Download  Print this page

Advertisement

cs
Před prvním použitím
Všeobecné informace
Příslušné.zásobníky.plňte.pouze.čistou.
studenou.nesycenou.vodou.a.pokud.možno.
směsí.kávových.zrn.určenou.pro.kávovary.
a.automaty.na.espresso..Nepoužívejte.leš-
těná.či.karamelizovaná.kávová.zrna.nebo.
kávová.zrna.upravená.dalšími.cukernatými.
přísadami,.ucpávají.spařovací.jednotku..
U.tohoto.spotřebiče.můžete.nastavit.tvrdost.
vody..Tovární.nastavení.tvrdosti.vody.je.4..
Tvrdost.použité.vody.lze.zjistit.pomocí.přilo-
ženého.testovacího.proužku..Pokud.by.byla.
tvrdost.vody.jiná.než.4,.je.nutno.přístroj.po.
uvedení.do.provozu.příslušným.způsobem.
naprogramovat.(viz.část.„Nastavení.v.na-
Tvrdost vody
bídce.
Uvedení spotřebiče do provozu
. ● Umístěte.spotřebič.na.rovnou.voděodol-
nou.podložku,.která.unese.jeho.váhu.
Důležité upozornění: Spotřebič.používejte.
pouze.v.prostorách.bez.mrazu..Pokud.byl.
spotřebič.přepravován.nebo.skladován.při.
teplotách.nižších.než.0.°C,.pak.před.uvede-
ním.do.provozu.vyčkejte.nejméně.3.hodiny.
. ● Vytáhněte.síťový.kabel.z.úložného.pro-
storu.29.a.zapojte.jej.do.zásuvky..Délku.
kabelu.můžete.upravit.stažením.zpět.
nebo.dalším.povytažením..Nejjednoduš-
ší.způsob,.jak.toho.dosáhnout,.je.např..
umístit.spotřebič.zadní.stranou.až.na.
okraj.stolu.a.táhnout.kabel.dolů.nebo.jej.
tlačit.nahoru.
. ● Zvedněte.víko.zásobníku.na.vodu.12.
. ● Vyjměte.zásobník.na.vodu.11,.vypláchně-
te.jej.a.naplňte.čerstvou.studenou.vodou..
Dávejte.pozor.na.označení.„max".
. ● Nasaďte.zásobník.na.vodu.11.rovně.a.
zatlačte.jej.až.dolů.
. ● Přiklopte.víko.zásobníku.na.vodu.12.
. ● Naplňte.zásobník.zrnkové.kávy.15.kávo-
vými.zrny.
114
Downloaded from CoffeeMachineManual.com Manuals
TE701_H1_RW.indb 114
").
. ● Stiskněte.síťový.spínač.1.O / I,.rozsvítí.se.
tlačítko.8.start.a.na.displeji.5.se.zobrazí.
různé.jazyky.
. ● Pomocí.výběrových.tlačítek.4.
vyberte.požadovaný.jazyk,.v.němž.chcete.
zobrazit.další.texty.na.displeji..
Language
English
Pycckий
Nederlands
Zvolený.jazyk.se.zobrazí.v.rámečku..Mů-
žete.vybírat.z.následujících.jazyků:.
.
English
Русский
Nederlands
Français
Italiano
Svenska
Español
Polski
Български
Magyar
Türkçe
Dansk
Norsk
Suomi
Português
čeština
Ελληνικa
. ● Stiskněte.tlačítko.8.start,.zvolený.jazyk.
bude.uložen.a.rozsvítí.se.tlačítko.2.
<
>
.a.
.nyní.
start
a
.
18.10.2011 14:40:44

Advertisement

   Also See for Siemens EQ.7 Plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: