Download  Print this page

Opberging.toebehoren; Tips.om.energie.te.besparen; Serviceprogramma's; Ontkalken - Siemens EQ.7 Plus Manual

Hide thumbs

Advertisement

de nl
Opberging toebehoren
De.espresso-automaat.heeft.speciale.vak-
ken.om.accessoires.en.de.beknopte.hand-
leiding.in.het.apparaat.op.te.bergen.
. ● Om.de.maatlepel.14,.het.melkpijpje.10d.
en.de.slang.10c.op.te.bergen,.verwijdert.
u.het.waterreservoir.11.en.plaatst.u.de.
onderdelen.in.de.voorgevormde.uitspa-
ringen.13.
De.beknopte.handleiding.heeft.een.eigen.
vak.aan.de.zetgroep.21.
. ● Open.de.deur.19.van.de.zetgroep.
. ● Verwijder.de.rode.afsluiting.23.van.het.
opbergvak.22.door.aan.de.lip.te.trekken.
. ● Berg.de.beknopte.handleiding.erin.op,.
breng.de.afsluiting.23.weer.aan.en.sluit.
de.deur.van.de.zetgroep.19.
Tips om energie te
besparen
. – De.espresso-automaat.schakelt.na.een.
uur.(fabrieksinstelling).automatisch.in.
de."spaarmodus"..In.de."spaarmodus".
verbruikt.het.apparaat.zeer.weinig.elektri-
citeit..De.vooringestelde.tijd.van.een.uur.
kan.worden.gewijzigd.(zie.hoofdstuk."Me-
nu-instellingen.onder.
. – Wordt.de.espresso-automaat.niet.ge-
bruikt,.schakel.het.apparaat.dan.uit.met.
de.netschakelaar.1 O / I aan.de.voorzijde.
van.het.apparaat.
. – Onderbreek.de.kofie-.of.melkschuim-
bereiding.indien.mogelijk.niet..Een.voortij-
dig.stoppen.van.de.kofie-.of.melkschuim-
bereiding.leidt.tot.een.verhoogd.energie-
verbruik.en.tevens.tot.meer.restwater.in.
de.lekschaal.
. – Ontkalk.het.apparaat.regelmatig,.om.
kalkafzettingen.te.voorkomen..Kalkresten.
leiden.tot.een.hoger.energieverbruik.
82
Downloaded from CoffeeMachineManual.com Manuals
TE701_H1_RW.indb 82
Auto off na
")..

Serviceprogramma's

Opmerking:.Zie.ook.de.beknopte.handlei-
ding.in.het.opbergvak.22.
Kort spoelen
melksysteem
start
(zie.hoofdstuk."Melksysteem.reinigen")
Na.een.bepaalde.periode.verschijnt.op.het.
display.5.ofwel

Ontkalken

of
Reinigen a.u.b.
.of.

Calc'n'Clean

..
Dan.moet.het.apparaat.onverwijld.met.het.
betreffende.programma.worden.gereinigd.
of.ontkalkt..Indien.nodig.kunnen.beide.pro-
cessen.worden.gecombineerd.met.behulp.
van.de.functie.Calc'n'Clean.(zie.hoofdstuk.
"Calc'n'Clean")..Als.het.serviceprogramma.
niet.volgens.de.instructies.plaatsvindt,.kan.
het.apparaat.worden.beschadigd.
Let op!
¡
Wanneer.u.het.serviceprogramma.laat.lo-
pen,.dient.u.altijd.ontkalkings-. . en.reinigings-
middel.volgens.de.handleiding.te.gebruiken.
Onderbreek.het.serviceprogramma.in.geen.
geval!.
De.vloeistoffen.niet.opdrinken!
Gebruik.nooit.azijn,.middelen.op.basis.van.
azijn,.citroenzuur.of.middelen.op.basis.van.
citroenzuur!
Doe.in.geen.geval.ontkalkingstabletten.of.
andere.ontkalkingsmiddelen.in.de.poeder-
lader.18!
Speciaal ontwikkelde en geschikte ont-
kalkings- en reinigingstabletten zijn
in de handel of via de klantenservice
verkrijgbaar.
Bestelnr.
Handel
Reinigings-
TZ60001
tabletten
Ontkalkings-
TZ60002
tabletten
Klantenservice
310575
310967
18.10.2011 14:40:40

Advertisement

   Also See for Siemens EQ.7 Plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: