Download  Print this page

Advertisement

Melksysteem.10.voor.de.reiniging.
demonteren:
. ● Trek.het.melksysteem.10.recht.naar.vo-
ren.uit.het.apparaat.
. ● Draai.het.bovenste.gedeelte.(10a).links-
om.en.trek.het.van.het.onderste.gedeelte.
(10b).
. ● Reinig.de.afzonderlijke.onderdelen.met.
een.sopje.en.een.zachte.doek.
. ● Spoel.alle.onderdelen.met.helder.water.af.
en.droog.ze.af.
. ● Zet.de.afzonderlijke.onderdelen.weer.
in.elkaar.tot.de.beide.markeringen.zich.
tegenover.elkaar.bevinden..Plaats.de.
melkschuimer.vervolgens.tot.de.aanslag.
achter.in.het.apparaat.
Opmerking: Alle.onderdelen.van.de.melk-
schuimer.10.kunnen.ook.in.de.vaatwasser.
worden.gereinigd.
Zetgroep reinigen
(zie.ook.beknopte.handleiding)
Aanvullend.bij.het.automatische.reinigings-
programma.dient.de.maalunit.21.regelmatig.
te.worden.verwijderd.en.gereinigd.
. ● Schakel.het.apparaat.met.de.toets.2.
de."spaarmodus".
. ● Schakel.het.met.de.netschakelaar.1.O / I
volledig.uit..Er.brandt.geen.enkele.toets.
meer.
. ● Schuif.de.deuropener.20.naar.rechts.en.
open.de.deur.19.van.de.zetgroep.21.
Downloaded from CoffeeMachineManual.com Manuals
TE701_H1_RW.indb 81
. ● Schuif.de.rode.vergrendeling.21b.aan.de.
zetgroep.21.helemaal.naar.links.
. ● Druk.op.de.rode.drukknop.21a, neem.
de.zetgroep.21 aan.de.handvatten.(afb.
E).vast.en.trek.hem.voorzichtig.uit.het.
apparaat.
. ● Spoel.de.zetgroep.21.grondig.met.stro-
mend.water.
. ● Houd.de.zeef.van.de.zetgroep.onder.de.
waterstraal.
Belangrijk: Zonder.afwasmiddel.reinigen.
en.niet.in.de.vaatwasser.plaatsen.
. ● Veeg.de.binnenkant.van.het.apparaat.
goed.schoon.met.een.vochtige.doek.en.
verwijder.alle.kofi .eresten.
. ● Laat.de.zetgroep.21.en.de.binnenkant.
a
.in.
van.het.apparaat.drogen.
. ● Plaats.de.zetgroep.21.tot.aan.de.aanslag.
in.het.apparaat.
. ● Schuif.de.rode.vergrendeling.21b.hele-
maal.naar.rechts.en.sluit.de.deur.19.
de nl
81
18.10.2011 14:40:40

Advertisement

   Also See for Siemens EQ.7 Plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: