Download  Print this page

Vorstbescherming; Toebehoren; Afval; Garantie - Siemens EQ.7 Plus Manual

Hide thumbs

Advertisement

de nl

Vorstbescherming

Om vorstschade bij het transport en
¡
de opslag te voorkomen, dient het
apparaat vooraf volledig te worden
leeggemaakt.
Opmerking:.Het.apparaat.moet.gebruiks-
klaar.zijn,.het.waterreservoir.11.gevuld.
. ● Plaats.een.grote,.smalle.kan.onder.de.
melkschuimer.10.
. ● Selecteer.de.instelling."Melkschuim".
È
,.start.het.apparaat.en.laat.het.ca..15.
seconden.stomen.
. ● Schakel.het.apparaat.met.de.netschake-
laar.1 O / I uit.
. ● Het.waterreservoir.11.en.de.lekschaal.25.
leeggieten.

Toebehoren

Onderstaand.toebehoren.is.in.de.handel.of.
bij.de.klantenservice.verkrijgbaar.
Bestelnr.
Reinigings-.
TZ60001
tabletten
Ontkalkings-
TZ60002
tabletten
Waterfilter
TZ70003
Onder. -
TZ70004
houdsset
Melk-
TZ70009
reservoir.
(geïsoleerd)
86
Downloaded from CoffeeMachineManual.com Manuals
TE701_H1_RW.indb 86
Handel
Klantenservice
310575
310967
467873
570350
673480

Afval

A
Dit.apparaat.is.gemarkeerd.volgens.de.
Europese.richtlijn.betreffende.afgedankte.
elektrische.en.elektronische.apparatuur.
(AEEA).2002/96/EG..Deze.richtlijn.bepaalt.
het.kader.voor.de.terugname.en.verwerking.
van.afgedankte.apparatuur,.dat.over.heel.
Europa.wordt.toegepast..
Raadpleeg.uw.gespecialiseerde.handelaar.
voor.de.geldende.voorschriften.inzake.
afvalverwijdering.

Garantie

Voor.dit.apparaat.gelden.de.garantievoor-
waarden.die.worden.uitgegeven.door.de.
vertegenwoordiging.van.ons.bedrijf.in.het.
land.van.aankoop..De.leverancier,.bij.wie.u.
het.apparaat.heeft.gekocht,.geeft.u.hierover.
graag.meer.informatie..Om.aanspraak.te.
maken.op.de.garantie.heeft.u.altijd.uw.aan-
koopbewijs.nodig.
Wijzigingen.voorbehouden.
18.10.2011 14:40:40

Advertisement

   Also See for Siemens EQ.7 Plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: