kofi .e,.melk.en.ontkal-
kingsoplossing.altijd.direct.verwijderen..
Onder.zulke.resten.kan.corrosievorming.
optreden.
. ● Spoel.het.waterreservoir.11.en.de.
. z etgroep.21.alleen.met.water.
. ● Het.slot.van.het.opbergvak.23.en.het.
scherm.van.de.lekschalen.24.mogen.
slechts.voorzichtig.worden.schoonge-
veegd.met.een.vochtige.doek.
Niet in de vaatwasser afwassen.
. ● Verwijder.de.lekplaat.kofi .e-uitloop.26.en.
lekplaat.melkschuimer.27..Trek.de.lek-
schaal.van.de.kofi .e-uitloop.25.met.het.
kofi .edikre. s ervoir.28.naar.voren.uit,.maak.
de.onderdelen.leeg.en.reinig.ze..
Deze onderdelen kunnen ook in de
vaatwasser worden gereinigd.
. ● Neem.de.poederlade.18.uit.en.reinig.
deze..
80
Downloaded from CoffeeMachineManual.com Manuals
TE701_H1_RW.indb 80
. ● Maatlepel.14.en.aromadeksel.16.met.de.
hand.spoelen.of.in.de.vaatwasser.doen.
. ● Veeg.en.zuig.de.binnenkant.van.het.ap-
paraat.(houders.van.de.schalen).uit.
Belangrijk:.De.lekschaal.25.en.het.kof-
i .edikreservoir.28.moeten.dagelijks.worden.
geleegd.en.schoongemaakt.om.schimmel-
vorming.te.voorkomen.
Opmerking:.Als.het.apparaat.met.de.toets.
a
2
.in.koude.toestand.wordt.ingeschakeld.
of.na.het.kofi .ezetten.in.de.
gezet,.spoelt.het.automatisch..Zo.reinigt.het.
systeem.zichzelf.
Belangrijk: Als.het.apparaat.langere.tijd.niet.
is.gebruikt.(bijv..na.een.vakantie),.maak.het.
hele.apparaat.dan.grondig.schoon,.inclusief.
het.melksysteem.10.en.de.zetgroep.21.
Melksysteem reinigen
Belangrijk: Reinig.het.melksysteem.10 in
ieder geval na.elk.gebruik!.
Het.melksysteem.10.kan.automatisch.wor-
den.voorgespoeld.
. ● Selecteer.op.het.display.5.het.symbool.
en.druk.op.de.toets.8.start.
Glas onder schuimer plaatsen,
Aanzuigpijpje in glas steken
start
. ● Plaats.een.leeg.glas.onder.het.melksys-
teem.10.en.steek.het.uiteinde.van.het.
melkpijpje.10d.in.het.glas.
. ● Druk.op.toets.8.start..Het.apparaat.vult.
het.glas.nu.automatisch.met.water.en.
zuigt.dit.vervolgens.via.het.melkpijpje.10d.
weer.op,.om.dat.te.spoelen..Na.ca..1.min.
stopt.het.spoelproces.automatisch.
. ● Giet.nu.het.glas.leeg.en.reinig.het.melk-
pijpje.10d.
Daarnaast.dient.het.melksysteem.regelma-
tig.grondig.te.worden.gereinigd.(in.de.vaat-
wasser.of.met.de.hand).
a
-modus.wordt.
Ì
.
18.10.2011 14:40:39

Advertisement

   Also See for Siemens EQ.7 Plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: