Download  Print this page

Makita 4306 Instruction Manual page 28

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Τεµάχιο εργασίας
για κοπή
Ξύλο
Μαλακ ατσάλι
Ανοξείδωτο ατσάλι
Αλουµίνιο
Πλαστικά
Λειτουργία κοπής (Εικ. 4)
Αφήστε τη βάση οριζ ντια πάνω στο τεµάχιο
εργασίας και απαλά κινείστε το µηχάνηµα προς τα
εµπρ ς κατά µήκος της προσχεδιασµένης γραµµής
κοπής. Οταν κ βετε καµπύλες, µετακινείτε το
µηχάνηµα πολύ αργά.
Λοξή κοπή (Εικ. 5 και 6)
Με τη βάση κεκλιµένη µπορείτε να κάνετε λοξή
κοπή υπ γωνία 0° µέχρι και 45° (αριστερά ήδεξιά).
Χαλαρώστε
τη
βίδα
µηχανήµατος. Κινείστε τη βάση έτσι ώστε η βίδα να
είναι στο κέντρο της σταυροειδούς σχισµής στη
βάση. ∆ώστε κλίση στη βάση µέχρι να επιτύχετε την
επιθυµητή λοξή γωνία. Το άκρο του περιβλήµατος
στο µοτέρ δείχνει τη λοξή γωνία. Μετά σφίξτε τη
βίδα για να σταθεροποιήσετε τη βάση.
Ευθυγραµµισµένη κοπή (Εικ. 7)
Χαλαρώστε
τη
βίδα
µηχανήµατος και µετακινείστε τη βάση
πίσω. Μετά σφίξτε τη βίδα για να σταθεροποιηθεί η
βάση.
Αποκ µµατα
Αποκ µµατα µπορούν να γίνουν είτε µε τη µέθοδο Α
είτε µε τη µέθοδο Β.
Α) Κάνοντας µια αρχική τρύπα: Για εσωτερικά
αποκ µµατα
χωρίς
τεµαχίου
εργασίας
µεγαλύτερη απ
τη λεπίδα µέσα στην τρύπα για να αρχίσετε την
κοπή. (Εικ. 8)
Β) Κοπή βυθίσεως: ∆εν χρειάζεται να κάνετε µια
αρχική τρύπα ή βοηθητική κοπή αν ενεργήσετε
προσεχτικά ως εξής:
1. ∆ώστε κλίση στο µηχάνηµα προς τα πάνω
στην εµπρ σθια άκρη της βάσης, µε το άκρο
της λεπίδας τοποθετηµένο ακριβώς πάνω
απ
την επιφάνεια του τεµαχίου εργασίας.
(Εικ. 9)
2. Εφαρµ στε πίεση στο µηχάνηµα έτσι ώστε η
εµπρ σθια άκρη της βάσης να µην κινηθεί
ταν ανάψετε το µηχάνηµα και απαλά
χαµηλώστε το πίσω µέρος του µηχανήµατος
αργά.
3. Καθώς η λεπίδα τρυπάει το τεµάχιο εργασίας,
αργά χαµηλώστε τη βάση του µηχανήµατος
πάνω στην επιφάνεια του τεµαχίου εργασίας.
4. Ολοκληρώστε την κοπή µε τον κανονικ
τρ πο.
28
Αριθµ ς στο καντράν
ρύθµισης
5 – 6
3 – 6
3 – 4
2 – 3
1 – 4
στο
κάτω
µέρος
στο
κάτω
µέρος
κοπή
της
άκρης
κάνετε
µια
12 χιλ. σε διάµετρο. Περάστε
Φινίρισµα άκρων (Εικ. 10)
Για φινίρισµα των άκρων ή διαστασιακές ρυθµίσεις
περάστε τη λεπίδα ελαφρά κατά µήκος των
κοµµένων άκρων.
Κοπή µετάλλων
Πάντοτε χρησιµοποιείτε ένα κατάλληλο ψυκτικ
(έλαιο κοπής)
κάνετε αυτ
λεπίδα. Η κάτω πλευρά του τεµαχίου εργασίας
µπορεί να λιπανθεί αντί χρησιµοποίησης ψυκτικού.
Πλαστικ ς δίσκος βάσης (Εικ. 11)
Χρησιµοποιείτε τον πλαστικ δίσκο της βάσης ταν
κ βετε διακοσµητικούς καπλαµάδες, πλαστικά, κλπ.
Προστατεύει τις ευαίσθητες επιφάνειες απ
Για αντικατάσταση του δίσκου της βάσης, αφαιρέστε
τις τέσσερις βίδες.
Αντισκληθρική συσκευή (Εικ. 12)
Για
κοπές
χρησιµοποιηθεί
Εφαρµ στε την στην βάση απ κάτω.
του
Προστατευτικ σχισίµατος
(προαιρετικ εξάρτηµα) (Εικ. 13)
Οταν κ βετε τεµάχια πάχους κάτω των 150 χιλ.,
επαναληπτικά,
σχισίµατος (οδηγού καν να) εξασφαλίζει γρήγορη,
καθαρή και ευθεία κοπή. Για να το τοποθετήσετε
χαλαρώστε τη βίδα στο εµπρ σθιο τµήµα της βάσης.
Περάστε µέσα το προστατευτικ
του
στερεώστε τη βίδα.
σο πάει
Κυκλικ ς οδηγ ς (προαιρετικ εξάρτηµα)
(Εικ. 14)
Η χρήση του κυκλικού οδηγού εξασφαλίζει καθαρή,
απαλή κοπή κύκλων (ακτίνας κάτω απ
Τοποθετήστε τον πείρο διαµέσου της κεντρικής
τρύπας και στερεώστε τον µε το συνδεδεµένο µε
κορδ νι κουµπί. Μετακινείστε πλήρως τη βάση της
µηχανής προς τα εµπρ ς. Μετά τοποθετήστε τον
του
κυκλικ οδηγ στη βάση µε τον ίδιο τρ πο πως το
τρύπα
προστατευτικ σχισίµατος (οδηγ ς καν νας).
Εξαγωγή σκ νης (Εικ. 15, 16 και 17)
Η κεφαλή απορρ φησης συνιστάται για να εκτελεί
καθαρές εργασίες κοπής. Τοποθετήστε το πλαστικ
κάλυµµα επάνω στο εργαλείο, εφαρµ ζοντας το
µέσα στις εγκοπές στο µηχάνηµα. Για να συνδέσετε
την κεφαλή απορρ φησης στο εργαλείο, βάλτε το
άγγιστρο της κεφαλής απορρ φησης µέσα στην
οπή, στην βάση. Η κεφαλή απορρ φησης µπορεί να
τοποθετηθεί είτε στην αριστερή είτε στην δεξιά
πλευρά της βάσης. Μετά συνδέστε µια ηλεκτρική
σκούπα Μάκιτα στην κεφαλή απορρ φησης.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Πριν την εκτέλεση εργασιών µε τη µηχανή σβήνοµε
πάντα τη µηχανή και βγάζοµε τη πρίζα.
Για τη διασφάλιση της σιγουριάς και αξιοπιστίας των
προϊ ντων µας πρέπει οι επισκευές, εργασίες
συντήρησης ή ρυθµίσεις να εκτελούνται απ
εξουσιοδοτηµένα
Μάκιτα.
ταν κ βετε µέταλλα. Αν δεν το
θα προκληθεί σηµαντική φθορά στη
χωρίς
σκλήθρες,
η
αντισκληθρική
η
χρήση
του
εργαστήρια
σέρβις
ζηµιά.
µπορεί
να
συσκευή.
προστατευτικού
σχισίµατος και
200 χιλ.).
πελατών

Advertisement

Table of Contents
loading